Klantgedreven ideeëngeneratie voor productinnovatie bij KMO’s

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen

Doelstelling van het onderzoek is inzicht verwerven in de voorwaarden waaronder de consument ideeën deelt en waaronder KMO’s deze ideeën oppikken. Deze inzichten zullen leiden tot de ontwikkeling van een platform dat open innovatie met de consument stimuleert. We willen daarenboven nagaan wat nodig is om zo’n platform actief en zelfvoorzienend te houden.