Contact

Voor meer informatie in verband met onderzoek of dienstverlening door de onderzoeksgroep Gezondheidszorg van Odisee, kan u contact opnemen met de onderzoekers of met Marijke Van Moorhem, verantwoordelijke van de onderzoeksgroep Gezondheidszorg.