Kathleen Emmery

Foto Kathleen Emmery

Campus: Schaarbeek
Adres: Huart-Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
Telefoon: 02-240 68 46
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch werk

Kathleen Emmery is master in de criminologie en bachelor in de psychologie. Sinds 2012 is ze coördinator van het kenniscentrum Gezinswetenschappen. Ze richtte de websites www.gidsvoorgezinnen.be en gezinsbeleid.hig.be op.

Lopende projecten

 

Afgronde projecten

2016

2015

2014

2013

2012

 

Publicaties

Aantal : 100
article
Gezinnen: meer of minder divers dan gedacht?
Luyten, Diederik ; Emmery, Kathleen
Vanden Broele
Viewz; 2018; Vol. 3; iss. 3; pp. 46 - 49
De voorbije decennia was het gezin onderhevig aan grote veranderingen. Van een teloorgang van het gezin is er daarbij geen sprake, wel van een evolutie van het gezin naar een veelheid van gezinnen. Hedendaagse gezinnen kenmerken zich door meer dynamiek, flexibiliteit en diversiteit. In dit artikel gaan we in op enkele van die veranderingen. Vooreerst zien we dat het partnerschap vandaag is losgekomen van het huwelijk. Verder is er meer sprake van opeenvolgend partnerschap. Ouders kunnen scheiden en nieuwe relaties beginnen. Een kind krijgen gebeurt vandaag niet alleen door geboorte: de nieuwe partner heeft soms al vol- of deeltijds inwonende kinderen. Een andere belangrijke verandering is dat de werkzaamheidsgraad van vrouwen sterk verhoogd is, wat heel wat gevolgen heeft voor het gezinsleven.
text_resource
Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord. Kwalitatief onderzoek naar de noden en ervaringen van ouders van een suïcidaal kind en de ontwikkeling van een tool ter ondersteuning van deze ouders
Reynders, Alexandre
other
Workshop: werken aan persoonlijke netwerkversterking - 7 werkmodellen
Nys, Kristien ; Tourbi, Soumia ; Széker, Ria ; Kostet, Imane
book_chapter
Beleving van de partnerrelatie en de opvoeding bij gezinnen in Vlaanderen
Emmery, Kathleen ; Pasteels, Inge ; Vancoppenolle, Diederik ; Dupont, Geraldine
Garant; Antwerpen-Apeldoorn
Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag.; 2018; pp. 145 - 163
book_chapter
Gebruik van relatie- en opvoedingsondersteuning door gezinnen in Vlaanderen
Emmery, Kathleen ; Pasteels, Inge ; Vancoppenolle, Diederik ; Dupont, Geraldine
Garant; Antwerpen-Apeldoorn
Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag; 2018; pp. 249 - 268
other
Bijna 13 procent van ouders zoekt hulp bij relatie: taboe op relatieproblemen blijft
Ackaert, Elisabeth
VRTNWS
book_chapter
Ouders en hun partnerrelaties in Vlaanderen
Pasteels, Inge ; Emmery, Kathleen
Garant; Antwerpen-Apeldoorn
Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag.; 2018; pp. 91 - 113
conference_proceeding
Ouderschap en partnerschap in Vlaanderen vandaag
Emmery, Kathleen
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen; Schaarbeek
Partners in tijden van ouderschap; 2018; iss. 4
book_chapter
Partnerschap en ouderschap in gezinnen vandaag
Emmery, Kathleen ; Luyten, Diederik
Garant; Antwerpen-Apeldoorn
Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag.; 2018; pp. 25 - 47
book_chapter
Synthese en aanbevelingen.
Luyten, Dirk ; Emmery, Kathleen
Garant; Antwerpen-Apeldoorn
Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag; 2018; pp. 321 - 340
article
Partnerrelatie heeft impact op kinderen
Luyten, Diederik ; Emmery, Kathleen
Sociaal.Net; 2018; iss. 9 mei 2018
De relatie van de ouders heeft impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Daarom is aandacht voor die partnerrelatie zo belangrijk bij het ondersteunen van ouders. Goede zorg voor de ouders is de eerste stap naar goede zorg voor het kind.
text_resource
Partnerrelaties in gezinnen. Gezinnen over single zijn en LAT-relaties, over gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonen en over vorige partnerrelaties
Pasteels, Inge ; Emmery, Kathleen
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
text_resource
De relatie met de partner. Gezinnen in Vlaanderen over de relatie met de partner, relatiekwaliteit, steun van de partner, tevredenheid met de partnerrelatie en het gebruik van relatieondersteuning
Emmery, Kathleen ; Pasteels, Inge
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
text_resource
Gezinsenquête: factsheet Gezinsbeleid: Hoe kan de overheid gezinnen beter ondersteunen?
Adriaens, Elisabeth ; Emmery, Kathleen ; Luyten, Diederik
Vlaamse Overheid - Departement Volksgezondheid, Welzijn en Gezin; https://gezinsenquete.be/artikels/gezinsbeleid
other
‘Thursday, date day’: a campaign to motivate couples with young children to spend more time in/on their relationship
Emmery, Kathleen ; Van Houdenhove, Ellen
book
Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag
Emmery, Kathleen (Book Series Editor) $$Q Emmery, Kathleen ; Luyten, Diederik (Book Series Editor) $$Q Luyten, Diederik
Garant; Antwerpen-Apeldoorn
text_resource
Beleving campagne “Maak van donderdag date-dag en blijf ook met je partner de beste vrienden”
Emmery, Kathleen ; Van Houdenhove, Ellen
text_resource
Terugkoppeling neerslag en analyse rondetafelgesprekken van 27 september 2016
Nys, Kristien ; Van Leeuwen, Karla ; Emmery, Kathleen
Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven); Brussel
article
Het gezin is dood. Leve de gezinnen. Mensenrechten als kader voor gezinsbeleid
Luyten, Dirk ; Van Crombrugge, Hans ; Emmery, Kathleen
Sociaal.Net; 2017; Vol. 2017; iss. 8
Er bestaan veel verschillende gezinsvormen. Hét gezin bestaat niet meer. Het zet ons voor een paradox. Velen vinden dat de overheid zich niet normerend moet inlaten met ons samenleven, maar iedereen vraagt wel erkenning voor zijn vorm van samenleven. Hoe kan de overheid gezinnen ondersteunen als maatschappelijk waardevol en nuttig zonder bepaalde gezinstypes als ideaal voorop te stellen?
text_resource
Ouders en werkveld over de uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind. Neerslag en analyse van de rondetafelgesprekken van 27 september 2016
Nys, Kristien ; Van Leeuwen, Karla ; Emmery, Kathleen
Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven); Brussel
other
En ze leefden nog lang en minder gelukkig
Berghmans, Eva ; Baeten, Koen ; Emmery, Kathleen
De Standaard; 2017; Vol. 2017; pp. 24 - 24
book_chapter
Het Parental Alienation Syndrome of contactbreuk tussen ouders en kind: een complexe en gelaagde relationele werkelijkheid
Wiewauters, Claire ; Emmery, Kathleen
Politeia
Handboek Familiaal Geweld; 2017; Edition: Afl; pp. 1 - 22
book
Diversi-Date : interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren
De Clercq, Leen ; Emmery, Kathleen ; Mechels, Eline ; Reynders, Alexandre
Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen; Schaarbeek
book_chapter
Wat is gezin?
Luyten, Dirk ; Van Crombrugge, Hans ; Emmery, Kathleen
Garant; Antwerpen
Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid; 2017; Vol. 3; pp. 17 - 25
1 | 2 | 3 | 4 |

 

Deze publicaties kan u ook uitgebreid raadplegen via de website van Lirias