Paarden

Prestatiepaarden

Het is niet eenvoudig om bij prestatiepaarden en dekhengsten te oordelen hoe goed deze dieren berijdbaar zijn. Deze scores worden bij evaluaties van dekhengsten toegekend door een vakjury en professionele ruiters. We onderzochten of we aan de hand van eenvoudig onrust- en weerstandsgedrag van de paarden deze scores kunnen voorspellen. Dit onderzoek loopt reeds over meerdere jaren in samenwerking met Steven Janssens, afdeling Gentechnologie van de KULeuven. Ook het welzijn van draagmoedermerries namen we samen onder de loep om een vinger aan de pols te houden in deze tak van de paarden-industrie.

Paard-vriendelijk Ijsland?

Liese Meeusen en Lisa Douchy onderzochten of er een verschil is in welzijn van IJslandse paarden die in IJsland, dan wel in België en Nederland gehouden worden. Ze bezochten een twintigtal bedrijven op beide plaatsen en goten alle details gaande van grootte van de stallen, tot de  bodembedekking, weidegang, training, voeding enzovoort in overzichtelijke cijfers. In de zomer sluit het leven van de IJslander in IJsland perfect aan bij zijn natuurlijke behoeften. Ze leven in kuddeverband in de weide en kunnen genieten van de vrijheid. In de winter daarentegen worden trainingspaarden op stal gezet. Hun natuurlijke gedrag wordt belemmerd en de bruuske overgang van volledige vrijheid naar opsluiting is frustrerend. Jonge paarden en fokmerries worden op de weide gelaten, maar de kille weersomstandigheden maken dat ook dit niet ideaal is. Het leven van paarden in België en Nederland is dan weer aangenamer in de winter. Het matige klimaat zorgt ervoor dat paarden ook in de winter in groep in een paddock of weide worden gezet. Liese en Lisa besluiten dat je als paard in de winter beter af bent in Europa, in de zomer is het leven in Ijsland meer paard-vriendelijk. Ze beschreven de diverse aspecten van paardenwelzijn zo goed dat ze van ons de prijs voor het beste eindwerk kregen (2011-2012).

Kijk een paard in de mond

Kim Van Campenhout onderzocht de optoming van paarden en de kans op verwondingen in de mond. Ze vond dat heel wat paarden nl. 62 % van de gemeten paarden (n= 110) laesies in de mond hadden. Bij een Engelse en een Duitse neusriem is de kans op laesies hoger dan bij een gecombineerde neusriem. In dit onderzoek is het niet bewezen dat een te strakke neusriem zorgt voor een hogere kans op laesies. Hoe langer en hoe meer men met het paard rijdt, hoe hoger de kans is op laesies. Het aantal ruiters speelt hierin ook een rol, namelijk hoe meer ruiters met het paard rijden, hoe hoger de kans op laesies. Tot slot heeft de breedte van de neusriem ook een invloed op het ontstaan van laesies. Hoe breder de neusriem is, hoe kleiner de kans op laesies. Een goede ruiter kijkt zijn paard geregeld in de mond

Verder onderzochten we de risicofactoren voor stereotiep gedrag bij paarden, het voorkomen van drukvlekken, en  de kennis van de natuurlijke behoeften van het paard.