Aquacultuur - plantaardige voeders

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
AVEVE NV, KU Leuven, UGent
Looptijd: 
juli 2012 - juli 2017

Financiering: cofinanciering door IWT-Baeckeland-fonds

Dit project heeft als doel een effectief enzymenproduct voor tilapia en karper te ontwikkelen, twee soorten waarvoor AVEVE Biochem het commercieel potentieel zeer hoog inschat en die qua verteringsfysiologie sterk verschillend zijn.

Publicatie: The use of non starch polysaccharide degrading enzymes in Tilapia (O. niloticus) nutrition, Aquaculture Europe 2015