Egels

Het groot brengen van egels in natuuropvangcentra is niet zo gemakkelijk. Ze groeien slecht en er kan veel sterfte zijn. Kathleen De Vriendt onderzocht hoe goed jonge egels opgroeien in verschillende soorten kooien. Vier mannetjes en vier vrouwtjes werden gehuisvest in grote versus kleine kooien, verrijkt of arm, in een gebalanceerd design. Alle dieren werden een periode in elke soort kooi gehouden en hun gewichten werden nauwkeurig bijgehouden. Mannetjes groeiden even goed in kleine of grote, verrijkte of arme kooien. Bij vrouwtjes was het anders. Gemiddeld groeiden ze beter in de grote en verrijkte kooien, en het best in de grote verrijkte kooien. In het wild zijn mannetjes dapperder en nemen ze meer risico’s. Mogelijk zijn ze daardoor minder gevoelig dan vrouwtjes voor omgevingsstress