Lieve Van Severen

Campus: Dirk Martens, Aalst
Adres: Kwalestraat 154 - 9320 Aalst
Lokaal:
Telefoon: 053-72 71 70
E-mail: lieve.vanseveren@odisee.be
Studiegebied: Onderwijs

Projecten

Spreken verfijnen in de kleuterklas: De ontwikkeling van een spraakdidactiek als uitbreiding op de gangbare taaldidactiek in het kleuteronderwijs

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Van den Berg, R., Van Severen, L., Molemans, I., Gillis, S. (2017). Syllable type development in toddlers acquiring Dutch. Dutch Journal of Applied Linguistics, 6 (1), 119-146.
Van Severen, L., Gillis, J., Molemans, I., van den Berge, R., De Maeyer, S., Gillis, S. (2013). The relation between order of acquisition, segmental frequency and function: the case of word-initial consonants in Dutch. Journal of Child Language, 40 (4), 703-740.
Molemans, I., van den Berg, R., Van Severen, L., Gillis, S. (2012). How to measure the onset of babbling reliably? Journal of Child Language, 39 (3), 523-552.
Van Severen, L., Van den Berg, R., Molemans, I., Gillis, S. (2012). Consonant inventories in the spontaneous speech of young children: A bootstrapping procedure. Clinical Linguistics & Phonetics, 26 (2), 164-187.
Journal articles (not peer reviewed)
Van Severen, L. (2017). Hoor je de klank /m/ in mama? Zes tips voor klankbewustzijn bij vierjarigen. Basis, 4 (4), 17-20. (professional oriented) Open Access
Buntinx, J., Vandensande, A., Zink, I., Feryn, S., Taelman, H., Van Severen, L. (2017). Het effect van de klassikale interventie 'Kaatje Klank' op het foneembewustzijn van normaalontwikkelende één- en meertalige kleuters uit de tweede kleuterklas. Logopedie, 30 (1), 37-54.
Beerens, N., Van Severen, L. (2017). Klankbewuste kleuters worden vlottere lezers. Klasse voor Leerkrachten, (8), 24-25. (professional oriented)
Beerens, N., Van Severen, L. (2017). 5 manieren om aan klankbewustzijn te werken bij kleuters. Klasse voor Leerkrachten, 1 (8), 1-1. (professional oriented)
Molemans, I., Van Severen, L., van den Berg, R., Gillis, S. (2010). Spraakzaamheid van Nederlandstalige baby’s en peuters: longitudinale spontane spraakdata. Logopedie, 23, 12-23.
Conference proceedings (peer reviewed)
Van Severen, L., Feryn, S., Zink, I. (2015). Kaatje Klank houdt van 'bloot'... ik bedoel 'brood'. Een wetenschappelijk gebaseerde taalmethodiek om het klankbewustzijn en de articulatievaardigheden te stimuleren in de kleuterklas. In: HSN-Conferentie Onderwijs Nederlands: vol. 29, (47-53). Presented at the HSN-Conferentie Onderwijs Nederlands, Tilburg, 13 Nov 2015-14 Nov 2015. (professional oriented)
Abstracts/Presentations/Posters
Van Severen, L. (2017). Kaatje Klank. Presented at the Studiedag, SMI Aalst, 29 Jan 2017-11 Jan 2017. (professional oriented)
Van Severen, L. (2017). Workshop 'Kaatje Klank'. Presented at the Groepscentrum Permante Vorming, Odisee, Aalst, 10 Feb 2017-17 Feb 2017. (professional oriented) Open Access
Van Severen, L. (2017). Voorbereidend lezen in de kleuterklas met Kaatje Klank. Presented at the Centrum Nascholing Onderwijs, Wilrijk. (professional oriented)
Taelman, H., Van Severen, L., Zink, I., Feryn, S. (2016). Poster presentation: Kaatje Klank, a playful, evidence-based method to support preschoolers’ phoneme awareness and articularoy proficiency. Presented at the EECERA, Dublin, 30 Aug 2015-03 Sep 2015.
Van Severen, L. (2016). Kaatje Klank. Een wetenschappelijk ondersteunde methode om de articulatie en het klankbewustzijn te stimuleren bij 4-jarige kleuters. Presented at the Kleuterblog gaat live, Brussel, 07 Jun 2016-07 Jun 2016. (professional oriented)
Van Severen, L., Feryn, S., Taelman, H., Zink, I. (2016). Kaatje Klank houdt van bloot … of was het brood? Een wetenschappelijk ondersteunde methode om de articulatie en het klankbewustzijn te stimuleren bij 4-jarige kleuters. Presented at the VVL congres, Gent.
Van Severen, L., Feryn, S., Taelman, H., Zink, I. (2016). Klankbewustzijn en articulatie stimuleren met Kaatje Klank: een effectiviteitsstudie. Presented at the VVL congres, Gent, 20 May 2016-20 May 2016.
Van Severen, L. (2016). Navorming ‘Voorbereidend lezen in de kleuterklas met Kaatje Klank’. Presented at the Centrum Nascholing Onderwijs, Wilrijk, 01 Jan 2016-01 Jan 2016. (professional oriented)
Van Severen, L., Feryn, S. (2016). Navorming ‘Kaatje Klank'. Presented at the Navorming via GPV Odisee, Aalst, 26 Feb 2016-26 Feb 2016. (professional oriented)
Van Severen, L. (2016). Navorming ‘Voorbereidend lezen in de kleuterklas met Kaatje Klank’. Presented at the Navorming via Centrum Nascholing Onderwijs, Wilrijk, Wilrijk, 16 Feb 2016-16 Feb 2016. (professional oriented)
Taelman, H., Desmul, M., Van Severen, L. (2015). Wereldwoorden: een voorleesprogramma voor de kleuterklas. Presented at the ORD dagen, Leiden, 17 Jun 2015-19 Jun 2015.
Van Severen, L., Feryn, S., Taelman, H., Zink, I. (2015). Luister, Kaatje Klank speekt, of is het sprrreekt? Een taalmethodiek om articulatievaardigheden en het klankbewustzijn te stimuleren in de kleuterklas (groep 1) in functie van voorbereidend lezen. Presented at the Onderwijs Research Dagen, Leiden, 17 Jun 2015-19 Jun 2015.
Van Severen, L., Taelman, H., Feryn, S., Zink, I. (2015). Kaatje Klank. Een taalmethodiek om het klankbewustzijn en de articulatie te stimuleren in de kleuterklas. Presented at the VELOV-conferentie, Hasselt, 26 Feb 2015-26 Feb 2015. (professional oriented)
Van Severen, L. (2011). Navorming ‘Voorbereidend lezen in de kleuterklas met Kaatje Klank’. Presented at the Vorming voorbereidend lezen, Centrum Nascholing Onderwijs, wilrijk, 21 Nov 2017-21 Nov 2017. (professional oriented)
Science Outreach
Van Severen, L. (2017). Navorming 'Kaatje Klank'.
Van Severen, L., Feryn, S. (2017). Navorming 'Kaatje Klank'.
Gheeraert, E., Van Belle, A., Van Severen, L. (2017). Vormingsmateriaal: Interview Lieve Van Severen over klankbewustzijn bij kleuters.
Van Severen, L. (2016). PWO-project 'Spreken verfijnen in de kleuterklas’.
Van Severen, L. (2016). PWO-project 'Spreken verfijnen in de kleuterklas’.
Van Severen, L. (2016). Hoor je de klank s in sssssint? Vijf praktische tips uit onderzoek om met vierjarigen aan klankbewustzijn te werken. Kleutergewijs.
Feryn, S., Van Severen, L., Zink, I. (2015). Interactieve tentoonstelling 'Kaatje Klank'.
Taelman, H., Van Severen, L., Zink, I., Feryn, S., Martens, F. (2015). Kaatje Klank likes Wereldwoorden.
Van Severen, L., Feryn, S., Taelman, H., Zink, I. (2015). Kaatje Klank houdt van bloot … of was het brood? Een taalmethodiek om articulatievaardigheden en het klankbewustzijn te stimuleren in de kleuterklas.
Feryn, S., Van Severen, L. (2015). Kaatje Klank houdt van bloot … of was het brood?
Van Severen, L., Feryn, S. (contr.) (2015). Levende tentoonstelling 'Kaatje Klank'.
De Smul, M., Feryn, S., Taelman, H., Van Severen, L. (2014). Taalprojecten. Loko Nieuwsbrief. Open Access
Van Severen, L. (2014). How to improve speech development in early childhood. Open Access
PhD Theses
Van Severen, L., Gillis, S. (sup.), Govaerts, P. (cosup.) (2012). A large-scale longitudinal survey of consonant development in toddlers’ spontaneous speech. 311