Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen verricht onderzoek naar de leefsituatie van gezinnen en hoe die beter kunnen worden ondersteund. We volgen het gezinsbeleid op de voet. Via publicaties, studiedagen en bijscholingen wordt het debat over gezin, relaties en opvoeding gestimuleerd.

We werken vooral rond volgende thema's: opvoeding, diversiteit, partnerrelaties, gezinnen in de samenleving, zingeving en ethiek en kwetsbare gezinnen. 
De activiteiten en projecten van het kenniscentrum nemen verschillende generaties in de focus: van kinderen en jongeren tot volwassenen en ouderen. Ook de intergenerationele relaties krijgen onze aandacht. 

De onderzoeksprojecten zijn praktijkgericht, wetenschappelijk onderbouwd en hebben steeds een inhoudelijke link met de opleidingen Gezinswetenschappen of Psychosociale Gerontologie van Odisee hogeschool. Het onderzoek is relevant voor het werkveld en/of de samenleving. Docenten en studenten zijn vaak betrokken bij het onderzoek. In opdracht van andere organisaties en instellingen voeren we projecten uit van maatschappelijke dienstverlening.

Meer informatie over onze activiteiten vindt u via
www.kcgezinswetenschappen.be
www.facebook.com/gezinswetenschappen
twitter.com/gezinswetensch

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van Odisee.