Taalonderwijs bij het jonge kind

In de onderzoekskern Taalonderwijs bij het Jonge Kind werken we aan een preventieve aanpak van latere taalproblemen bij jonge kinderen vanaf het moment dat ze het onderwijs binnenkomen (peuterklas, 2,5-3 jaar) tot na de overgang naar het leerplichtonderwijs (2de leerjaar, 7-8 jaar). Door de overgang van kleuterschool naar lagere school mee te nemen in onze focus versterken we de doorgaande leerlijn over een traditionele breuklijn in het onderwijs.