Opvoedingsondersteuning aan ouders met suïcidale jongeren

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Medewerker(s): 
Partners: 
Voor dit project werken we samen met het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie, Expoo, de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). Dit project krijgt de steun van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

Suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag vormen een ernstig gezondheidsprobleem onder jongeren in Vlaanderen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan.

Wat zijn eigenlijk de noden en verwachtingen van ouders die te maken krijgen met een suïcidaal kind? Daar is nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Wat kunnen ouders concreet doen? Er bestaat nog geen ‘evidence based’ opvoedingsondersteunende tool die ouders en hun begeleiders hierbij kan helpen. Met dit project willen we op beide niveaus werken.

Weten én doen

In een eerste deel voeren we een kwalitatief onderzoek uit. We willen een beter zicht krijgen op de waargenomen rollen, uitdagingen, processen en noden van ouders van een suïcidaal kind binnen de context van het gezin. 

Daarna willen we op basis van de resultaten van ons onderzoek een innovatieve tool ontwikkelen om de opvoedingsvaardigheden van ouders met een suïcidaal kind te ondersteunen. Aspecten die aan bod kunnen komen, zijn: signaalherkenning, bewustwording van de ouderlijke rol, zelfvertrouwen en empowerment, pedagogische ondersteuning, hulpverleningsaanbod, taboedoorbreking, getuigenissen van lotgenoten, etc. 

Deze tool zou, onder andere, een online applicatie kunnen zijn die ingebed wordt in de website van Zelfmoord1813.be

Voor wie?

De doelgroep van dit project zijn ouders van een kind dat kampt met suïcidale gedachten (al dan niet in combinatie met suïcidaal gedrag). Zowel het onderzoek als de tool richten zich tot ouders waarvan het suïcidaal kind tussen de 12 en 24 jaar is.

Meer informatie: http://www.kcgezinswetenschappen.be/node/439

 

Afbeelding: