Dienstverlening

We verrichten onderzoek, testen, experimenten, surveys, ontwikkelingen, en het creëren van testopstellingen in opdracht van en in samenwerking met instellingen en organisaties uit het werkveld.We beschikken over ervaring met zowel kwantitatief (experimenten, veldonderzoek, survey, bevragingen, ...) als kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen, ontwikkelingen, actieonderzoek, observatie).We stellen onze know-how ter beschikking onder de vorm van contractonderzoek, adviesverlening en vorming, mits onze timing dit toelaat. Hebt u een vraag, wil u ons advies, neem dan contact op met een van onze onderzoeksgroepen of onderzoekskernen. We werken steeds aan marktconforme tarieven.