Aquacultuur

Kon jij een goed oordeel vellen over de recente rel rond de kreeften en pijn? Heb jij tegenargumenten wanneer iemand zoals Piet Huysentruyt een kreeft zijn poten uittrekt en hem levend op de BBQ zet? Recente jaren is er al redelijk veel onderzoek gedaan naar de mogelijke pijnbeleving van schaaldieren maar er was weinig aandacht voor de bewuste beleving van pijn bij schaaldieren. Om dit te onderzoeken kijkt men of dieren na een vermoedelijk pijnlijke stimulus zoals bijvoorbeeld een zwakke elektrische schok, zich minder op hun omgeving gaan richten. Zo onderzoekt men of de dieren "de kluts kwijt zijn" door een gebeurtenis. Wouter Hendrycks bekeek de effecten van elektrische schokken op het gedrag van Europese rivierkreeften (Astacus astacus) en of dit hun capaciteit om hun aandacht te focussen op een onbekend object beïnvloedde. Hij vond dat pijnbeleving bij schaaldieren allicht veel bewuster gebeurde dan voorheen gedacht werd.