Brigitte Van Den Eynde

Campus: Brussel
E-mail: Brigitte.VanDenEynde@odisee.be
Centrum: Sociaal Werk
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Onderzoeksthema's:

  • Onderzoeksproject Mentorapp@Odisee. Dit onderzoeksproject wil nagaan hoe de mentor app van de VDAB een meerwaarde kan bieden aan de studenten van Odisee.
  • Omgaan met differentiatie.  In dit project wordt onderzocht hoe kan worden gedifferentieerd binnen de opleidingsonderdelen (1) Actualiteit en historische achtergronden en (2) Economie en sociaal werk.

 

Bibliography