Opstart en financiële analyse van de commerciële kweek van zoetwaterkabeljauw in België (LotaBEL)

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Looptijd: 
januari 2016 - december 2018

Het Aqua-ERF startte in 2009 met onderzoek naar de kweek van de zoetwaterkabeljauw. Uit deze AquaVlan- en EVF-onderzoeken hebben we veel kennis en ervaring opgedaan over deze vis in zijn verschillende levensstadia.  De sector zelf zoekt naar nieuwe vissoorten geschikt voor de Belgische aquacultuur, met als doel dat ons land zoveel mogelijk in zijn eigen consumptievis te voorzien. De zoetwaterkabeljauw zou hiervoor een geschikte kandidaat kunnen zijn. Zijn lage voederconversie en potentieel snelle groei als koudwatersoort zijn belangrijke troeven die uit onze onderzoeken zijn gebleken. Zijn hoge scores op smaakproeven gecombineerd met zijn voorgeschiedenis als ingrediënt van Gentse waterzooi maken deze vis een culinaire aanrader.

Tot op vandaag ontbreekt het potentiële kwekers echter aan reële productie- en marktgegevens om met de kweek van zoetwaterkabeljauw te starten. Om dit hiaat in te vullen, wil Aqua-ERF kwekers begeleiden van de kweek en productie van de zoetwaterkabeljauw.

Aqua-ERF zal pootvis en knowhow leveren aan kwekers die meewerken aan het project. De kwekers worden begeleid en de opkweek tot markgewicht wordt opgevolgd door het Aqua-ERF. In samenwerking met KU Leuven zullen afgeleide producten gecreëerd en uitgeprobeerd worden door een smaakpanel. Deze productdiversificatie moet leiden tot het verhogen van het marktpotentieel van de gekweekte zoetwaterkabeljauw. De verkoop van de vis en de consumentenappreciatie zullen ook tijdens het project geanalyseerd worden.

De onderzoekslijn rond de larvale kweek op het Aqua-ERF wordt ook in dit project doorgetrokken. Met het optimaliseren van het weaningsprotocol wil Aqua-ERF niet alleen de pootvisproductie verhogen, maar ook een stabiele en kwaliteitsvolle productie van pootvis naar de sector toe te garanderen.

De opvolging van de volledige opkweek van de zoetwaterkabeljauw en bijhorende onderzoeken moeten een duidelijk overzicht geven van de verschillende aspecten (consumentenappreciatie, productieparameters,  rendabiliteit, …) die de haalbaarheid van de commerciële kweek bepalen.

Op basis van de onderzoeksresultaten zal een rendabiliteitsstudie worden uitgevoerd. Dit moet een ruggensteun worden voor potentiële kwekers, waarmee we de weg vrij willen maken voor de volwaardige commerciële kweek van zoetwaterkabeljauw in België.

Interesse in het project? Contacteer de projectleider (jurgen.adriaen@odisee.be)

Een artikel over de zoetwaterkabeljauw verschienen in het tijdschrift AQUACULTUUR vind je hier.