Leen Bisschop

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Bisschop, L., Alberts, R. (contr.) (2020). Hybride leren, wat is dat nu eigenlijk? Een Delphi studie naar een heldere definitie en een passend model voor hybride leeromgevingen. Onderzoek van Onderwijs, 49 (3), 16-26.
Reports
Bisschop, L. (2021). Hybride Leren - Hoe kunnen lagere scholen een hybride onderwijsaanpak nastreven? Hybride Leren - Hoe kunnen lagere scholen een hybride onderwijsaanpak nastreven?, Odisee. Open Access