Adelheid Rigo

Foto Adelheid Rigo

Campus: Schaarbeek
Adres: Huart-Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
E-mail: adelheid.rigo@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied:
Sociaal-Agogisch Werk

Adelheid Rigo is doctor in de Wijsbegeerte en master in de Klinische psychologie.

Lopende project

Afgelopen Projecten

 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Schweitser, F., Stuy, J., Distelmans, W., Rigo, A. (2020). Assessment of patient decision-making capacity in the context of voluntary euthanasia for psychic suffering caused by psychiatric disorders: a qualitative study of approaches among Belgian physicians. Journal Of Medical Ethics.
Moens, B., Rigo, A., Stuy, J. (2015). Niet-invasieve prenatale tests: onderzoek naar de houding van aanstaande en jonge moeders in Vlaanderen. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 25 (3), 70-76.
Goelen, G., Rigo, A., Fontaine, C., Wanrooij, B., De Greve, J. (2001). Moral issues in day-to-day palliative medicine and their relevance for the education of European general practitioners. JOURNAL OF CANCER EDUCATION, 16 (1), 12-14. (URL)
Goelen, G., Rigo, A., Bonduelle, M., De Greve, J. (1999). Moral concerns of different types of patients in clinical BRCA1/2 gene mutation testing. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, 17 (5), 1595-1600. doi: 10.1200/JCO.1999.17.5.1595
Journal articles (not peer reviewed)
Rigo, A., Hübel, S., Emmery, K., Stuy, J. (2015). Prenatale screening en diagnostiek, een morele verplichting? Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 21 (1), 5-11. (professional oriented)
Moens, B., Rigo, A. (2013). Niet-invasieve prenatale diagnostiek: ethische overwegingen. Tijdschrift voor Geneeskunde, 69 (7), 324-332. doi: 10.2143/TVG.69.07.2001363
Moens, B., Rigo, A. (2012). Preïmplantatie Genetische Diagnostiek met HLA-typering en het toekomstig welzijn van de saviour baby. Ethiek en Maatschappij, 14 (4), Art.No. 1, 1-14.
Rigo, A. (2011). Ethische aspecten van pre-implantatie genetische diagnostiek met HLA-typering. Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek, 21 (2), 106-120.
Stuy, J., Rigo, A. (2011). Morele verantwoordelijkheid, de waarde van menselijk leven en prenatale diagnose. Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek, 21 (2164), 164-168.
Edited books (not peer reviewed)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Van Crombrugge, H., Nys, K., Morreel, E., Van Leeuwen, K., Wiewauters, M-C., Reynders, A., Kostet, I., Verhaegen, I., Rigo, A., Stuy, J., Verstappen, L., Geldof, D., Groeninck, M., Debruyne, P., Van Acker, K., Meurs, P., Luyten, D., Timmers, M., Dewispelaere, J., Nuelant, T., Adriaens, E., Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G. (Eds.) (2020). In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044137576. (professional oriented)
Emmery, K., Jennes, G., Van Crombrugge, H., Rigo, A. (Eds.) (2011). Stalking with a smile? Pedagogische en maatschappelijke kwesties bij het gebruik van Location-Based-Services. Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Open Access
Book chapters (peer reviewed)
Stuy, J., Rigo, A. (2019). Is de moraal van de geneeskunde en de gezondheidszorg maakbaar? In: Y. Van Den Eede, K. Verstringhe (Eds.), De maakbare moraal. Visies op ethiek en humanisme., (139-161). (Humanismen). Brussels, Belgium: VUBPRESS ASPnv. ISBN: 978 90 5718 876 3. (professional oriented)
Stuy, J., Rigo, A., Rigo, A. (contr.) (2018). Religieuze en seculiere waarden. Gedeeld of verdeeld? In: B. Van Kerkhove, K. Francois, P. Allo, S. Ducheyne (Eds.), Laat ons niet ernstig blijven. Huldeboek voor Jean Paul Van Bendegem,, Chapt. katern 3,14, (175-182). Gent: Academia Press. ISBN: 978-94-014-5589-3.
Hübel, M.S., Rigo, A., Emmery, K., Van Crombrugge, H. (2017). Parental autonomy and responsibility in the context of prenatal diagnosis. Views and attitudes of Belgian healthcare professionals and families. In: K. Hens, D. Cutas, D. Horstkötter (Eds.), Parental Responsibility in the Context of Neuroscience and Genetics, (219-236). (International Library of Ethics, Law and the New Medicine, 69). Springer. ISBN: 978-3-319-42834-5. doi: 10.1007/978-3-319-42834-5
Book chapters (not peer reviewed)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Adriaens, E., Debruyne, P., Dewispelaere, J., Geldof, D., Groeninck, M., Lecoyer, K., Luyten, D., Meurs, P., Morreel, E., Nuelant, T., Nys, K., Reynders, A., Rigo, A., Timmers, M., Van Acker, K., Verstappen, L., Wiewauters, M. (2020). De gezinsreflex als leidraad voor beleid en praktijk. In: In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 17, (269-292). (Reeks Gezinnen, relaties en opvoeding, 6). Antwerpen - Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3757-6. (professional oriented)
Rigo, A., Stuy, J. (2020). Het ethische dilemma bij de vraag naar euthanasie van personen met dementie. In: De gezinsreflex als leidraad voor beleid en praktijk, Chapt. 9, (139-152). (Reeks Gezinnen, relaties en opvoeding, 6). Antwerpen: Garant. ISBN: 978-90-441-3757-6.
Rigo, A., Stuy, J. (2017). Familie als patiënt? Ethische vragen bij het niet-communiceren van genetische informatie binnen families. In: D. Luyten, H. Van Crombrugge, K. Emmery (Eds.), Het gezin in Vlaanderen 2.0 Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, Chapt. 7, (153-169). (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 3). Antwerpen: garant. ISBN: 978-90-441-3523-7. (professional oriented)
Moens, B., Rigo, A. (2015). Achter voordelen van niet-invasieve prenatale tests (NIPT) schuilen nieuwe ethische uitdagingen. In: L. D'Haeninck, L. Dekeersmaecker, K. Geris (Eds.), BIOgenie 6.2 - leerboek, Chapt. 6, (159-160). Berchem: De Boeck. ISBN: 9045553236. (professional oriented)
Rigo, A. (2011). Ethische en maatschappelijke vragen bij het gebruik van location based services (LBS) in de zorg. In: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Eds.), Stalking with a smile? Pedagogische en maatschappelijke kwesties bij het gebruik van Location-Based-Services, (37-66). Open Access
Stuy, J., Rigo, A. (2010). Ethische aspecten van euthanasie bij neonati. In: G. Cornelis (Eds.), Een zijden draadje. Kinderen, jongeren en beslissingen rond het levenseinde, (139-146). Brussel: Academic & Scientific Publishers. ISBN: 9789054877851. (professional oriented)
Conference proceedings (peer reviewed)
Rigo, A. (2017). An ethical dilemma in communicating genetic information in families: respect for autonomy and privacy in conflict with beneficence and nonmaleficence. In: J. Stuy (Eds.), Justice in Health Care-Values in conflict. 2017 EACME Annual Conference, (Paper No. session2 room 2), (88-89). Presented at the Justice in Health Care-Values in conflict. 2017 EACME Annual Conference, Barcelona, 07 Sep 2017-09 Sep 2017. Barcelona.
Rigo, A., Stuy, J. (2016). Parental freedom and prenatal tests: the issue of a non-directive versus directive counselling. In: EACME Conference 2016 "30 years of European Bioethics", (100-101). Presented at the EACME conference 2016, Leuven, Belgium, 08 Sep 2016-10 Sep 2016.
Goelen, G., Rigo, A., Bonduelle, M., De Greve, J. (1999). BRCA 1/2 gene mutation testing-based cancer prevention and the moral concerns of different types of patients. In: H.L. Bradlow, J. Fishman, M.P. Osborne (Eds.), CANCER PREVENTION: NOVEL NUTRIENT AND PHARMACEUTICAL DEVELOPMENTS: vol. 889, (240-243). Presented at the Conference on Cancer Prevention - Novel Nutrient and Pharmaceutical Developments, NEW YORK, NY, 13 Nov 1998-14 Nov 1998. ISBN: 1-57331-198-7. doi: 10.1111/j.1749-6632.1999.tb08740.x
Invited lectures
Rigo, A. (2020). 'Informed consent’ as the operationalisation of the principle of respect for the autonomy of persons. Invited by dr.John Pearson, Policy Officer Ethics & Research Integrity, VUB. Presented at the sessie 'Informed Consent & Medical Ethics' bij 'Week Van De Ethiek, Teams, online//Jette, Laarbeeklaan, 04 Dec 2020-04 Dec 2020.
Rigo, A., Stuy, J. (2020). Een goede dood voor personen met dementie? Invited by prof. dr. Christoph De Spiegeleer, VUB, Harp. Presented at the Omgang met de dood vanuit de Archeologie, Geschiedenis en Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, Brussel: webinar, 31 Oct 2020-31 Oct 2020. (professional oriented)
Abstracts/Presentations/Posters
Rigo, A. (2019). Liefde in Meervoud. Filosofie en ethiek van de intersubjectiviteit. Presented at the Studiedag. Verlichting en vrijdenken aan de VUB: terugblik en actualiteit, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, Brussel, U-Residence, Groene zaal, 11 Dec 2019-11 Dec 2019. (professional oriented)
Rigo, A., Moens, B., Stuy, J. (2018). Attitudes towards termination of pregnancy of Belgian women who underwent Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT). In: hics in Action, EACME Annual Conference 6-8 september 2018, Abstract book,, (Abstract No. 0-082), (82-82). Presented at the Ethics in Action, EACME Annual Conference 6-8 september 2018, Amsterdam VUmc, 06 Sep 2018-08 Sep 2018. (professional oriented)
Rigo, A. (2018). gastcollege: Ethische dilemma's bij het communiceren van genetische informatie binnen gezinnen. Presented at the Off-campus week Vrije universiteit Brussel 'de stad bezetten', Odisee, Schaarbeek, 30 Mar 2018-30 Mar 2018.
Rigo, A. (2017). Ethiek en begin van leven. De ethische problemen bij de toenemende technologische mogelijkheden van prenatale screening en diagnostiek. Presented at the Ethiek en begin van het leven, GPV, Odisee, 17 Jan 2017-17 Jan 2017. (professional oriented)
Rigo, A. (2016). Ethische overwegingen bij casussen uit de 'genetic counseling'. Presented at the gastcollege Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 17 Jan 2016-17 Jan 2016. (professional oriented)
Rigo, A., Claes, E. (2015). Ethiek en begin van leven. Ethische kaders voor prenatale diagnostiek. Presented at the Ethiek en begin van leven, HIG, Brussel, 08 Jan 2015-08 Jan 2015. (professional oriented)
Rigo, A. (2015). Ethische vragen bij prenatale screening en diagnostiek. Presented at the Studiedag perinatologie,UZ Brussel, Brussel, 03 Feb 2015-03 Feb 2015. (professional oriented)
Hübel, S., Rigo, A., Emmery, K. (2014). Parental autonomy and choice in the context of prenatal diagnosis. Views and attitudes of healthcare professionals and prospective parents. In: Inspire the future to move the world, (Abstract No. 96id298). Presented at the World Congress Bioethics, Mexico, 25 Jun 2014-28 Jun 2014.
Rigo, A., Moens, B. (2014). De ethische uitdagingen van niet-invasieve prenatale diagnostiek (NIPD). Presented at the Kennispoort Verloskunde Conferentie 2014, utrecht, 07 Feb 2014-07 Feb 2014.
Rigo, A., Emmery, K., Hübel, S. (2014). Health care providers’ views and attitudes towards prenatal diagnosis. The challenges of client-centred counselling. Presented at the Kennispoort Congres: Het veranderende gezicht van de verloskunde, Utrecht.
Hübel, S., Rigo, A., Van Crombrugge, H. (2013). Parental responsibility in the context of prenatal diagnosis. Views and attitudes of Belgian healthcare professionals and families. Presented at the Symposium "Parental responsibility in the context of neuroscience and genetics", Department Health, Ethics & Society, University of Maastricht, 09 Dec 2013-09 Dec 2013.
Rigo, A., Stuy, J., Moens, B., Van Crombrugge, H. (2013). Preimplantation Genetic Diagnosis with HLA-typing: balancing the healing of a sick sibling and the well-being and autonomy of the saviourbaby/donor child. In: EACME, Book of Abstracts, Medicine for the person? Ethical challenges for medical research and Practice, (89-90). Presented at the EACME Annual Conference organized by Institute for Medical Ethics and History of Medicine, Ruhr University Bochum, Centre for Medical Ethics Bochum, ‘Personalized Medicine’Medicine for the person? Ethical challenges for medical research and Practice, Bochum, Germany, 19 Sep 2013-21 Sep 2013.
Hübel, S., Rigo, A. (2013). Prenatale screening en diagnostiek: een morele imperatief? Presented at the Prenatale testen: vrije keuze of plicht voor de ouders?, Brussel, 12 Dec 2013-12 Dec 2013. (professional oriented) Open Access
Rigo, A. (2012). The intake discussions with parents who intend to have a “saviour baby”. Presented at the Annual Meeting of the European Society of Human reproduction, Istanbul, 01 Jul 2012-04 Jul 2012.
Rigo, A., Stuy, J. (2012). What can the intake of parents asking for PGD/HLA learn us about the anticipated degree of instrumentalization of the future saviourbaby? In: Human Reproduction: vol. 27 (1). Presented at the 28th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology (ESHRE), Istanbul, TURKEY.
Rigo, A. (2009). Does religion influence the decision of parents to choose for preimplantation genetic diagnosis for HLA-typing? Presented at the Annual meeting EACME 2009: Multiculturalism, Religion, and Bioethics, Venice, 10 Sep 2009-11 Sep 2009.
Nekkebroeck, J., Desmyttere, S., Rigo, A., Bonduelle, M., Liebaers, I. (2009). PGD for HLA matching: preliminary psychological child outcome. In: Abstracts of the 25th Annual Meeting of ESHRE. Presented at the Annual Meeting of ESHRE, Amsterdam, The Netherlands, 28 Jun 2009-01 Jul 2009.
Accepted Abstracts/Presentations/Posters
Rigo, A. (2018). Presentatie: Prenatale screening en diagnostiek, ook een morele verplichting? Ethische problemen bij de toenemende technologische mogelijkheden van prenatale diagnose.”. Presented at the Association d’Entraide pour l’ Epidermolyse Bulleuse; Vereniging voor Epidermolysis Bullosapatiënten, Aula Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, 21 Oct 2018-21 Oct 2018. (professional oriented)
Science Outreach
Martin, M., Rigo, A. (contr.) (2019). De Morgen: Screening raakt meer ingeburgerd, al is causaal verband niet aangetoond: Minder kinderen met Down geboren door Michiel Martin. De Morgen, vrijdag 4 oktober 2019, 7-7.
Cornu, I., Rigo, A. (2017). Interview met Adelheid Rigo: de Nipt-test mag geen verplichting worden.
Verreyken, K., Rigo, A., Stuy, J. (2017). Hebben we het recht om niet te weten? Tertio, 4-5.
Rigo, A., Hübel, S., Emmery, K. (2014). Dossier: Prenatale diagnostiek en screening. Tripliek, 49, 15-16.
Rigo, A. (2014). De perfect gezonde baby.
Moens, B., Rigo, A. (2014). Achter voordelen NIPT-test schuilen nieuwe ethische uitdagingen.
Beel, V., Rigo, A., Hübel, S. (2013). Druk om gezonde kinderen te baren neemt toe.
Hubel, S., Rigo, A. (2013). Beslissing over ongeboren leven vergt soms salomonsoordeel.
Rigo, A. (2009). De waarde van het embryo voelen en denken. Antenne, 27 (4), 21-25.
Reports
Rigo, A. (2014). Quality Control Group Test-Aankoop betreffende genetische testen.
Book Reviews
Rigo, A. (2015). External review of report: Guideline: "Routine psychosocial care in infertility and medically assisted reproduction- A guide for fertility Staff" ESHRE Psychology and Counseling Guideline Development Group. Guideline: "Routine psychosocial care in infertility and medically assisted reproduction- A guide for fertility Staff".
Other
Rigo, A. (2020). Het recht op niet-weten. Ethische vragen bij het bekendmaken van genetische informatie binnen families.
Rigo, A. (2019). Gastcollege: Ethische dilemma’s tussen prima facie principes.De casus van het principe voor respect voor autonomie en de principes van weldoen en niet schaden bij het communiceren van genetische informatie tussen verwanten. (professional oriented)
Rigo, A. (2017). Het principisme, een gevestigde methode?
Rigo, A. (2015). Hedendaagse benaderingen in de bioethiek: het principisme.
Van den Broeck, S., Hübel, S., Rigo, A. (2014). Prenatale tests, vrijwillig of niet. Weliswaar: welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen., Art.No. 30-01-2014.