SALTO Samen alternatieven onderzoeken

Onze missie
De onderzoekskern SALTO is verbonden met de opleiding Agro- en biotechnologie. SALTO wil Samen ALTernatieven Onderzoeken. De rode draad binnen het onderzoek is een duurzame, ethisch verantwoorde omgang met de hulpbronnen. We willen vanuit een sociaal, ecologisch en economisch bewustzijn gangbare praktijken bevragen en/of optimaliseren, alternatieven en/of innovaties voorstellen.

De speerpunten
We ontwikkelen nieuwe kennis en reflecteren kritisch over de praktijk binnen de volgende speerpunten:

  1. Ethiek: socio-ethische aspecten binnen landbouw en dierenhouderij, agro-industrie en groenbeheer; we denken bewust mee over maatschappelijk en ethisch verantwoord handelen.
  2. Ethologie en dierenwelzijn: we onderzoeken dierenwelzijn en toegepast gedragsbiologisch onderzoek bij gezelschapsdieren, landbouwdieren uit de intensieve en alternatieve veehouderij, proefdieren en in dierentuinen.   
  3. Duurzame landbouw en veehouderij: we onderzoeken duurzame technieken voor gewassen en dieren binnen landbouw en veehouderij.  
  4. Duurzaam gebruik van de open ruimte: onderzoek om biotiek en abiotiek op een duurzame manier te gebruiken, beheren en bewaren voor landbouw, groen- en natuurbeheer, in zowel buitengebied als stedelijk gebied; milieuzorg, ecologie, landbeheer en economie hand in hand.
  5. Aquacultuur: in het Aqua-ERF focussen we op een systeembenadering met optimalisatie van een duurzaam, diervriendelijk en winstgevend productiesysteem voor vissen of ongewervelden in recirculatiesystemen.  Hoe kunnen we in de voedselnoden voorzien zonder het milieu extra te belasten?
  6. Productinnovatie: hierin kadert productinnoverend onderzoek in de brede waaier van de agro- en biotechnologie. 

Salto: onze visie
Ons onderzoek is geworteld in de beroepspraktijk. We willen verbetering en innovatie in het werkveld brengen door kennis en inzichten te genereren en door concrete oplossingen voor praktijkproblemen te onderzoeken. Als onderzoekspartner staan we steeds open voor multi-disciplinaire samenwerking. Dat doen we vanuit de volgende visie op onderzoek.