Browse preferentie proef

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Universiteit Gent, Wageningen UR, Planckendael, Centre for Research and Conservation

Vandaag de dag heeft de wetenschap meermaals, over diersoorten heen, het belang van voedingsvezels bewezen. Vezels blijken niet enkel essentieel voor een optimale functie van het spijsverteringsstelsel maar beïnvloeden tevens het energiemetabolisme en zelfs het immuunsysteem. Daarenboven impliceert het voederen van voldoende vezel vaak dat deze dieren in gevangenschap meer tijd spenderen aan eten, wat het welzijn bevordert en in sommige gevallen gedragsproblemen kan voorkomen.  

Ook primaten in gevangenschap hebben nood aan structuur in het dieet. Het dieet van wilde bonobo’s (Pan Paniscus) bestaan voor 55% uit fruit. Echter, deze vruchten zijn veel rijker aan vezel in vergelijking met Westers fruit. Huidige voederstrategieën in dierentuinen spelen hierop in en vervangen het suikerrijke fruit door groenten. Echter, wanneer we een gemengd aanbod van groenten bekijken, dan ligt het vezelgehalte nog steeds lager dan het wilde fruit (zie figuur 1.).

 

 

Figuur 1. Vergelijkende vezelanalyse van diverse soorten fruit, groenten en browse (Hohmann et al. 2010; Hummel et al. 2006)

Verder eten bonobo’s in het wild meer dan 40% aan bladeren, kruiden en bast. Deze voedermiddelen bevatten een nog hoger vezelgehalte dan wild fruit. We kunnen dus besluiten dan bonobo’s in gevangenschap een hoge behoefte hebben aan vezels, dewelke we het best kunnen aanreiken aan de hand van een combinatie van groenten en browse (bladeren en twijgen).

 

 

Weinig onderzoek werd verricht naar browse preferentie bij bonobo’s. Hoewel de meeste dierentuinen een variabel aanbod van browse kunnen aanbieden, krijgen bonobo’s vaak wilg wat goed wordt gesmaakt. Echter, er is weinig informatie beschikbaar over de opname van andere soorten browse. Informatie hierover is belangrijk om voederstrategieën te kunnen optimaliseren.

Dit project bepaalde de preferentie van vijf verschillende browse soorten in een groep bonobo’s gehuisvest in Planckendael.