Caroline Damman

Campus: Dilbeek
E-mail: caroline.damman@odisee.be
Centrum: Opleiding orthopedagogie
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (not peer reviewed)
Damman, C., Dewaele, B. (2017). Stilvallen geeft veerkracht. Balans: tijdschrift voor agogisch werk, 40 (1), 2-6. (professional oriented) Open Access
Damman, C., Dewaele, B. (2015). Zelfzorg als buffer voor burn-out. Sociaal.Net, Art.No. http://sociaal.net/analyse-xl/zelfzorg-als-antwoord-op-burn-out/. (professional oriented) Open Access
Other
Damman, C. (2020). Versterken van veerkracht bij de individuele hulpverlener en zijn team - training aan hulpverleners PSC St Alexius.
Damman, C. (2020). Training "Veerkracht voor hulpverlener en zijn team" aan hulpverleners van Beschut Wonen Mandragora en Festina Lente.
Damman, C. (2020). Hoe mijn veerkracht en dat van mijn versterken - workshop aan leidinggevenden van Elmer.
Damman, C. (2020). Hoe houd ik mezelf veerkrachtig? vorming georganiseerd door Initiatieven Beschut Wonen Brussel.
Damman, C. (2020). Hoe de veerkracht verhogen - vorming aan OCMW-hulpverleners.
Damman, C. (2020). Veerkracht en zelfzorg voor leidinggevenden - workshop aangeboden door Odisee Advanced Education Brussel.
Damman, C. (2020). Ondersteunen van veerkracht bij hulpverleners - hoe aanpakken als intermediair? - vorming aan medewerkers van VGC.
Damman, C. (2020). Stilvallen geeft veerkracht. Je eigen veerkracht als hulpverlener versterken - driedaagse vorming aangeboden door Odisee Advanced Education.
Damman, C. (2020). Versterk je veerkracht - vorming aan medewerkers van kinderdagverblijf Elmer.