Diete Humblet

Campus: Brussel
E-mail: diete.humblet@odisee.be
Studiegebied: Gezondheidszorg

Projecten:

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Humblet, D. (2020). Locking out emotions in locking up older prisoners? Emotional labour of Belgian prison officers and prison nurses. International Journal Of Law Crime And Justice, 61, Art.No. 100376. doi: 10.1016/j.ijlcj.2020.100376
Humblet, D. (2020). Vergrijzing binnen het Belgische gevangeniswezen. Pleidooi voor een penitentiair ouderenbeleid. Senior: tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg, 1 (2), 11-18. (professional oriented)
Humblet, D., De Smet, S. with Humblet, D. (corresp. author) (2019). De inclusie van 'oudere gedetineerden' voorbij het integratie-segregatie debat getild. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 40 (2), 140-145.
Books (peer reviewed)
Humblet, D. (2021). The Older Prisoner. (Palgrave Studies in Prisons and Penology). Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-030-60120-1
Book chapters (peer reviewed)
Humblet, D., Snacken, S. (2017). Human rights and imprisonment of older adults. In: L. Weber, E. Fishwick, M. Marmo (Eds.), ROUTLEDGE INTERNATIONAL HANDBOOK OF CRIMINOLOGY AND HUMAN RIGHTS, (546-555). (Routledge International Handbooks). ROUTLEDGE. ISBN: 978-1-138-93117-6. (URL)
Snacken, S., Casier, I., Devynck, C., Humblet, D. (2016). Life Imprisonment in Belgium: Current Human Rights Challenges. In: D.V. Smit, C. Appleton (Eds.), LIFE IMPRISONMENT AND HUMAN RIGHTS, (241-266). (Onati International Series in Law and Society). BLOOMSBURY PUBL INC. (URL)
Science Outreach
Humblet, D. (contr.) (2020). Wat gebeurt er met Bo Coolsaet als hij in de gevangenis terechtkomt? “Zulke mensen kan je niet hetzelfde regime als een 35-jarige opleggen”. (URL)
Humblet, D., Gillis, K. (2020). Odisee draagt bij tot professionalisering van gevangenispersoneel in zorg voor ouderen. Nursing.
Gillis, K., Peersman, W., Naessens, L., Humblet, D. (contr.) (2020). Naar een introductie en professionalisering van penitentiaire ouderenzorg. Zorg onderzocht 2019, 27-27.