Lysbeth Jans

Campus: Brussel
Adres: Warmoesberg 15, 1000 Brussel
Lokaal: E.3000
Telefoon: 02-210 13 93
E-mail: lysbeth.jans@odisee.be
Centrum:
Studiegebied: Onderwijs

Projecten

Samen Cultureel Content

Bibliography
Bibliography
Journal articles (not peer reviewed)
Vermeersch, L., Alaerts, L., Jans, L., Goossens, K., Crul, K., Lauwers, W. (2015). Leergemeenschappen maken de horizontale connectie: cultuureducatie in de lerarenopleiding. Cultuur+Educatie, 42, 72-94.
Books (not peer reviewed)
Alaerts, L., Crul, K., Goossens, K., Jans, L., Lauwers, W., Tintel, K., Vermeersch, L. (2015). Cultuurexpresssss. Cultuur in elk leergebied en vak. Een praktijkonderzoek binnen de lerarenopleiding. UCLL. ISBN: 9789088360299. (professional oriented)
Abstracts/Presentations/Posters
Ghesquière, L., Flamez, E., D'Herdt, K., Jans, L. (2018). Co-teaching als vorm van samenwerkend leren tussen zij-instromers en bachelors lerarenopleiding. Presented at the Studievoormiddag Associatie KULeuven – School of Education SAMEN OP WEG NAAR DE NIEUWE VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN VOOR ZIJ-INSTROMERS Projecten voor samenwerking tussen universiteit, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs, Odisee Hogeschool, Brussel, 05 Oct 2018-05 Oct 2018. Open Access
Jans, L., D'Herdt, K., Flamez, E., Ghesquière, L. (2018). Rijkheid aan profielen. Werkveldbevraging rond synergie tussen profielen in vakgroepen Nederlands. Presented at the Studievoormiddag Associatie KULeuven – School of Education SAMEN OP WEG NAAR DE NIEUWE VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN VOOR ZIJ-INSTROMERS Projecten voor samenwerking tussen universiteit, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs, Odisee Hogeschool, Brussel, 05 Oct 2018-05 Oct 2018. (professional oriented) Open Access
Jans, L., D'Herdt, K., Flamez, E., Ghesquière, L. (2018). De nieuwe verkorte lerarenopleiding als hefboom voor het omgaan met de rijkheid aan profielen voor de klas. Presented at the Studievoormiddag Associatie KULeuven – School of Education SAMEN OP WEG NAAR DE NIEUWE VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN VOOR ZIJ-INSTROMERS Projecten voor samenwerking tussen universiteit, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs, Odisee Hogeschool, Brussel, 05 Oct 2018-05 Oct 2018. (professional oriented) Open Access
Jans, L., Lauwers, W., Vermeersch, L., Goossens, K., Alaerts, L., Crul, K. (2015). Professional learning communities in actie. Van een theoriegedreven raamwerk voor cultuureducatie naar een didactisch model voor de lerarenopleiding. Presented at the VELON - Congres voor Lerarenopleiders 2015: De Kunst van het opleiden, Arnhem (Netherlands), 26 Mar 2015-27 Mar 2015.
Goossens, K., Alaerts, L., Lauwers, W., Crul, K., Jans, L., Vermeersch, L. (2015). Leergemeenschappen voor cultuureducatie in de lerarenopleiding. Presented at the VELOV conferentie, Hasselt, 26 Feb 2015-26 Feb 2015.
Alaerts, L., Goossens, K., Jans, L., Crul, K., Tintel, K., Lauwers, W., Vermeersch, L. (2014). Injecting culture into professional learning communities.Turning a theory-driven framework for integrated cultural education into a didactic model for teacher education. Presented at the EAPRIL conference, Nicosia (Cyprus), 26 Nov 2014-26 Nov 2014.
Vermeersch, L., Lauwers, W., Jans, L. (2014). Professional learning communities in actie. Presented at the Onderzoeksconferente Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht, 24 Jan 2014-11 Jan 2014. (professional oriented)
Vermeersch, L., Jans, L., Lauwers, W., Goossens, K., Alaerts, L., Crul, K., Tintel, K. (2014). Professional learning communities in actie: van een theoriegedreven raamwerk voor cultuureducatie naar een didactisch model voor de lerarenopleiding. Presented at the LKCA Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie, Utrecht (Nederland), 24 Nov 2014-24 Nov 2014.
Alaerts, L., Goossens, K., Jans, L., Lauwers, W., Crul, K., Vermeersch, L. (2014). Injecting culture into professional learning communities. Presented at the Eapril Conference 2014, Cyprus, 24 Nov 2014-28 Nov 2014. (professional oriented)
Alaerts, L., Jans, L., Goossens, K., Tintel, K., Crul, K., Vermeersch, L. (2014). Een cultuurinjectie in professionele leergemeenschappen. Presented at the Studiedag School of Education: De lerarenopleider als poortwachter, Leuven, 23 Jan 2014-23 Jan 2014. (professional oriented)
Alaerts, L., Goossens, K., Tintel, K., Crul, K., Jans, L., Vermeersch, L. (2014). Samen Cultureel Content. Presented at the Dag van de vakdidactiek, Gent, 24 Jan 2014-04 Jan 2014. (professional oriented)
Reports
Jans, L., D'Herdt, K., Flamez, E., Ghesquière, L. (2018). De nieuwe verkorte lerarenopleiding als hefboom voor het omgaan met de rijkheid aan profielen voor de klas. 1-34, Leuven: Associatie KU Leuven. (professional oriented)