SALTO als dienstverlener

We zijn ervan overtuigd dat onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening elkaar gunstig beïnvloeden. In onze groep streven we naar een optimale verdeling van deze drie opdrachten.  We voeren graag projecten uit op vraag van en ten dienste van de overheid, bepaalde bedrijven of groepen. 

De overheid stelt geregeld specifieke vragen die aansluiten bij actuele welzijnsproblemen, waar we graag korte projecten en Bachelorproeven op laten aansluiten om de problematiek te verkennen. De onderwerpen lopen sterk uiteen in functie van de meest actuele welzijnsvragen. Zo bevroegen we de reacties van asielen en het brede publiek op het nieuwe plan om katten verplicht te steriliseren. We keken naar het hormonaal stressniveau bij proefhonden uit verschillende genetische lijnen om het proefdierenwelzijn te evalueren.  We onderzochten via enquêtes hoe de Vlaamse huisvogels momenteel gehouden worden om te peilen naar eventuele welzijnsproblemen. Ook in het kader van het zogenaamde broodfokken, evalueerden we enkele welzijnsaspecten bij honden. In het REPTAM-project onderzoeken we reptielenwelzijn en willen we de vraag beantwoorden of deze dieren stressvrij kunnen gehouden worden.

We voeren ook contractueel onderzoek uit voor bedrijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld proeven lopen in het Aqua-ERF op vraag van bedrijven. We kunnen vragen beantwoorden voor bedrijven die ons hiervoor gedurende een bepaalde periode financieren. Dit resulteert vaak in interne rapporten met geheimhouding van de resultaten. We kunnen bijvoorbeeld gedragsobservaties of preferentietesten bij dieren uitvoeren in functie van productontwikkeling, enz….