Wetenschapscommunicatie: samen vernieuwen

Wetenschap, techniek en innovatie toegankelijk maken voor het grote publiek, zicht geven op hun toepassingen in onze samenleving en het draagvlak voor wetenschap vergroten…Een cultuur van wetenschap, technologie en innovatie creëren voor het brede publiek mét participatie en inbegrip van kansengroepen en talenten, STEM-onderwijs een duwtje in de rug geven, de onderzoekscultuur in de instelling en wereldwijd op de kaart krijgen, daarvoor staat wetenschapscommuncatie bij Odisee!
Odisee organiseert en coördineert diverse activiteiten in samenwerking met andere instellingen binnen en buiten de Associatie KU Leuven en gesteund door de Vlaamse Overheid.  

Een greep uit de verschillende activiteiten: