TopID: Talenten Ontwikkelen in het licht van de toekomstige Professionele Identiteit

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Looptijd: 
September 2015 - september 2016

Het ontwikkelen van een integraal talentbeleid is één van de strategische speerpunten van Odisee.  De projectgroep “talenthogeschool” ontwikkelde reeds een conceptueel kader en inventariseerde instrumenten om de talenten van studenten in kaart te brengen (talentfoto).  Dit OOF- project richt zich op de ondersteuning van docenten in het talentontwikkelend werken met studenten: hoe pas je de onderwijsleeromgeving aan om talenten van studenten te bevestigen/waarderen en optimaal te ontwikkelen?

Binnen een selectie van opleidingsonderdelen (heterogeen en verspreid over verschillende opleidingen, studiegebieden en opleidingsfasen) gaan we op zoek naar de verbinding tussen de talenten van de student (zoals vastgelegd in een op dat ogenblik beschikbare talentfoto, in welke vorm dan ook) en de vooropgestelde competenties van het opleidingsonderdeel. Deze match vormt de basis voor het optimaliseren van een talentontwikkelende onderwijsleeromgeving waarin bvb. wordt ingezet op hefboomvaardigheden. We werken binnen de geselecteerde opleidingsonderdelen materiaal (didactische werkvormen, opdrachten …) uit om het proces van talentontwikkeling te ondersteunen. Dit materiaal wordt uitgetest in de praktijk van de opleidingsonderdelen. Docententeams worden daarin begeleid door de projectmedewerker en een ankerpersoon talentontwikkeling uit het studiegebied. Op basis van deze begeleiding ontwikkelen we een instellingsbreed vormingsaanbod dat op het einde van academiejaar 2015-2016 start met een introductiesessie in talentontwikkelend opleiden en uitgroeit tot een breder professionaliseringsaanbod in academiejaar 2016-2017. De laatste projectfase richt zich op de evaluatie van het ontwikkelde materiaal. Waar nodig wordt het materiaal aangepast met het oog op bredere toepassing en transferwaarde naar andere opleidingsonderdelen.