Intensifiëring van het praktijkgericht onderzoek tijdens de larvale fase van de zoetwaterkabeljauw en de omegabaars

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Looptijd: 
juni 2015 - december 2015

Financiering: Europees Visserijfonds

Een groot knelpunt in de verdere ontwikkeling van de Vlaamse aquacultuur is de larvale kweek waar de pas ontloken vislarven opgekweekt worden naar pootvis. Deze fase is zeer kritisch: hoge mortaliteit kan optreden (tot 80%) en dit vooral tijdens het "weanen". Hierdoor is de aanvoer van vislarven alsook de kwaliteit ervan onvoorspelbaar. Aqua-ERF wil in dit onderzoeksproject enerzijds bij de zoetwaterkabeljauw de ontwikkeling van het larvale spijsverteringstelsel stimuleren zodat er meer succes is op acceptatie van droogvoer met als gevolg een verhoging van de larvale overleving tijdens de weaning-fase. Anderzijds wil men bij de omegabaars de larvale productie optimaliseren aan de hand van onderzoek naar aangepaste voeders en kweekprotocols.

 Eindrapport