Ontwikkeling en toepassing van een instrument voor welzijnsevaluatie op biologische melkgeitenbedrijven

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
Wim Govaerts en Co CVBA Landwijzer
Looptijd: 
september 2013 - september 2016

Financiering: PWO

Projectleider: Jo Vicca

Welzijnseisen voor productiedieren worden in de huidige maatschappij steeds prominenter. Voor de drie economisch belangrijkste soorten (rundvee, varken en pluimvee) werd hieraan reeds heel wat aandacht besteed. Anders is het gesteld met de minder economisch doorwegende soorten zoals geit, schaap, paard,… Nochtans is er nood aan welzijnsevaluatie van deze productiedieren. Vanuit de biologische melkgeitensector komt de expliciete vraag naar een instrument om het welzijn op de bedrijven in te schatten en dat nadien vertaalbaar is naar een economische haalbaar investeringsadvies op het bedrijf. Dit om tegemoet te komen aan de Europese regelgeving voor biologische veehouderij die hoge welzijnsnormen en de mogelijkheid tot het uitvoeren van soortspecifiek gedrag eist. Daar stress en productie parameters nauw verbonden zijn, krijgt de welzijnsproblematiek naast een ethische ook een economische relevantie.

Op deze vraag naar een welzijnsprotocol voor melkgeiten  willen we met dit project een antwoord bieden. We zullen de stress-inducerende factoren bij geiten oplijsten en op zoek gaan naar betrouwbare maten om de stresstoestand van deze dieren te bepalen. Aan de hand hiervan zullen we een welzijnsprotocol ontwikkelen waarbinnen we zowel diergerelateerde metingen (conditiemetingen, gedragswaarnemingen en fysiologische stress metingen) als huisvestings- en management gerelateerde factoren scoren op een aantal melkgeitenbedrijven. De verworven data willen we vervolgens vertalen naar een globale welzijnsscore per individueel geitenbedrijf. Daarnaast willen we de data gebruiken om per bedrijf een economisch haalbaar investeringsplan op te stellen dat op termijn moet leiden tot een verbeterd welzijn van de dieren. Omdat dierenwelzijnseisen ook op gangbare melkgeitenbedrijven aan de orde zijn, zal het ontwikkelde instrument ook toegepast worden op deze bedrijven zodat ook daar advies kan gegeven worden.