Kristien Nys

Campus: Schaarbeek
Adres:Huart-Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
E-mail: kristien.nys@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Kristien Nys is doctor in de pedagogische wetenschappen. Zij is lector in de opleiding Gezinswetenschappen en onderzoekster van het kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee). Daarnaast is zij als praktijkonderzoekster verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KULeuven. Haar projectwerk en onderzoeksactiviteiten spitsen zich toe op opvoedings- en gezinsondersteuning, kwetsbare gezinnen, opvang en vrije tijd.

Lopende projecten

Afgelopen projecten

2018

2017

2015-2016

2014

2013

2012

Bibliography
Bibliography
Journal articles
Luyten D., Nys K. (2016). Beleidsparticipatie bij de uitbouw van een Huis van het Kind: achtergrond en analyse. TerZake, 2016 (4), 35-42.
Nys K., Engelen M., Vansevenant K., Thienpont Y. (2015). Thuiscompagnie. Een ondersteuningsvorm die kwetsbare gezinnen in hun huishouden en ouderschap versterkt. Ouderschapskennis, 18 (1), 16-33. (professional oriented).
Nys K., Engelen M., Vansevenant K., Thienpont Y. (2014). Thuiscompagnie. Versterkende en verbindende gezinszorg. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 40 (4), 48-55. (professional oriented).
Nys K. (2010). Groepswerk met ouders in perspectief: hoe kwetsbare ouders elkaar steun bieden. Ouderschapskennis, 2010 (3), 195-208. (professional oriented).
Nys K. (2009). Opvoedingsondersteunend groepswerk met kwetsbare gezinnen werkt!. Sociaal: Welzijnsmagazine (4), 4-7.
Nys K. (2009). Verdediging proefschrift Kristien Nys: Ouders in perspectief. Vraag- en perspectiefgericht opvoedingsondersteunend groepswerk met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 28 (1), 63-64.
Nys K. (2009). In gesprek gaan maakt moeders sterker. Terdege, 26 (15), 14-15.
Nys K. (2006). Kijken naar de supernanny?. Kleuters & Ik, 23, 10-10. (professional oriented).
Nys K., Vandemeulebroecke G. (2004). Empowerment: Een weg naar respectvol opvoeden. Evaluatie van groepswerk met kansarme moeders. Tijdschrift over Kindermishandeling, 18, 13-16. (professional oriented).
Nys K., Vandemeulebroecke G. (2003). Veelzijdigheid van het "empowerend" werken. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 35, 54-57.
Colpin H., De Munter A., Nys K., Vandemeulebroecke L. (2000). Pre- and postnatal determinants of parenting stress in mothers of one-year-old twins. MARRIAGE AND FAMILY REVIEW, 30 (1-2), 99-107.
Colpin H., De Munter A., Nys K., Vandemeulebroecke G. (2000). Pre- and postnatal determinants of parenting stress in mothers of one-year old twins. Marriage and Family Review, 30 (1), 99-107.
Colpin H., De Munter A., Nys K., Vandemeulebroecke G. (1999). Parenting stress and psychosocial well-being among parents with twins conceived naturally or by reproductive technology. Human Reproduction, 14 (12), 3133-3137.
Nys K., Colpin H., Vandemeulebroecke G., De Munter A. (1999). Opvoedingsvragen en -noden van ouders met een tweeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 38 (1), 30-40.
Colpin H., De Munter A., Nys K., Vandemeulebroecke G. (1998). Prenatal attachment in future parents of twins. Early Development & Parenting, 7 (4), 223-227.
Nys K., Colpin H., De Munter A., Vandemeulebroecke G. (1998). Feelings and the need for information and counselling of expectant parents of twins. Twin Research, 1, 142-149.
Colpin H., Nys K., Vandemeulebroecke G., De Munter A. (1998). Opmerkelijk: Opvoeden van een meerling. Kind en Adolescent, 19, 298-300.
Books
Luyten D., Emmery K., Mechels E. (Eds.) (2016). Zoals het klokje thuis tikt. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 1). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3427-8.
Cuypers E. (contr.), Daems P. (contr.), D'Hooge A. (contr.), Geelen O. (contr.), Genoe H. (contr.), Hoeven G. (contr.), Kavs L. (contr.), Peters C. (contr.), Spreuwers I. (contr.), Vansevenant K. (contr.), Vandenbempt K. (contr.), Verbruggen A. (contr.), Nys K., Engelen M. (Eds.) (2014). Draaiboek Thuiscompagnie. Versterkende en verbindende gezinszorg in kwetsbare gezinnen. Hasselt: De deputatie van de provincieraad van Limburg. (professional oriented).
Nys K., Cattrysse L. (contr.), Sterckx A. (contr.), Stulens M-P. (contr.), Blokland M. (contr.), Vercruyce G. (contr.), Geerts M. (contr.) (2013). Ervaringsgericht opvoedingsondersteunend groepswerk. http://www.expoo.be/methodiekfiches/ervaringsgericht-groepswerk-0: EXPOO. (professional oriented).
Bouvernie-De Bie M., Gruwez C., Nys K., Van Crombrugge H., Verschelden G. (Eds.) (1999). Het gezin en de rechten van het kind. Leuven: Acco.
Book Chapters
Nys K., Van Cauwenberghe A., Van Puyenbroeck J. (contr.), Kostet I. (contr.), Verhaegen I. (contr.) (2019). Armoede zorgt voor een minder sterk sociaal netwerk. In: Van Houdt L. (Eds.), Jaarverslag 2018 Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. Zorgzaam samenleven., Chapt. Verhalen, Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin.
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K. (2017). Ouders en jeugdwerk: ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. In: Handboek lokaal jeugdbeleid, Chapt. F., (1-12). Brussel: Politeia. ISBN: 978-2-509-03079-5. (professional oriented).
Nys K. (2013). Crisis en maatschappelijke kwetsbaarheid: het perspectief van gezinnen. In: Laporte F., De Clercq L. (Eds.), Kinderrechtenforum 9/2013. De impact van de crisis op kinderen en jongeren(41-59). Gent: Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw. (professional oriented).
Nys K. (2012). Verbondenheid en samen delen. Ouders op zoek naar 'samen' opvoeden?. In: Haerden H. (Eds.), Nadenken over opvoeding(47-56). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. (professional oriented).
Nys K. (2012). Het opvoeden van een meerling. In: Van Leeuwen K., Van Crombrugge H. (Eds.), Gezinnen in soorten(62-82). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. (professional oriented).
Nys K. (2010). Meerlingen. In: Autrique A., Baggerman JE., Boer F., Cuijpers P., Juffer F., van Hooste A., van Hove G., Knorth EJ., Kok JH., Lemmens G. (Eds.), Kinderen en adolescenten. Problemen en risicosituaties. Gezin(33-53). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 978 90 313 8288 0. (professional oriented).
Nys K. (2010). Empowerment binnen de marge van het haalbare?. In: Kelchtermans K. (Eds.), 21 jaar opvoedingsondersteuning. Opvoeden vandaag en morgen. Empowerment. Sociale steun(54-58). Hasselt: Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg. (professional oriented).
Nys K. (2009). Het decreet opvoedingsondersteuning in de praktijk. Ruime interpretatie en moeilijke implementatie?. In: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (Eds.), Gezinsbeleid in 2008. Opvoedingsondersteuning op de agenda geplaatst.(103-125). Schaarbeek: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Nys K., Van den Bruel B. (2009). Verankering van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen. In: Prinsen B. (Eds.), Lichtvoetig door de opvoeding. Over opvoedingsondersteuning als levenswerk. Liber amoricum bij het afscheid van Geurdina Blokland(57-65). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Vandemeulebroecke G., Nys K. (2006). Het concept opvoedingsondersteuning. In: Vandemeulebroecke G., Janssens J., Colpin H. (Eds.), Gezinspedagogiek. Deel II. Opvoedingsondersteuning(11-30). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789053509272.
Nys K., Wouters A., Vandemeulebroecke G. (2006). Een concept voor opvoedingsondersteunend groepswerk met kansarme gezinnen. In: Vandemeulebroecke G., Janssens J., Colpin H. (Eds.), Gezinspedagogiek. Deel II. Opvoedingsondersteuning(95-124). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789053509272.
Nys K. (2006). Inleiding. In: Burggraaff-Huiskes M. (Eds.), Opgroeien met beleid. Jeugdbeleid vanuit gemeenschapsperspectief(13-14). Amsterdam: SWP.
Nys K., Colpin H., Vandemeulebroecke G., De Munter A. (2006). Het opvoeden van een meerling. In: Vandemeulebroecke G., Van Crombrugge H., Gerris J. (Eds.), Gezinspedagogiek. Deel I: Actuele thema's in onderzoek en praktijk(187-202). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789053509265.
Nys K., Colpin H., Vandemeulebroecke G., De Munter A. (2000). Meerlingschap en de implicaties voor de ouder-kindrelatie en de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. In: Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2000-2001 / Onder red. van J.D. Bosch, H.A. Bosma, R.J. van der Gaag, A.J.J.M. Ruijssenaars en A. Vyt. - Vol. 4, p. 35-58(35-58).
De Bie M., Nys K., Verschelden G. (1999). Ontwikkelingen en krachtlijnen binnen het gezin(sleven). Enkele empirische gegevens, ook vanuit het perspectief van kinderen. In: De Bie M., Gruwez C., Nys K., Van Crombrugge H., Verschelden G. (Eds.), Het gezin en de rechten van het kindLeuven: Acco.
Accepted Book Chapters
Nys K. (2013). Een blik op opvoedingsondersteuning vanuit de regelgeving. In: Gezinsbeleid in 2012. De rol van het gezin, de buurt en de burger in de Huizen van het Kind(205-222). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented).
Conference Proceedings
Nys K. (1999). Opvoedingsondersteuning: perspectief op een eigen aandeel. In: Kind in de eenentwintigste eeuw (Verslagboek studiedag, 16 december 1998, Gent) (64-68). Gent.
Abstracts/Presentations/Posters
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K. (2019). Meet the Parents?! Onderzoeksbevindingen en voorstelling van de jeugdwerktool. Presented at the Lancering Jeugdwerktool Meet the Parents?!, Schaarbeek, 30 Apr 2019-30 Apr 2019. (professional oriented).
Nys K., Van Leeuwen K. (2019). Themasessie: Als begeleider de touwtjes in handen houden. Presented at the Lancering jeugdwerktool 'Meet the Parents?!', Schaarbeek, 30 Apr 2019-30 Apr 2019. (professional oriented).
Nys K., Engelen M. (2019). Thuiscompagnie als vorm van outreachend werken en brug tussen kwetsbare ouders en de school. Presented at the Werksessie goede praktijken kwetsbare ouders, Brussel, Onderwijscentrum Brussel, 14 Mar 2019-14 Mar 2019. (professional oriented).
Dewaele C., De Vos T., Van de Wiel A., D'Hondt M., Nys K., Geurts K. (2018). Panel: Outreachend werken. Presented at the Trefdag 'Outreachend werken in Brussel', Brussel, 08 Nov 2018-08 Nov 2018. (professional oriented).
Nys K., Van Puyenbroeck J., Kostet I., Verhaegen I. (contr.) (2018). Persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede. Presented at the Studie- en vormingsdag. Van ‘buddy’ tot ‘community’: hoe kwetsbare netwerken versterken?, Schaarbeek, 17 May 2018-17 May 2018. (professional oriented).
Nys K., Tourbi S., Széker R., Kostet I., Emmery K. (contr.), Van Puyenbroeck J. (contr.), Verhaegen I. (contr.) (2018). Workshop: werken aan persoonlijke netwerkversterking - 7 werkmodellen. Presented at the Studie- en vormingsdag. Van ‘buddy’ tot ‘community’: hoe kwetsbare netwerken versterken?, Schaarbeek, 17 May 2018-17 May 2018.
Nys K., Serrien L., Slock A. (2018). Workshop: De impact van opvoedingsproblemen op het ontstaan van problemen in de partnerrelatie en van problemen in de partnerrelatie op opvoedingsproblemen. Presented at the Partners in tijden van ouderschap, Schaarbeek, 15 May 2018-15 May 2018. (professional oriented).
Van Puyenbroeck J., Nys K., Kostet I. (contr.), Verhaegen I. (contr.) (2018). Van ‘buddy’ tot ‘community’. Werken aan persoonlijke netwerkversterking met mensen in armoede. Presented at the Horizontaal Permanent Armoedeoverleg (PAO), Brussel, 27 Apr 2018-27 Apr 2018. (professional oriented).
Nys K. (2017). Gezinszorg en inbreng van de (thuis)context en de omgeving. (Inleiding voor het panelgesprek op de reflectievoormiddag 'Je weet niet wat je mist'). Presented at the Je weet niet wat je mist. Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt, eva vzw, Brussel, 21 Nov 2017-21 Nov 2017. (professional oriented).
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K. (2017). Ouders en hun rol in de vrijetijdsbesteding van het kind. Jeugdwerk als onderhandelingsruimte over opvoeding bevraagd. Presented at the De belofte van de jeugd, Garderen, 02 Oct 2017-03 Oct 2017. (professional oriented).
Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Posterbijdrage 'Ouders en werkveld over de uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind'. Presented at the 9e Vlaams expoo-congres 'Sociale cohesie', Brussel, 15 Dec 2016-15 Dec 2016. (professional oriented).
Nys K. (2016). Vragen en ondersteunings-behoeften van ouders. Wegwijzers voor vzw De Keerkring. Terugkoppeling Raad van Bestuur 29 september 2016. Presented at the Raad van Bestuur vzw De Keerkring, Sint-Niklaas, 29 Sep 2016-29 Sep 2016. (professional oriented).
Nys K., Emmery K., Luyten D., Nuelant T. (2016). Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind: ouders aan het woord. Presented at the Gemeente en OCMW Dilbeek, 27 Sep 2016-27 Sep 2016. (professional oriented).
Nys K., Emmery K., Luyten D., Wiewauters C., Vanderstraeten L. (2016). Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind: werkveld aan het woord. Presented at the Gemeente en OCMW Dilbeek, 27 Sep 2016-27 Sep 2016. (professional oriented).
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Wat denken ouders over speelpleinwerk?. Presented at the Congres Speelpleinwerk: een pact voor de toekomst #Pact2025, Brussel, 23 Feb 2016-23 Feb 2016. (professional oriented).
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Ouders en jeugdwerk. Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. Presented at the Studienamiddag 'Ouders en jeugdwerk', Brussel, 15 Mar 2016-15 Mar 2016. (professional oriented).
Nys K., Vermeesch J., De Visscher K., Charkaoui N. (2016). Sessie 1: Al dan niet deelname aan jeugdwerk. Presented at the Studienamiddag 'Ouders en jeugdwerk', Brussel, 15 Feb 2016-15 Feb 2016. (professional oriented).
Nys K. (2015). Panel sessie 'Ouderlijke invloeden'. Presented at the Studiedag Participatiesurvey 2014, Gent, 04 Dec 2015-04 Dec 2015. (professional oriented).
Nys K., De Block I., Van Leeuwen K. (2015). vzw De Keerkringbevraging: ouders van tieners. Presented at the OO Camp: ondersteuning aan ouders van tieners en jongeren, Brussel, 30 Nov 2015-30 Nov 2015. (professional oriented).
Nys K. (2015). 'Pedagogische civil society' in Vlaamse praktijken. Presented at the 7e Vlaams congres opvoedingsondersteuning, Brussel, 15 Jan 2015-15 Jan 2015. (professional oriented).
Nys K. (2014). Het gezin als hoektsteen van de gezondheid(sbevordering). Het gezinslandschap verandert: de kenmerken van de moderne gezinsstructuur. Kansen voor gezondheidsbevordering?. Presented at the Symposium 2014: Gezondheid in Gezinnen, Brussel, 06 Nov 2014-06 Nov 2014. (professional oriented).
Nys K. (2014). Gezinnen bevraagd over Thuiscompagnie: resultaten van het onderzoek. Presented at the Thuiscompagnie, draaiboek voor versterkend en verbindend werken met kwetsbare gezinnen, Brussel, 22 Oct 2014-22 Oct 2014. (professional oriented).
Kavs L., Verschaeve L., Nys K. (2014). Workshop 5: Stapsgewijs een kwetsbaar gezin ondersteunen. Presented at the Thuiscompagnie, draaiboek voor versterkend en verbindend werken met kwetsbare gezinnen, Brussel, 22 Oct 2014-22 Oct 2014. (professional oriented).
Travers N., Rondelez P., Nys K., Grijspeert K. (2014). Bereik van doelgroepen in de dienstverlening. Presented at the Gezinsbeleid in Vlaanderen: Bereik en beleving. Tweede Gezinsconferentie, Brussel, HIG-HUBKAHO, 15 May 2014-15 May 2014. (professional oriented).
Nys K. (2014). Betekenis van de verzorgende voor het functioneren en de levenskwaliteit van gezinnen. Presented at the Thuiscompagnie gaat door!, Hasselt, 07 May 2014-07 May 2014. (professional oriented).
Nys K. (2014). Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen. Aanbevelingen werkgroep 2. Kwaliteit. Presented at the Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen., Brussel, 24 Apr 2014-24 Apr 2014. (professional oriented).
Nys K. (2014). Thuiscompagnie: maatschappelijk kwetsbare gezinnen versterkend en verbindend ondersteunen. Presented at the 2e Landelijk Congres Ouderschapskennis, Bussum, Nederland, 16 Apr 2014-16 Apr 2014. (professional oriented).
Engelen M., Nys K. (2013). De aanpak en betekenis van Thuiscompagnie: een krachtgerichte (praktische) ondersteuning bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Presented at the 6e Vlaams congres Opvoedingsondersteuning, Brussel, 10 Dec 2013-10 Dec 2013. (professional oriented).
Nys K. (2012). Workshop: opvoedings- en relatieondersteuning: Lessen uit evaluatie decreet opvoedingsondersteuning. Presented at the Gezinsbeleid in Vlaanderen. De inzet vandaag. De uitdagingen morgen, Brussel, 15 May 2012-15 May 2012. (professional oriented).
Nys K. (2012). Empowerend begeleiden. Uitdagingen op intercatie, communicatie- en actieniveau. Presented at the Ouders met 'bijzondere kinderen' empowerend begeleiden, Genk, 17 Apr 2012-17 Apr 2012. (professional oriented).
Nys K., Jennes G. (2012). Ruimte voor dagelijks opvoeden in opvoedingsondersteuning en samenwerkingsverband. Presented at the EXPOO - OOcamp, Brussel, 08 Jun 2012-08 Jun 2012. (professional oriented).
Nys K., Jennes G., Van Dyck I. (2011). Ouders en jongeren: een positieve kijk op opvoeden?. Presented at the Vlaams congres opvoedingsondersteuning 'Sterk met kinderen, ouders en de buurt', Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, 15 Dec 2011-15 Dec 2011. (professional oriented).
Nys K. (2010). Werken met leerstijlen: een doos van Pandora of een weg naar zelfgestuurd leren. Presented at the Leren van volwassenen: een kwestie van stijl? Hoe leerpatronen wijzigen doorheen de studietijd, 28 Jan 2010-28 Jan 2010.
Nys K., De Block I. (2010). workshop over groepswerk met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Presented at the colloquium Kind en Gezin: Kind in Vlaanderen, 22 Jan 2010-22 Jan 2010. (professional oriented).
Nys K. (2010). Positive outcomes of a ‘needs- and perspective-based’ group work program with disadvantaged families: Higher levels of parental reasoning. Presented at the International Biennial Eusarf Conference, Groningen, Nederland, 22 Sep 2010-25 Sep 2010.
Nys K., De Block I. (2010). Vraag- en perspectiefgericht werken met een oudergroep. Hoe het werkt met maatschappelijk kwetsbare gezinnen in België?. Presented at the Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning, Ede, Nederland, 04 Jun 2010-04 Jun 2010. (professional oriented).
Nys K. (2010). Opvoedingsondersteunende programma's: magie van wat ouders ondersteunend vinden of recepten van wat werkzaam hoort te zijn?. Presented at the WAIMH-studiedag ‘Grensverkenningen’, Antwerpen, 26 Jan 2010-26 Jan 2010.
Nys K. (2009). Empowerment binnen de marge van het haalbare?. Presented at the 21 jaar opvoedingsondersteuning provincie Limburg, 03 Dec 2009-03 Dec 2009. (professional oriented).
Nys K. (2009). Het decreet opvoedingsondersteuning in de praktijk. Ruime interpretatie en moeilijke implementatie?. Presented at the Dag van het Gezin 2009: Gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning in 2008, Schaarbeek, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, 13 Jan 2009-13 Jan 2009.
Nys K. (2006). Wat bewerkstelligen de nanny's: Opvoedingsondersteuning via de televisie. Ouders helpen opvoeden. Presented at the Paper presented at the Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning met als thema "Kwaliteit en effectiviteit", Ede, The Netherlands.
Nys K. (2006). Analyse van het aanbod opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en de uitdagingen voor de toekomst. Presented at the Studie- en ontmoetingsdag, Steunpunt Opvoedingsondersteuning.
Nys K. (2006). Opvoedingsondersteuning. Presented at the Lezing op de Hoorzitting Opvoedingsondersteuning, Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Nys K. (2006). De effecten van tv-programma's als supernanny op de Vlaamse gezinnen. Presented at the Lezing op de de Eerste Conferentie "Het kind in Vlaanderen", Brussel.
Nys K. (2003). Wetgeving, beleidsontwikkelingen, onderzoek en praktijk rond het gebruik van geweld als opvoedingsmiddel. Presented at the Congres "Het kan anders! Respectvol opvoeden is opvoeden zonder geweld", Ede, the Netherlands, 01 Dec 2003-01 Dec 2003. (professional oriented).
Nys K. (2003). Empowerment en vaardigheidstraining, gaat dat samen?. Presented at the Congres "Het kan anders! Respectvol opvoeden is opvoeden zonder geweld", Ede, the Netherlands, 01 Dec 2003-01 Dec 2003. (professional oriented).
Wouters A., De Block I., Vermeiren M., Nys K. (2003). Parental support: Creating opportunities for disadvantaged families. Presented at the International congress "In the best interests of the child: cross-cultural perspectives" (AIFREF-EUSARF), Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
Nys K., Vandemeulebroecke G. (2003). Empowerment and parental support: Group work with disadvantaged families. Presented at the International congress "In the best interests of the child: cross-cultural perspectives" (AIFREF-EUSARF), Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
Colpin H., Nys K., Wirix-Speetjens E. (2003). An evaluation study of the parent training course 'Opvoeden zó!' ('Winning!'). Presented at the International Congress of the Association Internationale de Formation et de Recherche en Education Familiale (AIFREF) and the European Scientific Association for Residential and Foster Care for Children and Adolescents (EUSARF), Leuven, Belgium, 09 Apr 2003-12 Apr 2003.
Science Outreach
Poppelmonde J., Morreel E. (contr.), De Boe W. (contr.), Nys K. (contr.), Van Leeuwen K. (contr.), Mondésir E. (contr.) (2019). Omgaan met ouders? Geen kinderspel. De Standaard, 6-7.
Kostet I., Nys K., Verhaegen I., Van Puyenbroeck J., Franssen C. (contr.), Homans L. (contr.) (2018). Schriftelijke vraag Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede - Studie.
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K. (contr.) (2017). (H)erken (kans)armoede.
Nys K. (2016). Het Aalsterse Huis van het Kind. Een wegwijzer en 'plek voor al je vragen'. Academische zitting Opening Huis van het Kind Aalst.
Morreel E., Nys K. (2016). Jeugdwerk en gezinsondersteuning.
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Jeugdwerk & ouders. Ondersteuningskader relatie ouders & jeugdwerk.
Nys K., Van Leeuwen K. (2016). Ouders en werkveld over opvoedingsondersteuning. Uitdagingen voor vzw De Keerkring.
Nys K. (2016). Webinar Opvoedingsondersteuning.
Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Dilbeekse Huis van het Kind: behoeftenbevraging bij ouders.
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K. (2016). Welke rol spelen ouders in het jeugdwerk?. 96 (2).
Nys K. (2015). Hoe het voelt als je elke euro moet omdraaien. (7), 14-19.
Nys K. (2015). Samen werken aan een krachtige Pedagogische Civil Society. Inzichten en reflecties vanuit het werkveld.
Van den Broeck S., Nys K. (2014). Pedagogische civil society: een krachtig netwerk. Weliswaar: welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen., 20 (121), 4-5.
Berten H., Nys K. (2014). De vragen die Kristien Nys zich stelt.
Nys K. (2013). Evaluatie van de aanpak van Thuiscompagnie. Een exploratief onderzoek.
Van Tichelen A., Nys K. (2010). Depressie bij tieners en adolescenten.
Peeters S., Van Beneden E., Nys K. (2010). Zelfbeeld bij tieners en adolescenten.
PhD Theses
Nys K., Vandemeulebroecke G. (sup.) (2009). Ouders in perspectief. Theoretische onderbouwing en evaluatie van vraag- en perspectiefgericht opvoedingsondersteunend groepswerk met maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
Reports
Nys K., Studenten Gezinswetenschappen (2018). Hoe ouders online bereiken? Websitescreening en aanbevelingen voor de Huizen van het Kind. 1-48. Brussel: Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee).
Emmery K., Pasteels I., Audenaert V. (contr.), Nys K. (contr.), Dewispelaere J. (contr.) (2018). De relatie met de partner. Gezinnen in Vlaanderen over de relatie met de partner, relatiekwaliteit, steun van de partner, tevredenheid met de partnerrelatie en het gebruik van relatieondersteuning. Report No. 4, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Kostet I., Nys K., Verhaegen I., Van Puyenbroeck J. (2018). Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede. Een overzicht van werkmodellen en een sterkte-zwakteanalyse door ervarings- en praktijkdeskundigen. Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede, Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).
Nys K. (2017). De Huizen van het Kind in cijfers en ervaringen. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).
Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2017). Terugkoppeling neerslag en analyse rondetafelgesprekken van 27 september 2016. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven).
Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2017). Ouders en werkveld over de uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind. Neerslag en analyse van de rondetafelgesprekken van 27 september 2016. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven).
Nys K., Van Leeuwen K. (2017). Opvoeden en ondersteuningsmogelijkheden. Ouders en het werkveld over de rol van vzw De Keerkring en andere actoren. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven).
Nys K., Van Crombrugge M., Studenten 2e opleidingsfase Gezinswetenschappen (2016). Aanbevelingen Huis van het Kind Heusden-Zolder. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).
Nys K., Van Crombrugge M., Studenten 2e opleidingsfase Gezinswetenschappen (2016). Aanbevelingen Huis van het Kind Haaltert. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).
Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Dilbeekse Huis van het Kind in ontwikkeling. Behoeftenbevraging bij ouders. 1-80. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KU Leuven).
Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K. (2016). Bevindingen behoeftenbevraging bij Dilbeekse ouders. Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappenn (Odisee).
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K. (2016). Ouders en jeugdwerk. Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afdeling Jeugd.
Haesendonck I., Nys K., Pauels E., Walravens S., Bailleul A. (contr.), Cuisinier E. (contr.), Daems M. (contr.), De Buysscher J. (contr.), De Crom J. (contr.), De Meester P. (contr.), Desmet H. (contr.), Devos B. (contr.), Gryp S. (contr.), Lefèvre M. (contr.), Lenoir M. (contr.), Librecht D. (contr.), Meire J. (contr.), Menten B. (contr.), Moens T. (contr.), Panhuysen J. (contr.), Peleman B. (contr.), Smets M. (contr.), Thys J. (contr.), Vanhertbruggen E. (contr.), Verhas C. (contr.), Vermeersch F. (contr.), Vrancken S. (contr.), Van den Branden A. (contr.), Vanhorenbeek J. (contr.), Kenis C. (contr.) (2014). Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen. Eindrapport Werkgroep 2. Kwaliteit. http://www.kindengezin.be/vernieuwing/kinderopvang/staten-generaal-opvang-vrije-tijd-schoolkinderen/#Toelichting-bij-de-spreke.
Nys K. (2012). Evaluatie van de aanpak van 'Thuiscompagnie' bij gezinnen in armoede met minderjarige kinderen. Brussel.
Nys K. (2011). Bevraging van de gemeenten in verband met de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning op lokaal niveau. Bevindingen voor de provincie Limburg. Hasselt.
Nys K. (2011). Review oudercursus Expoo.
Nys K. (2010). Bevraging van de gemeenten in verband met de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning op lokaal niveau. Opdracht uitgevoerd voor Kind & Gezin (Bestek 2010‐007). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Colpin H., Nys K., Vandemeulebroecke G., De Munter A. (1998). Opvoeden van een meerling. Onderzoek bij ouders van een tweeling. K.U.Leuven: Centrum voor Gezinspedagogiek..
Book Reviews
Nys K. (2003). Boekbespreking van H. Van Crombrugge, D. Verstraeten, & D. Mortelmans (2002). Vaders in soorten: vaders in soorten en maten gewikt en gewogen. Tielt: Lannoo. Leuvens Bulletin LAPP, 52, 65-66.
Nys K. (1999). Bespreking van A.M. Weterings (Red.). (1998). Pleegzorg in balans. Bestaanszekerheid voor kinderen. Leuven/Apeldoorn: Garant. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie.
Nys K. (1998). Book review of 'K.N. Dwivedi (1997). Enhancing Parenting Skills. A guide for Professionals Working with Parents. Chichester: John Wiley & Sons'. Psychologica Belgica, 38, 48-49.
Other
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Chirojeugd Vlaanderen, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Kazou, De Ambrassade, Kras Jeugdwerk, Demos, De Aanstokerij vzw (2019). Meet the Parents?! Een speels reflectie-instrument voor begeleiders in het jeugdwerk over contact en communicatie met ouders.
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K., Soens T. (contr.), Gatz S. (contr.) (2016). Vraag om uitleg over het onderzoek 'Ouders en jeugdwerk'.
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K., Rombouts T. (contr.), Gatz S. (contr.) (2016). Actuele vraag over de beeldvorming betreffende het jeugdwerk.
Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K., Emmery K., Van Eetvelde M. (contr.), Gatz S. (contr.) (2016). Actuele vraag over de plannen va de minister om de informatieverlening aan de ouders betreffende het jeugdwerk in Vlaanderen te verbeteren.
Nys K. (2006). Help ons opvoeden!. Weliswaar: welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen., 74, 8-9.
Nys K. (2003). Leuvens model voor opvoedingsondersteunend groepswerk.
Nys K., Vandemeulebroecke G. (2003). Een overzicht van het groepsgewijs opvoedingsondersteunend aanbod in Vlaanderen (vervolg). O&O Nieuwsbrief.
Nys K. (2003). Uitgangs- en werkingsprincipes van opvoedingsondersteunend groepswerk met kansarme gezinnen en de opvoedingstelefoon.
Nys K. (2003). Opvoedingsondersteuning: Theorie en praktijk.
Nys K. (2003). Groepsgewijze opvoedingsondersteuning. O&O Nieuwsbrief (39), 16-16.
Nys K. (2003). Het belang van wetenschappelijk onderzoek.
Nys K. (1999). Een kader voor de plaatsbepaling van leerkrachten binnen het opvoedingsproces. Welwijs, 10 (2), 12-15.
Vandemeulebroecke G., Nys K. (1999). La formation de parents de milieu défavorisé par réunion de groupe. Septième Congrès International de l' Education Familiale.
Nys K. (1999). Opvoedingsondersteuning-gezinsondersteuning: Begripsverheldering en terreinafbakening.