Kristof Van Rossem

Campus: Parnas
Adres: Stationsstraat 301 1700 Dilbeek
Lokaal: P.2104
Telefoon: 02-609 81 92
E-mail: kristof.vanrossem@odisee.be
Studiegebied: Bedrijfskunde

Centrum: Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE)

 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Van Rossem, K. (2018). Niet voor rede vatbaar? De Aristote-les over hoe omgaan met 'radicaliserende' (moslim) jongeren. Filosofie, 28 (1), 45-49. (professional oriented) Open Access
Van Rossem, K. (2017). Socrates in prison. Socratic dialogues with prisoners. Philosophical Practice, 12 (3), 1980-1991.
Van Rossem, K. (2014). Meeting Socrates. Philosophical Practice, 9 (1), 1344-1351. Open Access
Van Rossem, K., Bolten, H. (2002). [Who would suffer this child in the cold? History and diagnosis during a Socratic dialogue]. Rev Belge Med Dent (1984), 57 (4), 278-291. (URL)
Van Rossem, K., Bolten, H. (2002). The extraction of truth: apropos of the Socratic dialogue. Revue belge de médecine dentaire. Belgisch tijdschrift voor tandheelkunde, 57 (4), 257-277.
Van Rossem, K., Bolten, H. (2002). Hoe leit dit kindeken. Anamnese en diagnose in een socratisch gesprek. Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde, 57 (4), 278-292.
Journal articles (not peer reviewed)
Van Rossem, K. (2016). Vijf tips voor een leven vol humor. Filosofie, 26 (4), 30-35. Open Access
Van Rossem, K. (2013). Filosofisch communiceren met kinderen. Pedagogiek in Praktijk, (71), 18-23. (professional oriented) Open Access
Van Rossem, K. (2012). Het socratisch tweegesprek. Filosofie en Praktijk, 33 (3), 123-129. Open Access
Van Rossem, K. (2011). Que es un dialogo Socratico. Pack-en-Redes. Revista Digital del CEP de Alcala de Guadaira, 1 (9), Art.No. 9. (professional oriented)
Van Rossem, K. (2009). Socratisch filosoferen met jongeren deel 2. Filosofie, 19 (6), 58-62.
Van Rossem, K. (2009). Socratisch filosoferen met jongeren deel 1. Filosofie, 19 (5), 42-46.
Van Rossem, K. (2009). Que es un dialogo Socratico? Pack-en-Redes. Revista Digital del CEP de Alcala de Guadaira, 1 (9), 0-10. (professional oriented) Open Access
Van Rossem, K. (2007). De socratische methode achter de tralies. Filosofische gesprekken met gedetineerden. Deel 2: Herstel en slot. Filosofie, 17 (2), 47-51.
Van Rossem, K. (2007). De socratische methode achter de tralies. Filosofische gesprekken met gedetineerden. Deel 1: Misdaad en straf. Filosofie, 17 (1), 35-40.
Van Rossem, K. (2006). De socratische methode achter de tralies. Filosofische gesprekken met gedetineerden. Metanoia, (4), 45-64.
Van Rossem, K. (2006). What is a socratic dialogue? Filosofie, 16 (1), 48-51.
Bolten, H., Van Rossem, K. (2005). Zo gezegd zo gedaan. Trainen in integriteit. Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek, 15 (1), 34-46.
Van Rossem, K. (2004). Narrenwijsheid. Filosofie, 14 (2), 15-19.
Van Rossem, K., Bolten, H. (2002). De extractie van de waarheid, over het socratisch gesprek. Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde, 57 (4), 257-277.
Van Rossem, K. (2001). Voortdurend begeren. Filosofie, filosoferen en het socratisch gesprek. Filosofie, 11 (2), 38-39. Open Access
Van Rossem, K. (2001). Horzels op een paard. Het socratisch gesprek in het vormingswerk. Vorming: Vaktijdschrift voor Volwasseneneducatie en Sociaal-cultureel Werk, 16 (3), 159-187.
Van Rossem, K. (1999). Passie voor verandering. Over het denken van Rosi Braidotti. Filosofie, 9 (3), 18-21.
Van Rossem, K. (1999). Passie voor verandering. Over het denken van Rosi Braidotti. VMT Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 33 (3), 69-74.
Books (not peer reviewed)
Van Rossem, K. (2020). Het filosofisch gesprek. De basis. Leuven/Leusden: LannooCampus + ISVW Uitgevers. ISBN: 9789401467773. (URL) (professional oriented) Open Access
Van Rossem, K., Meskens, J., Van Overmeir, J. (2017). Leerling of bekeerling. Radicalisering bespreken in de klas. Leuven: Acco. ISBN: 978-94-6344-030-1. (professional oriented)
Poppelmonde, W., Van Rossem, K., De Swaef, G., Fransoo, P. (2001). Filosoferen met jongeren. Antwerpen: Kluwer. ISBN: 90-5583-845-4.
Edited books (not peer reviewed)
Van Rossem, K. (Eds.) (2009). Langer, harder of anders werken? Arbeidscultuur van de toekomst. (Spes cahier, 12). Antwerpen: Tertio. ISBN: 978-9078351-085.
De Swaef, G., Van Rossem, K. (Eds.) (2008). Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren. Mechelen: Plantyn. ISBN: 978-90-301-8072-2.
Braidotti, R., Van Rossem, K. (Eds.) (2004). Op doorreis. Nomadisch denken in de 21ste eeuw. Amsterdam: Boom. ISBN: 90-8506-005-2.
Book chapters (peer reviewed)
Van Rossem, K. (2018). How to lead a socratic dialogue. In: D. Staude, E. Ruschmann (Eds.), Understanding the other and oneself, (67-80). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 1-5275-0548-0.
Van Rossem, K. (2017). Le dialogue socratique en pratique. In: M. De Moor (Eds.), Socrate à l'Agora. Que peut la parole philosophique?, (63-77). Paris: VRIN. ISBN: 978-2-7116-2764-6.
Van Rossem, K. (2017). Como dirigir un dialogo socratico. In: C. Segura Peraita (Eds.), El metodo socratico hoy, (139-157). (Akroasis). Madrid: escolar y mayo. ISBN: 978-84-16020-82-9.
Van Rossem, K., Bolten, H. (2014). Socratisch beraad. In: H. Van Dartel, B. Molewijk (Eds.), In gesprek blijven over goede zorg, (96-112). Amsterdam: Boom. ISBN: 9789461055101.
Book chapters (not peer reviewed)
Van Rossem, K. (2012). Hoe socratisch is een filocafé? In: S. Aerts (Eds.), Het filosofisch café in acht vragen, (53-73). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789085750444. (professional oriented)
Van Rossem, K. (2008). Waarom lachen we? In: G. De Swaef, K. Van Rossem (Eds.), Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren, Chapt. 6, (99-114). Mechelen: Plantyn. ISBN: 978-90-301-8072-2.
Bolten, H., Van Rossem, K. (2003). Wilt u gestoord worden? Diagnose, anamnese, elenchus. In: J. Delnoij, W. van Dalen (Eds.), Het socratisch gesprek, (264-279). Budel: Damon. ISBN: 90-5573-415-2.
Van Rossem, K. (2000). Woekerend denken. Filosoferen in een volkshogeschool. In: O. Crapels, E. Karssing (Eds.), Filosoof in de praktijk, Chapt. 7, (56-68). Assen: Van Gorcum. ISBN: 90-232-3507-X.
Other
Van Rossem, K., Bolten, H. (2009). La vie approfondie. A propos du dialogue socratique. Diotime - l'Agora, 39, 1290-3485.
Van Rossem, K., Bolten, H. (2009). La vie approfondie. A propos du dialogue socratique. Diotime - L'agora, (39).
Van Rossem, K. (2004). Narrenwijsheid. Antenne, 22 (4), 12-18.