AQUAVLAN (Duurzame Aquacultuur in de Grensregio Vlaanderen-Nederland)

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Inagro (promotor) PCG, Hogeschool Zeeland, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven en (tot 2012) Wageningen IMARES en Plant Research International (beide uit NL)
Looptijd: 
september 2009 - februari 2014

Financiering: Interreg IVa, provenciale en Vlaamse cofinanciering

Projectleider: Stef Aerts

Het algemeen projectdoel is het bouwen van de fundamenten van een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de Grensregio zodat de huidige zeer beperkte aquacultuursector kan uitgroeien tot een economische sector van betekenis. Hierbij wordt gewerkt volgens het concept "Fork to Farm" zodat een breed draagvlak voor de regionale aquacultuursector kan ontstaan. Het verbeteren van de kennisoverdracht binnen de driehoek kennisinstelling, onderwijsinstelling en bedrijven is hierbij een zeer belangrijke strategie.

Een belangrijke basisrealisatie binnen AquaVlan, is de creatie van een performant onderzoekscentrum voor aquacultuur: de Aquaculture Education and Research Facility ofwel Aqua-ERF is het  onderzoekscentrum rond aquacultuur van de KAHO. Naast projectonderzoeken verleent het Aqua-ERF ook zijn expertise en faciliteiten aan bedrijven die hun producten willen uittesten. 

In het volgende document vindt u het overzicht van de projectresultaten (voor alle partners): AquaVlan-resultaten.pdf