Bedrijfskunde

Praktijkgericht onderzoek in het studiegebied Bedrijfskunde heeft drie hoofddoelstellingen: (1) het versterken (direct en indirect) van het onderwijs, (2) het versterken van innovatie in het werkveld, en (3) het voeden van het wetenschappelijk en maatschappelijk discours. Om deze doelstellingen te realiseren heeft het studiegebied Bedrijfskunde gekozen om onderzoek toe te spitsen op de speerpunten 'entrepreneurship & management in KMO's en familiale ondernemingen' en 'duurzaamheid' (waaronder duurzaam ondernemen en duurzame logistiek).

Met deze speerpunten als uitgangspunt bereiken we de hoofddoelstellingen op volgende manieren:

(1) praktijkgericht onderzoek heeft een vaste plaats in het opleidingsprogramma, onder andere in de leerlijn onderzoeksvaardigheden; studenten worden waar mogelijk betrokken bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek; resultaten van praktijkgericht onderzoek worden opgenomen in het onderwijscurriculum; waar mogelijk wordt intensief samengewerkt met academische partners; het verrichten van een praktijkonderzoek door studenten maakt integraal deel uit van de bachelorproef, waardoor de link naar lopend onderzoek makkelijker wordt gelegd; lopend onderzoek kan leiden tot thema's voor bachelorproeven;

(2) het studiegebied Bedrijfskunde werkt structureel samen met het werkveld; het onderzoek in het studiegebied leunt sterk aan bij wat er leeft in de praktijk - het ontstaat vanuit de praktijk en levert een bijdrage tot die praktijk; de expertise van het studiegebied wordt gratis of tegen kostprijs ter beschikking gesteld voor het werkveld, onder andere in het 'Logistiek Interactief Lerend Netwerk (LogILereN);

(3) resultaten van praktijkgericht onderzoek worden verspreid via verschillende kanalen: studiedagen, publicaties in vaktijdschriften, publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, (inter)nationale congressen, workshops en seminaries, internationale uitwisseling van expertise, advies- en dienstverlening voor het bedrijfsleven, etc.

(4) praktijkonderzoekers uit het studiegebied Bedrijfskunde werken voor hun onderzoek structureel samen in het Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE).

(5) praktijkonderzoekers werken (inter)nationaal samen met hoger onderwijsinstellingen en kennisinstellingen in gezamenlijke onderzoeksprojecten en om deel te nemen aan het internationale wetenschappelijke debat. Een voorbeeld is de samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Windesheim University College (Nl.) en met het Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen van KU Leuven (BE). 

Heeft u een vraag of wil u advies, neem dan contact op. Wij helpen u graag.