Elisabeth Adriaens

Campus: Schaarbeek
E-mail: Elisabeth.Adriaens@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Elisabeth Adriaens is jurist en familiaal bemiddelaar. Sinds medio 2017 is ze verbonden aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen.

Samen met Kathleen Emmery volgt ze het gezinsbeleid in Vlaanderen en de website www.gidsvoorgezinnen.be op. Elisabeth werkte mee aan de verwerking van de Vlaamse Gezinsenquête 2016 en maakte naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 een analyse van de gezinsbeleidsmaatregelen in alle partijprogramma's.  

Ze focust tijdens bijscholingen en publicaties op de juridische geletterdheid van gezinnen en het snijvlak tussen welzijn en justitie.

 

 

 

 

 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Loosveldt, G., Adriaens, E. (2020). De bevoegdheid voor het nemen van belangrijke beslissingen m.b.t. het kind: geen rechterlijke delegatie meer aan pleegzorgers (noot onder GwH 28 februari 2019). Tijdschrift voor Familierecht, (2020/05), 129-137.
Adriaens, E., Emmery, K. (2019). Reflecties van ouders over het onderwijs(beleid). Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk, 11-14. (professional oriented)
Adriaens, E., Verbeke, A.L. (2015). De nieuwe wettelijke waarderingsmethode voor de gerechtelijke omzetting van vruchtgebruik in een som geld. Rechtskundig Weekblad, 78 (38), 1483-1495. [ACRES]
Adriaens, E. (2015). Digitale nalatenschap. Terreinverkenning en wegmarkering. Nieuw Juridisch Weekblad, (319), 218-229. [ACRES]
Adriaens, E. (2014). Deelgenoot tontineovereenkomst kan eenzijdig de verdeling vorderen na einde onderliggende relatie (noot onder Cass. 6 maart 2014). Notarieel en Fiscaal Maandblad, (4), 106-112. [RES]
Adriaens, E. (2014). De onderhoudsuitkering gedepsychologiseerd (noot onder Cass. 2 januari 2014). Nieuw Juridisch Weekblad, (299), 270-271. [RES]
Adriaens, E. (2013). Proeve van een wettelijke waarderingsmethode bij de gerechtelijke omzetting van vruchtgebruik. Tijdschrift Estate Planning, (2), 45-67. [ACRES]
Adriaens, E. (2013). Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en erkenning gekwalificeerde benadeling. Rechtskundig Weekblad, (36), 1416-1420. [RES]
Journal articles (not peer reviewed)
Loosveldt, G., Adriaens, E. (2021). Broers en zussen moeten samen kunnen opgroeien. De Juristenkrant. (professional oriented)
Adriaens, E. (2019). Grondwettelijk Hof beperkt inspraak pleegzorgers. De Juristenkrant, (385), 1-1. (professional oriented)
Edited books (peer reviewed)
Verbeke, A.L., Adriaens, E., Goossens, E., Van den Broeck, A. (Eds.) (2015). Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2014. Antwerp: Intersentia. ISBN: 9789400006775. [RES] (professional oriented)
Verbeke, A.L., Barbaix, R., Adriaens, E., Goossens, E., Van den Broeck, A. (Eds.) (2014). Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 2. (Bibliotheek Estate Planning, 12). Antwerpen: Intersentia. ISBN: 978-94-000-0523-5. [RES] (professional oriented)
Edited books (not peer reviewed)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Van Crombrugge, H., Nys, K., Morreel, E., Van Leeuwen, K., Wiewauters, M-C., Reynders, A., Kostet, I., Verhaegen, I., Rigo, A., Stuy, J., Verstappen, L., Geldof, D., Groeninck, M., Debruyne, P., Van Acker, K., Meurs, P., Luyten, D., Timmers, M., Dewispelaere, J., Nuelant, T., Adriaens, E., Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G. (Eds.) (2020). In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044137576. (professional oriented)
Book chapters (peer reviewed)
Adriaens, E. (2021). Erfrechtelijke fairness voor siblings: gelijkheid, vrijheid, solidariteit...en blijheid? In: K. Emmery, G. Loosveldt (Eds.), Broer of zus, de match van je leven. Fairness in siblingrelaties, (227-245). Garant. (professional oriented)
Adriaens, E. (2017). De digitale nalatenschap: de erfrechtelijke grens tussen offline en online realiteit in de schemerzone? In: F. Buyssens, A.L. Verbeke (Eds.), Notariële actualiteit 2016-2017, (25-39). (Leuvense Notariële geschriften). Antwerpen: Intersentia. ISBN: 978-94-000-0810-6. (professional oriented)
Adriaens, E., Verbeke, A.L. (2016). De testamentuitvoerder in 30 vragen en clausules. In: A.L. Verbeke, C. Declerck, J. Du Mongh (Eds.), Familiaal Vermogensrecht, (21-54). (Themis. School voor postacademische juridische vorming, 96). Die Keure. ISBN: 978-90-4862-544-4. [RES]
Adriaens, E. (2016). Erfrecht 2.0: de digitale nalatenschap. In: Recht in beweging, (385-406). Antwerpen: Maklu. ISBN: 978-90-466-0812-8. (professional oriented)
Adriaens, E. (2015). De testamentuitvoerder en zijn onmiddellijke inzetbaarheid in de huidige testamentaire praktijk. In: A.L. Verbeke (Eds.), Het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht, (117-126). (Acta Falconis). Intersentia. ISBN: 978-94-000-0598-3. [RES]
Adriaens, E. (2015). De erfrechtelijke nalatenschap 2.0: digitaal en sociaal. In: E. Wauters, P. Valcke, E. Lievens (Eds.), Sociale media anno 2015, (321-337). Antwerpen: Intersentia. ISBN: 978-94-000-0670-6.
Adriaens, E. (2015). De testamentuitvoerder en zijn onmiddellijke inzetbaarheid in de praktijk. In: F. Buyssens, A.L. Verbeke (Eds.), Leuvense Notariële Geschriften: Notariële actualiteit 2014-2015, (55-60). Intersentia. ISBN: 978-94-000-0565-5. (professional oriented)
Adriaens, E. (2013). Hoe kan het vruchtgebruik binnen de minnelijke omzetting worden gewaardeerd? In: W. Pintens, C. Declerck (Eds.), Patrimonium 2013, (235-272). Antwerpen: Intersentia. ISBN: 978-94-000-0445-0. [ACRES]
Book chapters (not peer reviewed)
Emmery, K., Adriaens, E. (2020). Het perspectief van gezinnen en het gezinsbeleid. In: K. Emmery, J. Van Puyenbroeck, G. Loosveldt (Eds.), In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 16, (253-267). (Reeks Gezinnen, relaties en opvoeding, 6). Antwerpen - Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3757-6. (professional oriented)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Adriaens, E., Debruyne, P., Dewispelaere, J., Geldof, D., Groeninck, M., Lecoyer, K., Luyten, D., Meurs, P., Morreel, E., Nuelant, T., Nys, K., Reynders, A., Rigo, A., Timmers, M., Van Acker, K., Verstappen, L., Wiewauters, M. (2020). De gezinsreflex als leidraad voor beleid en praktijk. In: In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 17, (269-292). (Reeks Gezinnen, relaties en opvoeding, 6). Antwerpen - Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3757-6. (professional oriented)
Adriaens, E. (2018). Juridisch laveren tussen ouderschap en partnerrelaties. In: K. Emmery, D. Luyten (Eds.), Partners in tijden van ouderschap - Ouders en relaties in gezinnen vandaag, (115-141). (Gezinnen, relaties en opvoeding). Garant. ISBN: 9789044136043. (professional oriented)
Conference proceedings (not peer reviewed)
Adriaens, E. (2016). Erfrecht 2.0: de digitale nalatenschap. In: Recht in beweging, (385-406). Presented at the VRG-Alumnidag, Leuven, 11 Jan 2016-11 Jan 2016. ISBN: 978-90-466-0812-8. (professional oriented)
Adriaens, E. (2016). Clausules over de testamentuitvoerder en het beheer van de nalatenschap. In: Themis: Familiaal Vermogensrecht, (96), (21-54). Presented at the Themis. School voor postacademische juridische vorming, Kortrijk - Hasselt, 14 Jan 2016-22 Jan 2016. ISBN: 978 90 4862 544 4.
Adriaens, E. (2015). De erfrechtelijke nalatenschap 2.0: digitaal en sociaal. In: Sociale media anno 2015, (321-337). Presented at the Sociale Media anno 2015, Leuven, 02 Jan 2015-02 Jan 2015. ISBN: 9789400006706.
Abstracts/Presentations/Posters
Adriaens, E. (2020). Het nieuwe erfrecht. Presented at the Gezinsbond Astene, Astene, 23 Jan 2020-23 Jan 2020. (professional oriented)
Adriaens, E. (2018). Gezinnen en het nieuwe erfrecht: meer vrijheid, gelijkheid... en blijheid? Presented at the Bijscholing Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee, Campus Schaarbeek. (professional oriented)
Adriaens, E. (2016). De digitale nalatenschap: aandachtspunten voor de notariële praktijk. Presented at the Lunchseminarie voor de notariële praktijk, Mortsel, 24 Feb 2016-24 Feb 2016. (professional oriented)
Adriaens, E. (2015). Het familiaal vermogensrecht anno 2015: van de wettelijke waardering van het vruchtgebruik bij de gerechtelijke omzetting, over recente rechtspraak tot de digitale nalatenschap 2.0. Presented at the Vormingsavond VLN Oost-Vlaanderen, Gent, 30 Sep 2015-30 Sep 2015. (professional oriented)
Adriaens, E. (2014). De testamentuitvoerder: een rechtsvergelijkend onderzoek. Presented at the Bijeenkomst Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht / Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 10 Dec 2014-10 Dec 2014.
Adriaens, E. (2014). De digitale nalatenschap: estate planning 2.0 en de digitale testamentuitvoerder. Presented at the Besloten workshop privaatrecht en doctoraatsseminarie., Leuven, 05 Nov 2014-05 Nov 2014.
Adriaens, E. (2014). Actuele ontwikkelingen Erfrecht vanuit een Dillemans perspectief: de testamentuitvoerder. Presented at the PUC Familiaal Vermogensrecht - Academische zitting in hommage aan ere-rector Roger Dillemans, Leuven, 20 Jan 2014-20 Jan 2014.
Adriaens, E. (2013). Het eigenhandig testament in Europa. Presented at the ACCA (Assistentenconferentie), Brussel, 26 Apr 2013-26 Apr 2013.
Science Outreach
Adriaens, E. (2019). Het nieuwe erfrecht. Presented at the Similes, Mechelen, 21 May 2019.
Van Garderen, F., Christiaens, E., Adriaens, E. (contr.) (2019). Red de work-life-balance, begin bij kinderopvang. De Morgen, 6-6.
Valgaeren, E., Nuelant, T., Adriaens, E. (2019). De volgende Vlaamse regering moet weer een minister van Gezin hebben (opinie).
Valgaeren, E. (contr.), Nuelant, T. (contr.), Adriaens, E. (contr.), Emmery, K. (contr.) (2019). Kopstukkendebat Gezinsbeleid (n.a.v. de verkiezingsporgramma"s 2019). Presented at the Kopstukkendebat, Gent, 14 May 2019. (URL)
Adriaens, E., Nuelant, T., Emmery, K. (2019). Analyse: het gezinsbeleid in de verkiezingsprogramma’s 2019 (brochure bij het Kopstukkendebat).
Adriaens, E. (2019). Het nieuwe erfrecht. Presented at the Gezinsbond Ouwegem, Ouwegem, 14 Mar 2019.
Adriaens, E. (2018). To marry or not to marry: de verschillende relatievormen vergeleken. Presented at the Femma Zottegem, Zottegem, 07 Nov 2018.
De Busschere, B., De Roest, M., Audenaert, V. (contr.), Adriaens, E. (contr.) (2018). Als de verwarmingsketel maar niet kapotgaat - Enquête wijst op nood aan een betaalbaarder gezinsleven. De Morgen, 6-7.
Adriaens, E., Van Damme, N. (2017). Blind (ver)trouwen. De Juristenkrant, (354), 16-16.
Reports
Adriaens, E., Nuelant, T., Emmery, K. (2019). Het gezinsbeleid in de verkiezingsprogramma’s 2019 - Een analyse met een gezinsbril. (URL)
Van Dorsselaer, I., De Potter, V., Adriaens, E. (contr.) (2018). Mijn leven online. (URL)
Adriaens, E., Emmery, K., Luyten, D. (2018). Gezinsenquête: factsheet Gezinsbeleid: Hoe kan de overheid gezinnen beter ondersteunen? https://gezinsenquete.be/artikels/gezinsbeleid: Vlaamse Overheid - Departement Volksgezondheid, Welzijn en Gezin.