Aquacultuur: Uitbreiding van de hatchery capaciteit in Vlaanderen voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
UGent
Looptijd: 
september 2012 - augustus 2015

Financiering: Europees Visserijfonds

Contactpersoon: Jurgen Adriaen

Elke aquacultuuractiviteit zal maar succesvol zijn indien de volledige levenscyclus van het geweekte organisme beheerst wordt. de zogenoemde "hatchery-fase" ("broedhuis"-fase), de fase van eitje tot geweend vislarfje (vissen) of tot zaadje (schelpdieren), is een heel kritieke fase waarbij hoge mortaliteit kan optreden (tot 80%).
Het voorliggende projectvoorstel is een noodzakelijke aanvulling van het AquaVlan-project om de onderzoeks- en praktijk-infrastructuur op punt te zetten en de link tussen de academische kennis en de praktijk te verstevigen. In zijn rol als voortrekker binnen Vlaanderen, wil Odisee deze "hatchery-fase" ontwikkelen.