Contact

Voor meer informatie in verband met onderzoek of dienstverlening door de onderzoeksgroep IWT en Biotechniek van Odisee, kan u contact opnemen met Stefanie Beghein, verantwoordelijke van de onderzoeksgroep IWT en Biotechniek.