Bo Fagardo

Campus: Schaarbeek
E-mail: Bo.Fagardo@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Bo Fagardo is master in de Criminologie en seksuologie. In ons team volgt ze thema's op in verband met preventieve gezinsondersteuning. Ze is onderzoekster in het project 'Geïntegreerde gezinsondersteuning voor (toekomstige) ouders en hun jonge kinderen in Brussel'. Ze bereidt ook de Gezinsconferentie 2019 voor. 

 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (not peer reviewed)
Fagardo, B., Zonderman, M. (2020). La lutte contre les violences sexuelles pendant les conflits concerne également la Belgique. Le journal du droits des jeunes (JDJ), (395), 3-5. (professional oriented)
Fagardo, B., Zonderman, M. (2020). Sexualité, violences sexuelles et jeunes en exil. Quels outils et quelles pistes pour l’avenir ? Le journal du droits des jeunes (JDJ), (395), 5-19. (professional oriented)
Abstracts/Presentations/Posters
Nys, K., Vandewaerde, S., Emmery, K. (contr.) (2020). Toegankelijke gezinsondersteuning voor Brusselse toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Bevindingen en reflecties voor en met het Brusselproject inloopteams. Presented at the Stuurgroep Brusselproject Inloopteams, Schaarbeek, 14 Feb 2020-14 Feb 2020. (URL) (professional oriented)
Vandewaerde, S., Nys, K., Emmery, K. (contr.) (2020). Toegankelijke gezinsondersteuning in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Exploratie van de vertaalslag van de bevindingen naar Molenbeek. Presented at the Lokaal Gezinsondersteunend netwerk Molenbeek-Koekelberg, Molenbeek, 09 Jan 2020-09 Jan 2020. (URL) (professional oriented)
Vandewaerde, S., Nys, K., Emmery, K. (contr.), Fagardo, B. (contr.) (2020). Toegankelijke gezinsondersteuning in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Vertaalslag naar Kind en Gezin. Presented at the Vertaalslag van de bevindingen naar de werking van Kind & Gezin in Brussel, Schaarbeek, 09 Jan 2020-09 Jan 2020. (URL) (professional oriented)
Fagardo, B., Matthijs, L. (2019). Onderzoeksresultaten Gezinsconferentie 2019. Presented at the Gezinsconferentie 2019: Burgerinitiatieven voor gezinnen door gezinnen, Campus Schaarbeek (Odisee Hogeschool) - Huart Hamoirlaan 136 1030 Schaarbeek, 14 Mar 2019-14 Mar 2019. (professional oriented) Open Access
Science Outreach
Van Droogenbroeck, M., Fagardo, B. (contr.) (2020). Hoe spreek je over seksualiteit met jonge migranten? (URL)
Fagardo, B., Zonderman, M. (2020). Seksualiteit, seksueel geweld en jongeren met een vluchtverhaal. Welke tools en pistes voor de toekomst? (URL) Open Access
Martin, M., Vandewaerde, S. (contr.), Nys, K. (contr.), Emmery, K. (contr.) (2020). Gezinszorg in Brussel moet toegankelijker. De Morgen, 10-10. (URL)
Fagardo, B., Emmery, K., Valgaeren, E., Matthijs, L. (2019). Bezige burgers. Hoe burgerinitiatieven lokale besturen kunnen versterken. TerZake, (2), 14-17. (URL)
Diny, T., Fagardo, B. (contr.), Emmery, K. (contr.), Valgaeren, E. (contr.), Matthijs, L. (contr.) (2019). De Kast: mama’s lanceren initiatief voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. (URL)
Fagardo, B., Matthijs, L., Emmery, K., Valgaeren, E., Luyten, D. (2019). Bezige burgers. Inspiratiegids voor initiatieven voor en door gezinnen. Open Access
Bruzz, , Fagardo, B. (contr.), Emmery, K. (contr.) (2019). Lokale overheden en burgerinitiatieven moeten elkaar omarmen. (URL)
Metro, , Fagardo, B. (contr.), Emmery, K. (contr.) (2019). Lokale overheden en burgerinitiatieven moeten elkaar omarmen. Metro. (URL)
De Pourcq, E., Fagardo, B. (contr.), Emmery, K. (contr.), Valgaeren, E. (contr.), Matthijs, L. (contr.) (2019). Een burgerinitiatief starten: wat heb je nodig? (URL)
Vanlierde, K., Fagardo, B. (contr.), Emmery, K. (contr.), Valgaeren, E. (contr.), Matthijs, L. (contr.) (2019). Burgerinitiatief ‘De Kast’: “Armoede wordt op creatieve manieren verborgen”. (URL)
Reports
Fagardo, B., Van Puyenbroeck, J. (2020). Evaluatie van de rol en positie van de Diensten voor Ondersteuningsplan en de Diensten Maatschappelijk Werk. Evaluatie van de rol en positie van de Diensten voor Ondersteuningsplan en de Diensten Maatschappelijk Werk. Kwantitatieve analyse periode 2016-2019., 1-84, Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen. (URL) Open Access
Fagardo, B., Matthijs, L., Emmery, K., Valgaeren, E., Luyten, D. (2019). Burgerinitiatieven voor gezinnen, door gezinnen. Een verkennend onderzoek. Open Access
Simonne, V., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2019). Toegankelijke gezinsondersteuning in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Schaarbeek: Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee). (URL) Open Access
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2019). Samenvatting. Toegankelijke gezinsondersteuning in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Schaarbeek: Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee). (URL) Open Access
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2019). Summery. Accessible family support in the bilingual Brussels-Capital region for future parents and parents with young children. Schaarbeek: Centre for Family Studies (Odisee). (URL) Open Access
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2019). Résumé. Un soutien familial accessible pour les futurs parents et les parents d’enfants en bas âge dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Schaerbeek: Kenniscentrum Gezinswetenchappen (Odisee). (URL) Open Access
Vermeulen, G., Fagardo, B., Neelen, Y. (2018). Verkennend onderzoek naar het online zoekgedrag naar informatie omtrent sekswerk en seksuele gezondheid door klanten van sekswerker. (URL) Open Access
Vermeulen, G., Fagardo, B., Neelen, Y. (2018). Klantenonderzoek Ghapro vzw. (URL) Open Access
Internet publications
Apache, , Fagardo, B. (contr.), Zonderman, M. (contr.) (2020). De strijd tegen seksueel geweld tijdens conflicten gaat ook België aan. (URL)
De wereld morgen, , Fagardo, B. (contr.), Zonderman, M. (contr.) (2020). Ook in België lopen jongeren op de vlucht risico op seksueel geweld. (URL)
Other
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2020). Ondersteuning voor jonge gezinnen in Brussel. Brochure voor ouders. (URL) Open Access
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2020). Family support for young families in Brussels. Brochure for Parents. (URL) Open Access
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2020). Soutien aux jeunes familles à Bruxelles. Brochure destinée aux parents. (URL) Open Access