Lopende projecten

Binnen de opleiding Agro- en Biotechnologie kunnen de onderzoekers hun expertise en de onderzoekdenklijn gestaag ontwikkelen dankzij een interne financieringsbasis. Daarnaast boren we geregeld externe fondsen aan van diverse Europese of nationale instanties over problemen die aansluiten bij onze speerpunten.