Lore Robeyns

Campus: Schaarbeek
E-mail: Lore.Robeyns@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Lore Robeyns behaalde een masterdiploma in Sociologie (2006) en Sociale en Culturele Antropologie (2009) aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ze werkte bijna vier jaar bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een NGO voor asielzoekers en vluchtelingen, meestal met betrekking tot het thema 'huisvesting voor erkende vluchtelingen'. Sinds juni 2018 werkt ze als onderzoeker op het project 'Capteren en ontsluiten van goede praktijken inzake werken met vrijwilligers bij woonbegeleiding van vluchtelingen'. Meer informatie over dit project vind je hier: http://www.kcgezinswetenschappen.be/node/751.

 

Bibliography