Sociaal-Agogisch Werk

Ons onderzoek is verbonden met de bacheloropleidingen Sociaal Werk, Orthopedagogie en Gezinswetenschappen en de bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale Gerontologie.

Met kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek willen we ons onderwijs versterken, innovatie in het werkveld stimuleren en het wetenschappelijk en maatschappelijk debat inspireren.

De onderzoekers situeren zich binnen volgende onderzoekskernen of centra: