Erik Claes

Foto Erik Claes

Campus: Brussel - ERASMUS
Adres: Warmoesberg 15, 1000 Brussel
Telefoon: 02-609 81 90
E-mail: erik.claes@odisee.be
Centrum: Sociaal Werk
Studiegebied:
 Sociaal-Agogisch Werk

Onderzoeksinteresses

  • Herstelbemiddeling

Huidig Project

Afgelopen Projecten

 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
De Backer, M., Claes, E., Flachet, T., Moustatine, A., Bousetta, H. with De Backer, M. (corresp. author) (2020). De radicaliseringsmachine: ervaringen van geviseerde gemeenschappen uit Molenbeek en Verviers. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 41 (3), 251-265. Open Access
Claes, E., Moustatine, A., Flachet, T. with Moustatine, A. (joint first author) (2020). Welke toekomst voor herstelrecht in Brussel? Tijdschrift voor Herstelrecht, 67-81. doi: 10.5553/TvH/1568654X2020020003006
Claes, E., Note, N. (2016). Introduction. Meaningfulness, Volunteers, Citizenship. FOUNDATIONS OF SCIENCE, 21 (2), 237-251. doi: 10.1007/s10699-014-9383-x
Claes, E. (2016). Civic Meaningfulness: the Political Dimension. A Reply to Lena Dominelli. Foundations of Science, 21, Art.No. DOI 10.1007/s10699-014-9401-z, 405-408.
Claes, E. (2016). Civic Meaningfulness ‘Revisited’: A Final Reply to Honohan and Dekker. Foundations of Science, 21, Art.No. DOI 10.1007/s10699-014-939-5, 381-384.
Claes, E., Note, N. (2016). Meaningfulness, Volunteers, Citizenship. Introduction. Foundations of Science, 21 (2), Art.No. DOI 10.1007/s10699-014-9383-x, 237-251.
Claes, E. (2007). Discussion (A) Deconstruction, criminalisation and the criminal law: a reply to Pavlich's 'The Lore of Criminal Accusation'. CRIMINAL LAW AND PHILOSOPHY, 1 (1), 99-105. doi: 10.1007/s11572-006-9012-z
Claes, E. (2007). Deconstruction, Criminalisation and the Criminal Law. Criminal Law and Philosophy, 2007, 99-105.
Claes, E. (2006). Straftoemeting, bestraffingssociologie, bestraffingsfilosofie. Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, 35 (1), 29-54.
Claes, E. (2006). Het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel en de rechtspraak van het Arbitragehof: erosie van legaliteit? Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 61 (8), 451-469.
Devroe, W., Claes, E., Keirsbilck, B. (2005). Grenzen van (rechtsstatelijk) recht. Rechtskundig Weekblad, 69 (31), 1201-1217. [STARACRES]
Claes, E., Daems, T. (2005). De doodstraf in Amerika en de grenzen van het Europees abolitionisme. Delikt en Delinkwent: Tijdschrift voor Strafrecht, 35 (7), 703-721. [ACRES]
Claes, E., Vrielink, J. (2005). Antiracisme en rechtsstatelijke strafrechtspleging. Nieuw juridisch weekblad, 4 (99), 151-168.
Claes, E., Vandaele, A. (2003). L'effet direct des traités internationaux: une analyse en droit positif et en théorie du droit axée sur les droits de l'homme. Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht / Revue Belge de Droit International, (2), 411-491.
Claes, E. (2002). Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Panopticon, 23 (4), 320-339.
Claes, E. (2001). Over legaliteit, rechterlijke interpretatie en leemtes in de strafwet. Tijdschrift voor Strafrecht, 2 (4), 203-206.
Vandaele, A., Claes, E. (1999). Het arrest nr. 110/98 van 4 november 1998 van het Arbitragehof: lessen voor de problematiek van niet-gemengd onderwijs en de techniek van directe werking. Rechtskundig Weekblad, 62 (34), 1235-1241.
Journal articles (not peer reviewed)
Van den Broeck, J., Schrooten, M., Claes, E., Naessens, L. (2019). Niet iedereen deelt in het succes van de stad. Sociaal.Net. (professional oriented) Open Access
Claes, E., Flachet, T. (2019). De pedagogische kracht van een trektocht in de bergen. Sociaal.Net, Art.No. https://sociaal.net/verhaal/de-pedagogische-kracht-van-een-trektocht-in-de-bergen/. (professional oriented)
BIM, , Claes, E. (contr.) (2018). Brusselse jongeren reizen naar Istanboel. sociaal.net, Art.No. https://sociaal.net/achtergrond/brusselse-jongeren-reizen-naar-istanbul/. (professional oriented)
Claes, E., Huysmans, M., Gulinck, N. (2016). Levensverhalen komen bovendrijven: Met een mobiele chalet door Brussel. Sociaal.Net, Art.No. 04/07/2016, 1-8. (professional oriented)
Claes, E. (2016). Wat na terreur? Bemiddelingspraktijk biedt inspiratie. Sociaal.Net, Art.No. 27-04-2016. (professional oriented)
Opleiding sociaal werk Odisee, , Claes, E. (2016). Sociaal werkers opleiden in een aangeslagen Brussel. Een warm hart voor een gekwetste stad. Sociaal.Net, Art.No. 04.04.2016. (professional oriented)
Huysmans, M., Claes, E. (2015). Conflictbeleving en herstelrecht in Brussel. Tijdschrift voor Herstelrecht, 15 (3), 53-68.
Claes, E. (2014). Growfunding en stedelijk burgerschap, On- en offline solidariteit. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 2014 (2), 32-41. (professional oriented)
Claes, E., Van Daele, E. (2013). De vrijwilliger-ondersteuner en het herstelgericht groepsoverleg. Tijdschrift voor Herstelrecht, (4), 65-75.
Claes, E. (2012). Civic Meaningfulness.
Claes, E., Van Daele, E. (2012). Herstelbemiddeling, de burger als vrijwillige bemiddelaar. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 38 (2), 44-51. (professional oriented) Open Access
Claes, E., Van Daele, E. (2012). Vrijwilligers binnen een gematigde visie op herstel. Tijdschrift voor Herstelrecht, 2012 (1), 27-44.
Claes, E., Van Daele, E. (2011). Vrijwilligers binnen een maximalistische visie op herstelrecht. Tijdschrift voor Herstelrecht, 2011 (3), 24-37. Open Access
Claes, E., Daems, T. (2006). Ondeelbare waarheid: wetenschappelijke expertises en rechtspraak onderhouden een moeilijke latrelatie. Karakter: tijdschrift van wetenschap, (13), 16-18. (URL) [RES] Open Access
Claes, E., Van Herp, J. (2006). Privacy en detentie. Metanoia, (2), 23-38.
Claes, E., Daems, T. (2005). De doodstraf: Amerika versus Europa. Karakter: tijdschrift van wetenschap, (9), 25-27. (URL) [RES] Open Access
Claes, E. (2004). Herstelrecht, personalisme en rechtsstatelijk strafrecht. Tijdschrift voor herstelrecht, 4 (3), 11-22.
Claes, E. (2003). (Straf)recht en ethiek. Ethiek en maatschappij, 6 (1), 55-72.
Claes, E., De Greef, S., Vandaele, A. (2000). Blokken en doceren? De Standaard..
Claes, E., Vandaele, A. (1999). 'Het Tabaksarrest' van het Arbitragehof: een politiek arrest? Jura Falconis, 1999 (1), 89-92.
Books (peer reviewed)
Claes, E. (2003). Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht: een grondslagentheoretische benadering. Universitaire pers, Leuven, 2003. ISBN: 90-5867-292-1.
Books (not peer reviewed)
Claes, E., Flachet, T., Moustatine, A., De Backer, M. (2020). 'Radicaliserinng': donkere spiegel van een kwetsbare samenleving. Gent: Academia Press. ISBN: 978 94 014 6208 2.
Claes, E., Claes, E., Deklerck, J., Marchal, A., Put, J. (Eds.) (2008). Jeugd en herstel: nu in het (r)echt. Die Keure. ISBN: 9789086617234. (professional oriented)
Edited books (peer reviewed)
Keirsbilck, B., Devroe, W., Claes, E. (Eds.) (2009). Facing the limits of the law. Berlin: Springer. ISBN: 978-3-540-79855-2. [STARACRES]
Claes, E., Deklerck, J., Marchal, A., Put, J. (Eds.) (2008). Herstel en jeugd: nu in het (r)echt. (Welzijnsrecht, 4). Brugge: die Keure. ISBN: 978 90 8661 723 4.
Claes, E., Duff, A., Gutwirth, S. (Eds.) (2006). Privacy and the criminal law. Intersentia, Antwerpen, 2006. ISBN: 90-5095-545-2.
Claes, E., Foqué, R., Peters, A. (Eds.) (2005). Punishment, restorative justice and the morality of law. Intersentia, Antwerpen, 2005. ISBN: 90-5095-423-5.
Book chapters (peer reviewed)
Claes, E., Daems, T. (2013). Ondeelbare waarheid. In: J. Tollebeek, J-C. Verstraete, E. van de Perre (Eds.), Onweerstaanbaar veranderlijk : over de cultuur van de wetenschap, (149-153). Leuven: Universitaire Pers. ISBN: 9789058679659. [RES MULTPUB]
Claes, E. (2011). Human Dignity: the Existential Dimension. In: M.C. Foblets, M. Hildebrandt, J. Steenbergen (Eds.), Liber Amicorum René Foqué, (535-552). Gent: Larcier , Boom Juridische Uitgevers.
Claes, E. (2011). Legality and Lex Certa in the Criminal Law. In: A. Klip (Eds.), Substantive Criminal Law of the European Union, (97-102). Antwerp: Maklu. ISBN: 9789046604403.
Claes, E., Keirsbilck, B., Devroe, W. (2009). The limits of the law (Introduction). In: E. Claes, W. Devroe, B. Keirsbilck (Eds.), Facing the limits of the law, Chapt. 1, (1-24). Berlin: Springer. ISBN: 978-3-540-79855-2. [STARACRES]
Claes, E., Keirsbilck, B. (2009). Facing the limits of the law (conclusion). In: E. Claes, W. Devroe, B. Keirsbilck (Eds.), Facing the limits of the law, Chapt. 25, (487-526). Berlin: Springer. ISBN: 978-3-540-79855-2. [STARACRES]
Claes, E., Krolikowski, M. (2009). The Limits of Legality in the Criminal Law. In: E. Claes, W. Devroe, B. Keirsbilck (Eds.), FACING THE LIMITS OF THE LAW, (89-107). SPRINGER-VERLAG BERLIN. (URL)
Claes, E., Vrielink, J. (2009). Cultural defense and societal dynamics. In: M-C. Foblets, A.D. Renteln (Eds.), Multicultural jurisprudence: comparative perspectives on the cultural defense, Chapt. 13, (301-319). Oxford: Hart publishing. ISBN: 9781841138954.
Claes, E., Put, J. (2008). Jeugd en herstel: een grondslagendebat. In: E. Claes, J. Deklerck, A. Marchal, J. Put (Eds.), Jeugd en herstel: nu in het (r)echt, (1-20). Brugge: die Keure. ISBN: 978 90 8661 723 4.
Claes, E., Vandaele, A. (2006). Naar een gradueel concept van directe werking van verdragsrecht en van internationaal gewoonterecht. In: Doorwerking van internationaal recht in de Belgische rechtsorde: recente ontwikkelingen in een rechtstakoverschrijdend perspectief, (83-109). Anwterpen: Intersentia. ISBN: 978-90-5095-393-1.
Claes, E., Daems, T., Peters, A. (2006). Médiation pénale et médiation restaurative: approche comparative de politique criminelle. In: P. Zen-Ruffinen (Eds.), Du monde pénal: mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, (517-528). Basel: Helbing & Lichtenhahn. ISBN: 978-3-7190-2580-9. [RES]
Claes, E. (2006). Restorative justice and the right to privacy. In: Privacy and the criminal law, (181-196). Antwerpen: Intersentia. ISBN: 90-5095-545-2.
Claes, E. (2005). Herstelrecht, bestraffing en recht op 'privacy'. In: Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, (1035-1057). Leuven: Universitaire pers. ISBN: 90-5867-487-8.
Claes, E. (2005). Criminal justice, legality and human dignity. In: Punishment, restorative justice and the morality of law, (17-56). Antwerpen: Intersentia. ISBN: 90-5095-423-5.
Claes, E. (2004). Legaliteit, rechtszekerheid en democratie in het strafrecht. In: Recht en democratie: de democratische verbeelding in het recht, (381-422). Antwerpen: Intersentia. ISBN: 90-5095-367-0.
Claes, E., Foqué, R. (2001). Herstel van autonomie. In: Herstelrecht tussen toekomst en verleden. Liber Amicorum Tony Peters, (143-162). Leuven: Universitaire pers. ISBN: 90-5867-180-1.
Book chapters (not peer reviewed)
Schrooten, M., Claes, E. (2020). A constructive approach to radicalisation (Brussels, Belgium). In: P. Hendriks, R. Kloppenburg (Eds.), Social work and challenges of urban diversity, (32-37). Utrecht: Hogeschool Utrecht.
Claes, E., Schrooten, M. (2020). Reflection on the case studies. In: P. Hendriks, R. Kloppenburg (Eds.), Social work and challenges of urban diversity, (59-64). Utrecht: Hogeschool Utrecht.
Kloppenburg, R., Csoba, J., Schrooten, M., Claes, E. (2020). Social work education and urban diversity. In: P. Hendriks, R. Kloppenburg (Eds.), Social work and challenges of human diversity, (65-75). Utrecht: Hogeschool Utrecht.
Claes, E., Kremmel, K. (2017). Restorative justice and urban citizenship: A comparative dialogue between Vienna and Brussels. In: Restoring Justice and Security in Intercultural Europe, (75-92). ISBN: 9781138120938. doi: 10.4324/9781315651439
Claes, E., Note, N., Van Daele, E. (2014). Vrijwilligers, zingeving, herstelrecht. In: E. Ambach (Eds.), Vrijwilligers(werk) onder druk. Waar staat vijwilligerswerk in het volgende decennium?, (145-171). Antwerpen: Politeia. ISBN: 978-2-509-02209-7.
Claes, E., Keirsbilck, B., Devroe, W. (2009). Preface. ISBN: 9783540798552. doi: 10.1007/978-3-540-79856-9
Claes, E., Vrielink, J. (2006). Cultureel verweer en culturele trends. In: M-C. Foblet, J. Vrielink, J. Billiet (Eds.), Multiculturalisme ontleed: een staalkaart van onderzoek aan de K.U.Leuven, (293-312). Leuven: Universitaire pers.
Conference proceedings (peer reviewed)
Claes, E., Van Daele, E. (2014). Restorative Justice and Volunteering in a Secular Age. In: L. Hustinx, J. Von Essen (Eds.), (191-215). Heidelberg/Berlin: Springer. ISBN: 978-3-319-04585-6.
Claes, E. (1998). Bestaan morele rechten? In: Metamorphose, Acten , 20e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag 24 oktober 1998, Faculteit der Wijsbegeerte Katholieke Universiteit Nijmegen, (3-16). Presented at the 20e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag, 24 Jan 1998-24 Jan 1998.
Abstracts/Presentations/Posters
Kloppenburg, R., Claes, E., Hendriks, P., Schrooten, M. (2019). Social work and the challenges related to diversity in urban neighborhoods. Presented at the European Conference for Social Work Research 2019, Leuven, 10 Apr 2019-12 Apr 2019.
Rigo, A., Claes, E. (2015). Ethiek en begin van leven. Ethische kaders voor prenatale diagnostiek. Presented at the Ethiek en begin van leven, HIG, Brussel, 08 Jan 2015-08 Jan 2015. (professional oriented)
Lamote, F., Claes, E., Schrooten, M. (2015). Sociaal-innovatieve grootstedelijke methodieken. Presented at the International Week, Utrecht, 01 Mar 2015-06 Mar 2015. (professional oriented)
Schrooten, M., Claes, E., Gulinck, N. (2015). Invisible welfare: An exploration of hidden arrival infrastructures in Brussels. Presented at the Urban Arrival Infrastructures, Brussels, 10 Dec 2015-11 Dec 2015.
Claes, E. (2014). Restorative Justice and Urban Citizenship. Presented at the Beyond Crime, Belfast, 13 Jun 2014-16 Jun 2014.
Claes, E. (2013). Herstelrecht en/in de samenleving. Presented at the Herstelrecht en/in de samenleving, HUB, Brussel, 15 Jan 2013-15 Jan 2013. (professional oriented)
Claes, E., Bradt, L. (2012). Community Thinking in/and Restorative justice Practices. Presented at the International Conference for restorative justice, Helsinki, 14 Jun 2012-16 Jun 2012. Open Access
Claes, E. (2012). Restorative Justice and the Presumption of Innocence from a Human Dignity Perspective (Keynote lecture). Presented at the Fraying the Golden Thread: The Presumption of Innocence in Contemporary Criminal Law, University of Aberdeen, UK, 24 Feb 2012-25 Feb 2012. Open Access
Claes, E., Van Daele, E. (2011). Volunteers within a moderate view on restorative justice. Presented at the International workshop 'Volunteering, religion and social capital', UCSIA, Antwerp, Belgium, 07 Dec 2011-09 Dec 2011.
Claes, E. (2010). Human Dignity: the Existential Dimension. Presented at the workshop ‘Human Rights Beyond the Law?’, University of Stirling, UK, 06 Sep 2010-07 Sep 2010.
Claes, E., Mullen, K. (2010). Working with volunteers in a VOM – service: presentation of a local Belgian training programme. In: Report of the sixth conference of the European Forum for Restorative Justice, Doing Restorative Justice in Europe. Established Practices and Innovative Programmes, Bilbao, 17-19 June 2010, (46-47). Presented at the onference of the European Forum for Restorative Justice, Doing Restorative Justice, Bilbao, 17 Jun 2010-19 Jun 2010. Open Access
Claes, E. (2009). Zorg en menselijke waardigheid. Presented at the HGZO-congres 2009 Brussel, HUB, Brussel, 20 Nov 2009-20 Nov 2009. (professional oriented) Open Access
Claes, E. (2009). Herstelgericht welzijnswerk. Presented at the Inspiratiedag “Herstelgericht welzijnswerk” SAW, Brussel, 22 Jan 2009-22 Jan 2009. (professional oriented) Open Access
Science Outreach
Hendriks, P., Kloppenburg, R., Claes, E., Schrooten, M. (2018). Seminar: Social work and the challenges of diversity in urban neighbourhoods. Debrecen,
De Backer, M., Claes, E., Bousetta, H., Aertsen, I., Van Gorp, B., Zouzoula, A. (2018). Waarom we de term 'radicalisering' beter weggooien. De Morgen. Open Access
Claes, E., Flachet, T. (2018). Waarom we de moorden van Benjamin Herman zo gemakkelijk met ‘radicalisering’ verbinden. De Morgen. (URL)
De Backer, M., Claes, E. (2017). Bemiddel in Brussel. De Standaard, 2017 (23), 40-40.
Reports
De Backer, M., Aertsen, I., Bousetta, H., Claes, E., Dethier, M., Figoureux, M., Flachet, T., Moustatine, A., Van Gorp, B., Zouzoula, A. (2020). Constructive analysis on the attitudes, policies and programmes that relate to “radicalisation”. Constructive analysis on the attitudes, policies and programmes that relate to “radicalisation”, Report No. Contract - BR/165/A4/CONRAD, 1-117, Belgian Science Policy Office (BELSPO). (URL) Open Access
Demunter, L., Claes, E., Smits, D., Van Puyenbroeck, J. (2012). Het vrijwilligerswerk in het Brussels hoofdstedelijk gewest: Onderzoek in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Brussel, onderzoeksgroep SAW.
Demunter, L., Claes, E., Smits, D., Van Puyenbroeck, J. (2012). Het vrijwilligerswerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel, Onderzoeksgroep SAW.
Internet publications
Claes, E., Huysmans, M., Gulinck, N., Lechkar, I. (2015). Digital Storytelling en Herstelrecht. Wonen in Brusselse Wijk Anneessens. (URL) (professional oriented) Open Access
Book Reviews
Claes, E. (2004). Boekbespreking: De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit / F. Ost et M. Van De Kerchove. Panopticon, 25 (5), 88-92.
Claes, E. (2000). Boekbespreking: Feit en rechtsnorm, Een methodologisch onderzoek naar de betekenis van de feiten voor de rechtsvinding en legitimatie van het rechtsoordeel. door C.E. Smith. Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, 29 (2), 182-187.
Other
Claes, E. (2014). Herstelrecht in Brusselse wijken. Is er een alternatief voor de GAS-boetes? Opbouwwerk Brussel, (111), 28-38.
Claes, E., Mullen, K. (2009). In het teken van actief burgerschap: Herstelbemiddeling en vrijwilligerswerking. Suggnomè : Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling, 10 (3), 14-19.
Vrielink, J., Claes, E. (2006). Racisme, strafrecht en herstelbemiddeling. Suggnomè : forum voor herstelrecht en bemiddeling, 7 (3), 3-13.
Claes, E. (2005). Over het humaniseren van strafrecht. Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, 34 (3), 225-234.
Claes, E. (2004). Legaliteit, herstelrecht en menselijke waardigheid. Delikt en delinkwent: tijdschrift voor strafrecht, 34 (1), 11-32.
Claes, E. (2003). Strafrecht en literatuur. Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, 32, 124-138.
Claes, E., Dierickx, A. (2002). Herstellen, participeren en straffen. Nieuwsbrief Suggnomè, 15 februari 2002, 3 (1), 3-6.
Claes, E., Bouckaert, S. (2002). De gebrekkige doorwerking van grondrechten in het vreemdelingenrecht. Diagnose en enkele remediërende voorstellen: een analyse aan de hand van de rehctspraak na het arrest nr. 131/2001 van het Arbitragehof. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, (4), 247-278.
Claes, E. (2002). Over rechtsvinding. Chroniques de Droit Public / Publiekrechtelijke kronieken, 6 (3), 379-395.
Claes, E. (2002). Rechtszekerheid, rechtsvinding en toeval in het strafrecht. Rechtskundig weekblad, 65 (30), 1049-1059.
Claes, E. (2002). Hoe particularistisch is het oordeel van de strafrechter? Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, 31 (2), 9-32.
Claes, E. (2000). Leven zonder regels? - Over: Paul Auster, In the country of last things. Verbeeldingsmacht: wat juristen moeten lezen / Witteveen, W. en Taekema, S. (red.). - Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 73-79.
Vandaele, A., Claes, E. (1999). Deed Ecclestone het Arbitragehof uit de bocht gaan? Podium.