Gezondheidszorg

health care

Onderzoek is een van de drie opdrachten van de hogeschool, naast onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. De onderzoeksgroep gezondheidszorg bestaat uit onderzoekers van zeven verschillende opleidingen: biomedische laboratoriumtechnieken, ergotherapie, medische beeldvorming en radiotherapie, optiek & optometrie, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde. Het onderzoek binnen deze onderzoeksgroep is gegroepeerd in enkele speerpunten:

  1. Care in/at home: Patiënt/cliënt centraal in de zorg – van zorginstelling tot en met thuis en vice versa.
  2. Onderwijsinnovatie en zorg: Hieronder vallen projecten die focussen op een versterking van het onderwijs aan onze bachelors uit het studiegebied gezondheidszorg.
  3. Optimalisatie van zorg: Hierbij focussen we meer op projecten die bepaalde handelingen en technieken evalueren en optimaliseren. Het kan zowel gaan om eerder technische of zorgverstrekkende handelingen als technologische elementen die de zorg voor patiënten verbeteren.

Daarnaast bundelen we al onze in-huis expertise rond ouderenzorg in ons expertisecentrum ouderenzorg op de website en facebookpagina. Neem gerust een kijkje bij alle lopende en afgelopen projecten onderzoek en dienstverlening in ons studiegebied, via de menubalk links. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de onderzoeksverantwoordelijke Marijke Van Moorhem.