Joris Van Puyenbroeck

Foto Joris Van Puyenbroeck

Campus: Schaarbeek
Adres: Huart-Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
E-mail: joris.vanpuyenbroeck@odisee.be
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Joris Van Puyenbroeck is doctor in de orthopedagogie. Hij is docent in de opleiding Psychosociale Gerontologie en medeauteur van het handboek 'Zorg voor mantelzorg'.

Onderzoeksinteresses

  • Vraaggestuurde ondersteuning van mensen met een beperking
  • Ouder wordende personen met een verstandelijke beperking
  • Inclusieve en informele zorg: vrijwilliger en/of mantelzorger

Projecten

Lopend

 2018

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

Bibliography
Bibliography
Journal articles
Schepens HR M M., Van Puyenbroeck J., Maes B. (2018). How to improve the quality of life of elderly people with intellectual disability: A systematic literature review of support strategies. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities doi: 10.1111/jar.12559. (professional oriented).
Verstappen L., Van Puyenbroeck J., Geysen J. (2017). Begeleidingstermijn voor thuislozen negeert realiteit. Brusselse organisaties pleiten voor trajecten op maat. Sociaal.Net, 30, 1-4. (professional oriented).
Steyaert J., De Koker B., Heylen L., Knaeps J., Van Puyenbroeck J. (2016). Op weg naar een Vlaams mantelzorgplan: Een moedig, nuttig en ambitieus initiatief. Sociaal.Net (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Fierens L. (2016). Netwerkversterkend werken in de jeugdhulp: Wat vinden begeleiders en gezinnen?. Sociaal.Net, 1 (1), 1-1. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2015). Prisma ondersteunt mantelzorgers. Ontwikkeling van een handelingsgericht instrument. Sociaal.Net Art.No. http://sociaal.net/analyse-xl/prisma-ondersteunt-mantelzorgers-2/, (professional oriented).
Naessens L., Schrooten M., Van Puyenbroeck J. (2015). Proefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Journal of Social Intervention, 24 (3), 43-62.
Schrooten M., Loosveldt G., Vranken B., Van Puyenbroeck J. (2014). Een experiment wonen-welzijn: Sociaal wonen op proef met ondersteuning. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 40 (3), 43-49. (professional oriented).
Zenner C., Van Puyenbroeck J., (2012). No place like home?. Zorgwijzer, 4 (32), 14-15.
De Greve A., Smits D., Van Puyenbroeck J. (2011). Eigenhandig Ervaringsdeskundig Plan: de kracht van ervaringsdeskundigheid. Balans: tijdschrift voor agogisch werk, 7 (20), 7-10. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2011). Innovatie in de gehandicaptenzorg: diensten inclusieve ondersteuning. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 37 (2), 54-60. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2010). Perspectief 2020. Evolutie of revolutie voor burgers met een handicap?. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 36 (3), 56-62. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2009). The effect of reminiscence group work on life satisfaction, self-esteem and mood of ageing people with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 22 (1), 23-33.
Van Puyenbroeck J., Smits D. (2008). Inclusieve ondersteuning voor ouderen met een handicap. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 34 (5), 51-61. (professional oriented).
Maes B., Van Puyenbroeck J. (2008). Adaptation of Flemish services to accommodate and support the aging of people with intellectual disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 5 (4), 245-252. doi: 10.1111/j.1741-1130.2008.00185.x.
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2008). A review of critical, person-centered and clinical approaches to reminiscence work for people with intellectual disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 55 (1), 43-60. doi: 10.1080/10349120701827979.
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2006). Program development of reminiscence group work for ageing people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 31 (3), 139-147.
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2005). Reminiscence in ageing people with intellectual disabilities: An exploratory study. British Journal of Developmental Disabilities, 51 (100), 3-16.
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2004). De betekenis van reminiscentie in de begeleiding van ouder wordende mensen met verstandelijke beperkingen: een kwalitatieve verkenning. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 30 (3), 146-165.
Maes B., Van Puyenbroeck J. (2002). Ervaringen met modulering in het kader van het onderzoek over de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor personen met een handicap. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 26 (244), 5-17.
Accepted Journal articles
Maes B., (2009). Adaptation of Flemish services to accommodate and support the aging of people with intellectual disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 5 (4), 245-252.
Books
Knaeps J., De Koker B., Steyaert J., Heylen L., Van Puyenbroeck J. (Eds.) (2018). Zorg voor mantelzorg. Handboek voor studenten en professionals in zorg en welzijn. De boeck. ISBN: 978-90-306-8992-8. (professional oriented).
Verstappen L., Van Puyenbroeck J. (2017). Thuis in de stad. Thuislozenzorg op maat en in vertrouwen. Brussel: vzw Beschut & Odisee. (professional oriented).
Book Chapters
Van Puyenbroeck J., Luyten D. (2016). Samenwonen met een volwassen kind met een beperking. In: Luyten D., Emmery K., Mechels E. (Eds.), Zoals het klokje thuis tikt, Chapt. 3, (57-81). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3427-8.
Van Puyenbroeck J. (2014). Screenen van de hulpvraag. In: Rombaut W. (Eds.), Hulpboer zoekt zorgboerderij. De methodiek van aansluiting bij een passende zorgboerderij, Chapt. 3, (18-22). Leuven: Steunpunt Groene Zorg. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Smits D., Vandevyvere I. (2012). Ageing in place: zorgen voor levenskwaliteit. In: Oud, maar niet out! Over ouderen met een beperking en inclusie(35-58). Antwerpen: Garant. ISBN: 978-90-441-2923-6. (professional oriented).
Maes B., Penne A., Van Puyenbroeck J. (2005). Zorg en ondersteuning op maat voor kinderen en jongeren met een handicap. In: Grietens H., Vanderfaeillie J., Hellinkcx W. (Eds.), Handboek orthopedagogische hulpverlening. 2. Nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld(159-197). Leuven/Voorburg: Acco. ISBN: 90-334-5979-5.
Abstracts/Presentations/Posters
Van Puyenbroeck J., Weber G., Shakespeare T. (2019). Personal assistance and budgets. Different models and approaches of personal assistance and budget management for persons with disabilities. Presented at the Zero Project Conference 2019: Independent living and political participation, Vienna, Austria, 20 Feb 2019-22 Feb 2019.
Schepens H., Maes B., Van Puyenbroeck J. (2018). Measuring quality of life and quality of support of elderly persons with intellectual disabilities: development of two new questionnaires. In: JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES: vol. 31 (4) (Abstract No. 5681) (497-497). Presented at the 5th IASSID Europe Congres. Diversity and Belonging: Celebrating Difference, Athens, 17 Jul 2018-20 Jul 2018. doi: 10.1111/jar.12481.
Nys K., Van Puyenbroeck J., Kostet I., Verhaegen I. (contr.) (2018). Persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede. Presented at the Studie- en vormingsdag. Van ‘buddy’ tot ‘community’: hoe kwetsbare netwerken versterken?, Schaarbeek, 17 May 2018-17 May 2018. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Nys K., Kostet I. (contr.), Verhaegen I. (contr.) (2018). Van ‘buddy’ tot ‘community’. Werken aan persoonlijke netwerkversterking met mensen in armoede. Presented at the Horizontaal Permanent Armoedeoverleg (PAO), Brussel, 27 Apr 2018-27 Apr 2018. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Verhaegen I., Fierens L., Diels V., Nijs D., Cornelis E. (2017). L.ink: Actief netwerkgericht werken voor mensen met een beperkingen meten van sociaal kapitaal via inclusieweb. Presented at the ISED seminarie, Leuven, 06 Jun 2017-07 Jun 2017.
Van Puyenbroeck J. (2017). Zorgen voor later. Presented at the Kwaliteitsvol ouder worden met een verstandelijke handicap ... wat betekent dat?, 18 Jan 2017-18 Jan 2017. (professional oriented).
Schepens H., Maes B., Van Puyenbroeck J. (2017). Levenskwaliteit van ouderen met een verstandelijke beperking. Presented at the Kwaliteitsvol ouder worden met een verstandelijke handicap ... wat betekent dat?, 18 Jan 2017-18 Jan 2017. (professional oriented).
Schepens H., Van Puyenbroeck J., Maes B. (2017). What Indicates and Determines Quality of Life for Elderly People With Intellectual Disabilities?. In: Journal of Mental Health Research in intellectual Disabilities: vol. 10 (10) (46-46). Presented at the European Congress Mental Health in Intellectual Disability: Better Mental Health for People with Intellectual Disability, Luxembourg, 21 Sep 2017-23 Sep 2017.
Van Puyenbroeck J., Fierens L., Verhaegen I., Vos E. (2016). L.ink: netwerkversterkend werken voor mensen met een handicap. Bruggenbouwer als methodiek. Presented at the L.ink studiedag, Gent, 06 Sep 2016-06 Sep 2016. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Luyten D., Deprez M., Willaye E. (2016). Inclusieve housing solutions. Presented at the European Foundation Forum for Inclusio Conference, Brussels, 22 Jun 2016-22 Jun 2016. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Fierens L. (2016). Netwerkversterkend werken in de jeugdhulp. Presented at the Verdiepingsdag vorming Jeugdhulp, Schaarbeek, 27 Jan 2016-27 Jan 2016. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Luyten D. (2016). Samenwonen met een volwassen kind met een beperking: draagkracht en -last. Presented at the Zoals het klokje thuis tikt, 13 Jan 2016-13 Jan 2016. (professional oriented).
Schrooten M., Van Puyenbroeck J., Naessens L. (2015). Proefwonen: Voorstelling van de resultaten van het onderzoeksproject en praktijkgids Proefwonen. Presented at the Proefwonen: Naar een betere begeleide toegang tot sociale huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, Brussel, 09 Jan 2015-09 Jan 2015. (professional oriented).
Schrooten M., Vranken B., Van Puyenbroeck J., Naessens L. (2015). Projectvoorstelling proefwonen. Presented at the Overlegtafel “wonen met ondersteuning”, Brugge, 30 Jan 2015-30 Jan 2015. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2014). Kwalitatief onderzoek, een inleiding in belangrijke concepten. Presented at the Studiedag praktijkgericht onderzoek, Brussel, 12 Jan 2014-19 Jan 2014. (professional oriented).
Schrooten M., Van Puyenbroeck J. (2014). ”Proefwonen”: A pilot housing with support project for people with disabilities and /or mental health needs. Presented at the Integrated housing and services for people with support needs, Brussels, 06 May 2014-06 May 2014. (professional oriented).
Maes B., Hermans K., Demunter L., Van Puyenbroeck J. (2013). Ontwikkeling van een instrument ter evaluatie van de draagkracht- en last van mantelzorgers van personen met een beperking. Presented at the Instrument draagkracht /draaglast mantelzorger, Mechelen, 21 Nov 2013-21 Nov 2013. (professional oriented).
Smits D., Van Puyenbroeck J. (2013). Kwantitatief en kwalitatief onderzoek: Een inleiding in belangrijke concepten. Presented at the Studiedag Praktijkgericht Onderzoek, Mechelen - Brussel, 20 Jan 2013-20 Jan 2013. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2012). Een geïntegreerde Brusselse woonzorg: de uitdaging voor morgen. Presented at the Staten-Generaal Woonzorg Brussel, 13 Dec 2012-13 Dec 2012.
Van Puyenbroeck J., Verhaegen I., Vos E. (2012). Competent werken aan inclusie. Presented at the Inspiratiedag SEN, Antwerpen, 13 Dec 2012-13 Dec 2012. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Smits D., Vandevyvere I. (2012). Disability and home care: bridging policy and practice of “Ageing in Place”. Presented at the EASPD Policy Seminar 2012 “You cared for me, I care for you: solidarity between generations and abilities”, Brussels, 05 Dec 2012-05 Dec 2012.
Van Puyenbroeck J. (2012). Ageing in place? Intersectorale beleidsinitiatieven voor ouder wordende personen met een beperking. Presented at the Studiedag ZONAR, Bozar, Brussel, 08 Nov 2012-08 Nov 2012.
Van Puyenbroeck J. (2012). Workshop 4: Persons with disabilities or ethnic background, homeless persons and other vulnerable elderly groups. Presented at the Conference on Social Innovation and Independent Living, Brussels, 13 Jun 2012-13 Jun 2012. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2012). Quality of care for ageing people with intellectual disabililties. Presented at the E-dignities: elderly disabled integration gets new innovative tools in European Societies, Mechelen, 06 Jan 2012-07 Jan 2012. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2011). ‘Ageing in place' voor ouder wordende mensen met een beperking. Presented at the Kwetsbare ouderen : Intersectoraal werken in theorie en praktijk, Brugge, 04 Jan 2011-10 Jan 2011. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Janssens R., Smits D. (2011). An analysis of leisure activities of children with a disability in Brussels. Presented at the 2011 ENSACT Conference on ‘Social Action in Europe: Social Sustainable development and economical challenges’, Brussel, 10 Apr 2011-13 Apr 2011.
Van Puyenbroeck J., Vandevyvere I., Smits D. (2011). Supporting ageing in place for aging people with disabilities: policy issues. Presented at the 2011 ENSACT Conference on ‘Social Action in Europe: Social Sustainable development and economical challenges’, Brussel, 10 Apr 2011-13 Apr 2011.
Van Puyenbroeck J. (2010). ‘Ageing in place' voor ouder wordende personen met een beperking. Presented at the Zilvergrijs, Gent, 07 Jan 2010-07 Jan 2010. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2010). Pleegzorg als middel tot 'ageing in place' voor ouder wordende personen met een beperking. Presented at the Taking care of foster care, Leuven, 16 Sep 2010-16 Sep 2010. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Smits D., Janssen R. (2010). Reflectie over vrije tijd voor personen met een beperking n.a.v. Demos-onderzoek. Presented at the Vrije tijd, in en uit zorg, Brussel, 09 Jan 2011-06 Jan 2011. (professional oriented).
Smits D., Van Puyenbroeck J., Janssen R. (2010). Voorstelling onderzoek naar behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding van de Brusselse jeugd met een handicap. Presented at the Vrije tijd van de Brusselse jeugd doorgelicht!, Brussel, 27 Apr 2010-27 Apr 2010. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2009). Inclusie zorg voor ouder wordende personen met een verstandelijke beperking. Presented at the De rol van de hogescholen inzake innovatie en valorisatie, Brussel, 30 Nov 2009-30 Nov 2009.
Van Puyenbroeck J. (2009). Stappen op weg naar een inclusieve zorg. Presented at the Symposium: Inclusieve zorg voor ouderen met een handicap, Beveren, 29 Jan 2009-29 Jan 2009. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2008). Inclusieve zorg voor ouder wordende mensen met verstandelijke beperking. Presented at the Inclusieve zorg voor ouder wordende mensen met verstandelijke beperking, Beveren, Belgium, 27 Jan 2008-27 Jan 2008. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2007). Ageing in place, Frieslandcomité, Gent. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2007). Groepsreminiscentie samen met ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Presented at the Studiedag vzw De Brug, Hasselt, 04 Jan 2008-12 Jan 2008. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J. (2007). Begeleidingsvisies bij het verouderingsproces van mensen met een verstandelijke beperking. Presented at the Netwerk- en denkdag 'Ouder worden met een (verstandelijke) beperking : wat nu ?', Gits, 11 Jan 2008-03 Jan 2008. (professional oriented).
Maes B., Van Puyenbroeck J. (2007). Involvement and well-being during reminiscence group work with eldery people with intellectual disabilities. Presented at the European Congress of Mental Health in Intellectal Disability, Zagreb, Croatia, Zagreb, 11 Oct 2007-13 Oct 2007.
Van Puyenbroeck J. (2006). The other side of the story. In: Journal of applied research in intellectual disabilities: vol. 19 (3) (267-267).
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2004). Evaluating group reminiscence in ageing people with mild intellectual disabilities (ID). In: Journal of intellectual disability research: vol. 48 (429-429). Presented at the IASSID World Congress, Montpellier, 14 Jun 2004-19 Jun 2004.
Van Puyenbroeck J. (2003). Een kader voor de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning aan mensen met een handicap en hun omgeving. Presented at the Congres over wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van (de zorg van) mensen met een verstandelijke handicap, "Focus op onderzoek", Ede, The Netherlands.
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2003). De organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor mensen met een handicap en hun omgeving. Presented at the Lezing op "Focus op onderzoek, congres over wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van (de zorg aan) mensen met een verstandelijke handicap", Ede, 26 Jun 2003-27 Jun 2003.
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2003). Reminiscentie bij ouder wordende mensen met een licht verstandelijke handicap. Presented at the "Focus op onderzoek", congres over wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van (de zorg aan) mensen met een verstandelijke handicap, Ede, 26 Jan 2003-27 Jan 2003.
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2002). Reminiscence in older people with learning disabilities: an exploratory study. Presented at the Inaugural Conference of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability - Europe, Dublin, 12 Jun 2002-15 Jun 2002.
Maes B., Van Puyenbroeck J. (2002). Modulering als hefboom voor vraaggestuurde ondersteuning. Presented at the Lezing voor de Diensten Pleegzorg, Leuven, 14 Feb 2002-14 Feb 2002.
Maes B., Van Puyenbroeck J. (2001). Functiegericht werken. Presented at the Workshop op de studiedag "Naar een nieuw paradigma in de visie op zorg" door het Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg, Evergem, 08 Feb 2001-08 Feb 2001.
Maes B., Van Puyenbroeck J. (2001). Ervaringen met 'modulering' in het kader van het onderzoek over de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor personen met een handicap. Presented at the Lezing op de studiedag "Modulering ... een gouden toverstok ??!!" door het Vlaams Welzijnsverbond, Berchem, 26 Jan 2001-26 Jan 2001.
Maes B., Van Puyenbroeck J. (2001). Hefbomen voor de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning. Presented at the Lezing in de lezingenreeks "De autonomie van de hulpvrager" door KULAK-Permanente Academische Vorming, Kortrijk, 13 Dec 2001-13 Dec 2001.
Maes B., Van Puyenbroeck J. (2000). Voorstelling van het onderzoek "Een kader voor de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor personen met een handicap". Presented at the Lezing op een bijeenkomst van de directies van de gehandicaptensector van het Vlaams Welzijnsverbond, Lennik, 12 Dec 2000-12 Dec 2000.
Science Outreach
Kostet I., Nys K., Verhaegen I., Van Puyenbroeck J., Franssen C. (contr.), Homans L. (contr.) (2018). Schriftelijke vraag Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede - Studie.
Van Puyenbroeck J., Maes B. (2016). Instrument voor de evaluatie en ondersteuning van draagkracht en –last bij mantelzorgers van personen met een beperking.
Van Puyenbroeck J., Schrooten M., Naessens L. (2015). Studiedag: Proefwonen: Naar een betere begeleide toegang tot sociale huisvesting voor kwetsbare doelgroepen.
Schrooten M., Van Puyenbroeck J., Naessens L., Vranken B., Elsie DG. (2015). Onderzoeksproject Odisee wint award op ‘UN Zero Project Conference’ in Wenen. Editiepajot : Nieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei.
Naessens L., Schrooten M., Van Puyenbroeck J. (2015). Proefwonen in Halle. Nieuwsbrief Mentalis, 2015 (3).
Diels V., Van Rampelberg S., Van Puyenbroeck J. (2014). Omgevings– en procesanalyse van gastopvang voor ouderen als startende inclusieve woonzorgvorm. Omgevings– en procesanalyse van gastopvang voor ouderen als startende inclusieve woonzorgvorm.
PhD Theses
Van Puyenbroeck J., Maes B. (sup.) (2006). Reminiscence in ageing people with intellectual disabilities. Exploration of the phenomenon and evaluation of adapted group work..
Reports
Kostet I., Nys K., Verhaegen I., Van Puyenbroeck J. (2018). Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede. Een overzicht van werkmodellen en een sterkte-zwakteanalyse door ervarings- en praktijkdeskundigen. Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede, Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).
Van Puyenbroeck J., Luyten D. (2016). Inclusieve woonondersteuning voor mensen met een beperking in Vlaanderen en Brussel. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Van Puyenbroeck J. (2016). Evaluatie netwerkversterkend werken in jeugdhulp vanuit perspectief jongeren en opvoedingsverantwoordelijken.
Diels V., Van Puyenbroeck J. (2016). Validiteit van IZIKA/IZIIK instrument voor doelgroep kinderen en jongeren met een handicap.
Van Puyenbroeck J., Luyten D. (2016). Rapport inclusieve woonondersteuning voor mensen met een beperking: een verkennende studie. Brussel: Odisee Hogeschool.
Van Puyenbroeck J., Schrooten M., Naessens L. (2015). Proefwonen: Naar een betere, begeleide toegang tot sociale huisvesting voor kwetsbare doelgroepen.
Hermans K., Demunter L., Smits D., Van Puyenbroeck J., Maes B. (2013). PRISMA: instrument voor de evaluatie en ondersteuning van draagkracht- en last van personen met een beperking. Leuven - Brussel: Katholieke Universiteit Leuven - Hogeschool Universeit Brussel.
Demunter L., Claes E., Smits D., Van Puyenbroeck J. (2012). Het vrijwilligerswerk in het Brussels hoofdstedelijk gewest: Onderzoek in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Brussel, onderzoeksgroep SAW.
Demunter L., Claes E., Smits D., Van Puyenbroeck J. (2012). Het vrijwilligerswerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel, Onderzoeksgroep SAW.
Vandevyvere I., Van Puyenbroeck J., Smits D. (2010). Zorgen voor de levenskwaliteit van ouder wordende personen met een handicap.
Janssen R., Van Puyenbroeck J., Smits D. (2010). Onderzoek naar behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding van de Brusselse jeugd met een handicap. Brussel: PRAGODI, HUBrussel.
Maes B., Van Puyenbroeck J., Van Der Veken K., Van Driessche C., Boone M., Van Hove G. (2001). Een kader voor de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor mensen met een handicap en hun omgeving. Onderzoek in opdracht van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Leuven/Gent: Vakgroepen Orthopedagogiek.
Internet publications
Kostet I., Emmers E., Claes C., Van Puyenbroeck J. (2017). Hoe beleven personen met een handicap persoonsvolgende financiering? Hoge verwachtingen, financiële zorgen. (https://sociaal.net/analyse-xl/hoe-beleven-personen-met-een-handicap-persoonsvolgende-financiering/).
Other
Van Puyenbroeck J., Maes B., Laeremans P. (2005). Vitessa (Version 0.1) (Computer software: retrieved from http://ppw.kuleuven.be/ortho/vitessa).