Kathleen Emmery

Foto Kathleen Emmery

IT (Articles in internationally reviewed academic journals)

Symons K., Ponnet K., Emmery K., Walrave M., Heirman W. (2017). A factorial validation of parental mediation strategies with regard to internet use. Psychologica Belgica, 57 (2), 93-111.

Symons K., Ponnet K., Emmery K., Walrave M., Heirman W. (2016). Parental knowlegde of adolescents' online content and contact risks. Journal of Youth and Adolescence, 46 (2), 401-416.

AT (Articles in other academic journals)

Wiewauters C., Emmery K. (2016). Parental Alienation Syndrome of contactbreuk. Waarom uit het oog niet uit het hart is. Kin-deren verst(r)ikt in verbinding. Relaties en Nieuwe Gezinnen, 6 (2), 1-29.

Emmery K. (2014). Partnerrelaties ondersteunen is ook een zaak van de overheid. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 38 (342), 33-41.

Luyten D., Emmery K., Jennes G. (2011). Van gewoon samen tot samenwonen: het overheidsbeleid een hinderpaal? HIG-studie zegt: overheidsbeleid bevordert samenwonen niet. Sociaal: Welzijnsmagazine.

AT-p (Articles in other professionally oriented journals)

Luyten D., Van Crombrugge H., Emmery K. (2017). Het gezin is dood. Leve de gezinnen. Mensenrechten als kader voor gezinsbeleid. Sociaal.Net, 2017 (8 mei), art.nr. http://sociaal.net/opinie/het-gezin-is-dood/.

Luyten D., Emmery K. (2016). Hotel Mama. Samenwonen van volwassen kinderen met hun ouders. Sociaal.Net, art.nr. 02.05.16.

Emmery K., Luyten D. (2015). Werkbaar werk. Sociaal.Net, art.nr. 10-11-2015.

Rigo A., Hübel S., Emmery K., Stuy J. (2015). Prenatale screening en diagnostiek, een morele verplichting?. Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 21 (1), 5-11.

Luyten D., Emmery K. (2015). Nieuwe gezinnen hebben nieuwe woonnoden. Sociaal.Net, art.nr. 20-04-2015.

Hendrickx T., Luyten D., Emmery K. (2015). Het beleid houdt te weining rekening met de dynamiek van gezinnen. Woonwoord, 33, 9-11.

Luyten D., Emmery K. (2014). Vlaams gezinsbeleid een zaak van het lokaal gezinsbeleid en vice versa?. OCMW Visies, 29 (4), 17-22.

Emmery K., Luyten D. (2013). Huizen van het Kind naast of binnen een lokaal gezinsbeleid?. OCMW Visies, 3, 28-33.

Luyten D., Emmery K., Jennes G. (2011). Waarom bevordert men met regels en steun het samenwonen niet? HIG-studie over het effect van overheidsbeleid op het samenwonen. OCMW Visies.

Emmery K. (2007). Oudermishandeling. Op zoek naar kenmerken, oorzaken en een gepaste reactie. Agora. Tijdschrift Jongerenbegeleiding, 2007 (10), 27-34.

ABa-p (Other professionally oriented books; as author)

De Clercq L., Emmery K., Mechels E., Reynders A. (2017). Diversi-Date : interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren. Schaarbeek: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Wiewauters C., Emmery K. (2016). Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders. (studiedienst AWEL, Ed.). studiedienst AWEL.

Luyten D., Emmery K., Rondelez P. (2014). Mozaïek en dynamiek van het lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen. Successen, spanningsvelden en knelpunten. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Jennes G., Emmery K., Desmet B., Luyten D. (2010). Gezinsbeleid in 2009: kinderopvang op een scharniermoment. Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

ABe (Other academic books; as editor)

(2017). Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid. (Luyten, D., Ed., Van Crombrugge, H., Ed., Emmery, K., Ed.). Antwerpen: Garant.

(2016). Zoals het klokje thuis tikt. (Luyten, D., Ed., Emmery, K., Ed., Mechels, E., Ed.). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Emmery K. (2011). Stalking with a smile? Pedagogische en maatschappelijke kwesties bij het gebruik van Location-Based-Services. (Emmery, K., Ed., Jennes, G., Ed., Van Crombrugge, H., Ed., Rigo, A., Ed.). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

ABe-p (Other professionally oriented books; as editor)

(2015). De sleutel past niet meer op elke deur. (Luyten, D., Ed., Emmery, K., Ed., Pasteels, I., Ed., Geldof, D., Ed.). Antwerpe-Apeldoorn: Garant.

IHb (Article in academic book, internationally recognised scientific publisher)

Huebel S., Rigo A., Emmery K., Van Crombrugge H. (2017). Parental autonomy and responsibility in the context of prenatal diagnosis. Views and attitudes of Belgian healthcare professionals and families. In: Hens K., Cutas D., Horstkötter D. (Eds.), bookseries: International library of ethics, law, and the new medecine., vol: 69, Parental responsibility in the contxt of neuroscience ans genetics., Chapt. 14, (pp. 219-236). New York: Springer.

Hübel S., Rigo A., Emmery K., Van Crombrugge H. (2015). Parental autonomy and responsibility in the context of prenatal diagnosis. Views and attitudes of Belgian healthcare professionals and families. In: Hens K., Horstkötter D. (Eds.), Parental Responsibility in the Context of Neuroscience and Genetics Springer.

IHb-p (Article in professionally oriented book, internationally recognised publisher)

Wiewauters C., Emmery K. (2017). Het Parental Alienation Syndrome of contactbreuk tussen ouders en kind: een complexe en gelaagde relationele werkelijkheid. In: Blow H. (Eds.), Handboek Familiaal Geweld, Chapt. 3, (pp. 1-22) Politeia.

AHb (Article in other academic book)

Luyten D., Van Crombrugge H., Emmery K. (2017). Wat zijn gezinnen?. In: Luyten D., Van Crombrugge H., Emmery K. (Eds.), bookseries: Gezinnen, relaties en opvoeding, vol: 3, Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, Chapt. 13, (pp. 275-286). Antwerpen: Garant.

Luyten D., Van Crombrugge H., Emmery K. (2017). Wat is gezin?. In: , bookseries: Gezinnen, relaties en opvoeding, vol: 3, Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, Chapt. 1, (pp. 17-25). Antwerpen: Garant.

Luyten D., Emmery K. (2016). Familiale solidariteit, relaties, zorg en samenwonen. In: Luyten D., Emmery K., Mechels E. (Eds.), Zoals het klokje thuis tikt, Chapt. 9, (pp. 161-181). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Luyten D., Emmery K., Mechels E. (2016). Besluiten en aanbevelingen. In: Luyten D., Emmery K., Mechels E. (Eds.), Zoals het klokje thuis tikt, Chapt. 11, (pp. 211-228). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Emmery K., Lampaert L., Luyten D. (2016). Beleidsontwikkelingen in Vlaanderen en Brussel. In: Luyten D., Emmery K., Mechels E. (Eds.), Zoals het klokje thuis tikt, Chapt. 10, (pp. 183-209). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Emmery K., Luyten D., Jennes G. (2011). Samenwonen in het gezinsbeleid. In: , Gezinsbeleid in 2010: Van gewoon samen tot samengewoond, en opnieuw samen: samenwonen in het gezinsbeleid, (pp. 95-125) -.

AHb-p (Article in other professionally oriented book)

Luyten D., Emmery K., Pasteels I., Geldof D. (2015). Sleutelkwesties en aanbevelingen. In: Luyten D., Emmery K., Pasteels I., Geldof D. (Eds.), De sleutel past niet meer op elke deur, (pp. 193-215). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Emmery K., Luyten D. (2015). Overheidsbeleid inzake combinatie van arbeid en gezin in Vlaanderen. In: , bookseries: SVR - Studie, vol: 2015/1, Arbeid en Gezin, een paar apart, Chapt. 7, (pp. 203-244). Brussel: Vlaamse Overheid.

Emmery K., Mechels E., Verstappen L. (2015). Je bent jong en je kunt wat. In: Emmery K. (Eds.), Jong met een hart voor familie. Hoe jongeren denken over gezinnen, (pp. 13-19). Leuven: LannooCampus.

Emmery K., Luyten D. (2015). Inleiding. De sleutel past niet meer op elke deur. In: Luyten D., Emmery K., Pasteels I., Geldof D. (Eds.), De sleutel past niet meer op elke deur, (pp. 11-23). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Emmery K., Mechels E., Verstappen L. (2015). Het laatste woord. In: Emmery K. (Eds.), Jong met een hart voor familie. Hoe jongeren denken over gezinnen, (pp. 176-169). Leuven: LannooCampus.

Luyten D., Emmery K. (2014). Successen, spanningsvelden en knelpunten van het lokale gezinsbeleid in Vlaanderen. In: Mostinckx J., Deven F., Dauwe P. (Eds.), Welzijn en zorg in Vlaanderen 2014-2015, (pp. 361-381). Mechelen: Wolters Kluwer.

Van Crombrugge H. (2013). Zijn 'ouders' (als burgers) welkom in het Huis van het Kind?. In: Emmery K. (Eds.), bookseries: Reeks Forumdagen, vol: 24, Gezinsbeleid in 2012. De rol van het gezin, de buurt en de burger in de Huizen van het Kind., (pp. 223-252). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Emmery K. (2013). Gezinsbeleid in Vlaanderen in 2012. In: HIG (Eds.), bookseries: Reeks Forumdagen, vol: 24, Gezinsbeleid in 2012. De rol van het gezin, de buurt en de burger in de Huizen van het Kind., (pp. 9-88). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Emmery K. (2012). Gezinsbeleid in Vlaanderen in 2011. In: , Gezinsbeleid in 2006-2011. Van het gezin naar ouderschap als hoeksteen van de samenleving, (pp. 13-97). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Emmery K., Jennes G., Luyten D., Rondelez P. (2012). Gezinsbeleid in Vlaanderen 2006-2011. Ondersteunend of expliciet?. In: , Gezinsbeleid in 2006-2011. Van het gezin naar ouderschap als hoeksteen van de samenleving, (pp. 283-292). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Emmery K. (2012). Gezinsbeleid in Vlaanderen 2006-2011. In: , Gezinsbeleid in 2006-2011. Van het gezin naar ouderschap als hoeksteen van de samenleving, (pp. 233-282). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

IMa (Meeting abstracts, presented at international scientific conferences and symposia, published or not published in proceedings or journals)

Hübel S., Rigo A., Emmery K. (2014). Parental autonomy and choice in the context of prenatal diagnosis. Views and attitudes of healthcare professionals and prospective parents. Inspire the future to move the world. World Congress Bioethics. Mexico, 25-28 Juni 2014, 114, Abstract No. 96id298.

Emmery K., Luyten D. (2009). Gezinsbeleid in Vlaanderen 2008. Dag van het Gezin 2009: Gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning in 2008. Schaarbeek, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, 13 mei 2009.

IMa-p (Meeting abstracts, presented at international professionally oriented conferences and symposia, published or not published in proceedings or journals)

Emmery K., Van Houdenhove E. (2018). ‘Thursday, date day’: a campaign to motivate couples with young children to spend more time in/on their relationship. ‘The couple relationship in the 21st century Evolving contexts and emergent meanings'. Malta, 07-09 Feb 2018.

AMa (Meeting abstracts, presented at other scientific conferences and symposia, published or not published in proceedings or journals)

Wiewauters C., Emmery K. (2016). PAS en waarom uit het oog niet uit het hart is! Kinderen verst(r)ikt in verbinding. Ouderverstoting in Vlaanderen. Antwerpen, 26 september 2016.

Rigo A., Emmery K., Hübel S. (2014). Health care providers’ views and attitudes towards prenatal diagnosis. The challenges of client-centred counselling. Kennispoort Congres: Het veranderende gezicht van de verloskunde. Utrecht.

AMa-p (Meeting abstracts, presented at other professionally oriented conferences and symposia, published or not published in proceedings or journals)

Wiewauters C., Emmery K. (2016). ‘Mijn hoofd is in de war’: het narratief van kinderen bij moeilijk verlopende scheidingen  . Ik hou van jou. Ik hou alles van jou. Als liefde vechten wordt.. Hasselt, 16 december 2016.

Emmery K., Van Roelen G. (2016). Workshop 5: samenwerking tussen jeugdwerk en andere sectoren. Studiedag 'ouders en jeugdwerk'. Brussel, 15 februari 2016.

Emmery K. (2016). Welke toekomst dromen jongeren voor zichzelf?. Boekenbeurs. Antwerpen, 2 november 2016.

Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Wat denken ouders over speelpleinwerk?. Congres Speelpleinwerk: een pact voor de toekomst #Pact2025. Brussel, 23 february 2016.

Emmery K., Wiewauters C. (2016). Vorming 'Awel ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders'. Interne opleiding Awel-vrijwilligers Brussel.

Nys K., Emmery K., Luyten D., Wiewauters C., Vanderstraeten L. (2016). Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind: werkveld aan het woord. Gemeente en OCMW Dilbeek, 27 september 2016.

Nys K., Emmery K., Luyten D., Nuelant T. (2016). Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind: ouders aan het woord. Gemeente en OCMW Dilbeek, 27 september 2016.

Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Posterbijdrage 'Ouders en werkveld over de uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind'. 9e Vlaams expoo-congres 'Sociale cohesie'. Brussel, 15 December 2016.

Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Ouders en jeugdwerk. Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. Studienamiddag 'Ouders en jeugdwerk'. Brussel, 15 March 2016.

Emmery K. (2016). Help! Kids en tieners in huis.Kind- en jeugdbeleid in Zaventem. Zaventem aan zet! Gemeentelijk sociaal beleid. Zaventem, 23 oktober 2016.

Emmery K. (2015). Hedendaagse gezinnen zijn meer divers, dynamisch en flexibel. De sleutel past niet meer op elke deur. Brussel, 13 mei 2015.

Emmery K. (2014). Workshop: samenwerken op lokaal niveau. Gezinsconferentie. Brussel, 15 mei 2014.

Emmery K. (2013). Relaties ondersteunen in Vlaanderen. Ronde tafel relatieondersteuning in Vlaanderen. Brussel, 21 mei 2013.

Emmery K. (2013). Gezinsbeleid in Vlaanderen. Prikkeldag Gezinsbeleid. Brussel, 15 oktober 2013.

IR (Internal report)

Emmery K., Dewispelaere J., Nuelant T. (2011). Instroomprofiel en gezinscompetenties in de opleiding Gezinswetenschappen. Brussel: HIG.

Jennes G., Van Crombrugge H., Emmery K., Desmet B. (2010). Kinderopvang op een scharniermoment. Verslag van de debatten (11 mei 2010) en verdere reflecties, 59 pp. Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

ER (external reports: reports by order of - or published by - an external organisation)

Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2017). Terugkoppeling neerslag en analyse rondetafelgesprekken van 27 september 2016. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven).

Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2017). Ouders en werkveld over de uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind. Neerslag en analyse van de rondetafelgesprekken van 27 september 2016, 57 pp. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven).

Nys K. (2017). De Huizen van het Kind in cijfers en ervaringen, 288 pp. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).

Emmery K., Van Houdenhove E. (2017). Beleving campagne “Maak van donderdag date-dag en blijf ook met je partner de beste vrienden”, 75 pp.

Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Dilbeekse Huis van het Kind in ontwikkkeling. Behoeftenbevraging bij ouders, 77 pp. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KU Leuven).

Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Bevindingen behoeftenbevraging bij Dilbeekse ouders. Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappenn (Odisee).

Wiewauters C., Emmery K. (2016). Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders, 61 pp. Brussel: Awel.

Emmery K. (2013). Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen, 80 pp. Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

WP (Science popularisation)

Berghmans E., Baeten K., Emmery K. (2017). En ze leefden nog lang en minder gelukkig. De Standaard, 2017, 24-24.

Wiewauters C., Emmery K. (2016). Mijn ouders zijn gescheiden?.

Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Jeugdwerk & ouders. Ondersteuningskader relatie ouders & jeugdwerk.

Beel V., Emmery K., Luyten D. (2016). Ga eens veggie eten met je partner. De Standaard, 93 (247), 2-2.

Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Dilbeekse Huis van het Kind: behoeftenbevraging bij ouders.

Beel V., Wiewauters C., Emmery K. (2016). Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders.

Wiewauters C., Emmery K. (2016). Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders.

Emmery K. (2015). Hoe denken jongeren over hun opvoeding?.

Vanpeteghem B., Luyten D., Emmery K. (2014). Gezinspolitiek gebaat bij gezonde partnerrelaties. Tertio, 2014 (mei), 8-9.

Rigo A., Hübel S., Emmery K. (2014). Dossier: Prenatale diagnostiek en screening. Tripliek, 49 (maart), 15-16.

DI (Misc.)

Luyten D., Emmery K. (2016). Zoals het klokje thuis tikt. Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders: opportuniteiten en uitdagingen. Brussels Welzijnsnieuws, 213, 6-7.

Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. Soens, T. (as contr.), Gatz, S. (as contr.) (2016). Vraag om uitleg over het onderzoek 'Ouders en jeugdwerk'.

Soens A., Wiewauters C., Emmery K. (2016). Awel, ik ben in de war. Kinderen over de scheiding van hun ouders. Weliswaar: welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen., art.nr. https://www.weliswaar.be/awel-ik-ben-de-war.

Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. Van Eetvelde, M. (as contr.), Gatz, S. (as contr.) (2016). Actuele vraag over de plannen va de minister om de informatieverlening aan de ouders betreffende het jeugdwerk in Vlaanderen te verbeteren.

Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. Rombouts, T. (as contr.), Gatz, S. (as contr.) (2016). Actuele vraag over de beeldvorming betreffende het jeugdwerk.