Vormingspakket voor voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
LEIF, Armonea, Universiteit Antwerpen, Vlaamse Ouderenraad
Looptijd: 
September 2018 - December 2019

Financiering: Koning Boudewijnstichting, PWO

Recente studies tonen aan dat er in vele WZC een beleid is rond VZP maar dat de toepassing ervan niet optimaal is voor de bewoners. Dit is te wijten aan een te beperkte verslaggeving in de bewonersdossiers door leden van het zorgteam, wat o.a. bepaald wordt door de vaardigheden van het zorgteam en door de werkomstandigheden. In dit project wordt m.b.v. een actieonderzoek een vormingspakket voor het toepassen van VZP binnen een zorgteam van een WZC geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgestuurd.

Output:

Er werd een vormingspakket ontwikkeld voor het toepassen van VZP binnen een zorgteam van een WZC, dat een antwoord biedt aan de huidige ervaren noden en drempels. Deze vorming zal ook deel uitmaken van het lessenpakket van de bachelor in verpleegkunde en de banaba psychosociale gerontologie. Op die manier hopen we dat de kwaliteit van de levenseindezorg in WZC verbetert, meer bepaald dat er op een meer adequate manier rekening zal worden gehouden met de wensen van bewoners aangaande het levenseinde.

Trainingssessies 2020: https://www.odisee.be/nl/voorafgaande_zorgplanning