Onderwijs

Aantrekkelijk en kwalitatief onderwijs aanbieden is een hoofdprioriteit voor Odisee. De onderzoeksgroep onderwijs voert Onderzoek in Onderwijs vertrekkende vanuit volgende visie:

Onderzoek in onderwijs

Start vanuit kwaliteitsvolle praktijkgerichte én wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Biedt de kans aan docenten zich te professionaliseren

Maakt studenten actief wegwijs in onderwijsonderzoek

Vindt inspiratie bij, voltooit zich in een nauw verstrengelde wisselwerking met en koppelt terug aan het brede onderwijsveld                                                                                                 

Op dit ogenblik wordt binnen het studiegebied vooral onderzoek gevoerd binnen de speerpunten Kritisch Denken, Taal en Levenslang Leren. Onderzoekscentrum ExploRatio richt zich op het stimuleren van kritisch en creatief denken over wetenschap en maatschappij bij leerlingen en studenten. Het onderzoekscentrum de Taalbouwers onderzoekt onderwijs in taal én taal in onderwijs. Het speerpunt Levenslang Leren richt zich op professionalisering van leerkrachten. In alle projecten is aandacht voor Diversiteit en Inclusie.

De afzonderlijke onderzoeksprojecten zijn terug te vinden via de linkse menubalk. Voor info neem je best contact op met onderzoeksverantwoordelijke Pieter Tijtgat.