Onderwijs

Aantrekkelijk en kwalitatief onderwijs aanbieden is een hoofdprioriteit voor het University College Odisee. De onderzoeksgroep onderwijs voert Onderzoek in Onderwijs vertrekkende vanuit volgende visie:

Onderzoek in onderwijs

Start vanuit kwaliteitsvolle praktijkgerichte én wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Biedt de kans aan docenten zich te professionaliseren

Maakt studenten actief wegwijs in onderwijsonderzoek

Vindt inspiratie bij, voltooit zich in een nauw verstrengelde wisselwerking met en koppelt terug aan het brede onderwijsveld                                                                                                 

Op dit ogenblik wordt binnen het studiegebied vooral onderzoek gevoerd binnen de speerpunten Techniek en Wetenschap (vanuit de onderzoekskern ExploRatio), Taalontwikkeling en Diversiteit en Inclusie. 

De afzonderlijke onderzoeksprojecten zijn terug te vinden via de linkse menubalk. Voor info neem je best contact op met onderzoeksverantwoordelijke Pieter Tijtgat.