Mieke Schrooten

Foto Mieke Schrooten

Campus: Brussel
Adres: Warmoesberg 15, 1000 Brussel
Lokaal: E.2113
Telefoon: 02-609 81 86
E-mail: mieke.schrooten@odisee.be
Centrum: Sociaal Werk
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Onderzoeksinteresses 

  • stedelijk sociaal werk
  • (trans)migratie
  • grensoverstijgend sociaal werk
  • informele sociaalwerkpraktijken
  • verborgen thuisloosheid

 

Projecten

 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Van Acker, K., Claes, E., Deleu, H., Gulinck, N., Naessens, L., Schrooten, M., Flachet, T., Moustatine, A. (2021). Participatory action research and urban social work: Strategies for navigating the challenges of participation and reciprocation. Journal of Social Intervention : Theory and Practice, 30 (1), 3-21. doi: 10.18352/jsi.664 Open Access
Schrooten, M. (2021). Transnational social work: Challenging and crossing borders and boundaries. Journal Of Social Work, 21 (5), Art.No. 1468017320949389, 1163-1181. doi: 10.1177/1468017320949389
Schrooten, M., Meeus, B. (2020). The possible role and position of social work as part of the arrival infrastructure. European Journal Of Social Work, 23 (3), 414-424. doi: 10.1080/13691457.2019.1688257
Schrooten, M., Meurs, P., Van Acker, K. (2018). Recht en veerkracht na de vlucht: een welzijnsperspectief op vluchtelingengezinnen met kinderen. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, (3), 260-273.
Geldof, D., Schrooten, M., Withaeckx, S. (2017). Transmigration: the rise of flexible migration strategies as part of superdiversity. Policy and Politics, 45 (4), 567-584. doi: 10.1332/030557317X14972774011385
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2017). Thinking and acting globally and locally: Developing transnational social work practices in Belgium. Transnational Social Review, 7 (2), 143-157. doi: 10.1080/21931674.2017.1317198
Schrooten, M., Geldof, D., Withaeckx, S. (2016). Transmigration and urban social work: Towards a research agenda. European Journal of Social Work, 19 (1), Art.No. 10.1080/13691457.2014.1001725, 18-30. doi: 10.1080/13691457.2014.1001725
Schrooten, M., Salazar, N.B., Dias, G. (2016). Living in mobility: trajectories of Brazilians in Belgium and the UK. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42 (7), Art.No. http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2015.1089160, 1199-1215. doi: 10.1080/1369183X.2015.1089160
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2015). Living across borders: The everyday experiences of Moroccan and Brazilian transmigrants in Belgium. Crossings: Journal of Migration and Culture, 6 (1), 23-40.
Naessens, L., Schrooten, M., Van Puyenbroeck, J. (2015). Proefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Journal of Social Intervention, 24 (3), 43-62. Open Access
Schrooten, M. (2012). Moving Ethnography Online: Researching Brazilian Migrants’ Online Togetherness. Ethnic and Racial Studies, 35 (10), 1794-1809.
Schrooten, M. (2012). (Trans)forming boundaries in a contact zone: The experience of Brazilian migrants in Brussels. Revista de Ciencias Sociales, (29), 89-105.
Schrooten, M. (2011). Internal Migration and Ethnic Division: The Case of Palmas, Brazil. The Australian Journal of Anthropology, 22 (2), 203-219.
Schrooten, M. (2008). The influence of the racial democracy myth in contemporary Brazil. Kolor : Journal on Moving Communities, 8 (2), 63-77.
Accepted Journal articles (peer reviewed)
Claes, E., Schrooten, M., McLaughlin, H., Csoba, J. (2021). Community service learning in complex urban settings: challenges and opportunities for social work education. Social Work Education. doi: 10.1080/02615479.2021.1948003
Journal articles (not peer reviewed)
Nobbe, E., Schrooten, M. (2021). Brussels Burgerplatform steunt vluchtelingen, en vult leemte overheid. socialevraagstukken.nl. (URL) (professional oriented) Open Access
Schrooten, M., Van den Broeck, J. (2021). Burgerinitiatief: ‘Onze motieven werden keer op keer in vraag gesteld’. Sociaal.Net. (URL) (professional oriented) Open Access
Engbersen, R., Kremer, M., Geldof, D. (contr.), Blommaert, J. (contr.), Schrooten, M. (contr.), Oosterlynck, S. (contr.) (2021). De superdiverse stad: Antwerpen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken / Tijdschrift voor de Sociale Sector, (Extra editie), 10-13. (professional oriented)
Engbersen, R., Kremer, M., Noteboom, B. (contr.), de Langen, J. (contr.), Soetekouw, J. (contr.), Tinh, Q. (contr.), Schrooten, M. (contr.) (2021). De religieuze stad: geloven in Almere. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken / Tijdschrift voor de Sociale Sector, (Extra editie), 14-17. (professional oriented)
Schrooten, M. (2021). Sociaal schaduwwerk: samenwerken met informele spelers. Viewz, Visie en Expertise in Welzijn en Zorg, 6 (1), 36-39. (professional oriented)
Schrooten, M., Tirions, M. (2020). Sterk sociaal werk kijkt over de grenzen heen. Sociaal.Net. (professional oriented) Open Access
Schrooten, M., Gérin, E., Schmaal, D., Verbeeck, E., Deleu, H. (2020). Verborgen thuisloosheid: ‘Het huis waar ik slaap is geen thuis’. Sociaal.Net. (URL) (professional oriented)
Debruyne, P., Deleu, H., Schrooten, M. (2020). Corona maakt het onzichtbare zichtbaar: migratie verandert dak- en thuisloosheid. Sociaal.Net, Art.No. https://sociaal.net/achtergrond/migratie-verandert-dak-en-thuisloosheid/. (professional oriented)
Plovie, E., Debruyne, P., Schrooten, M., Thys, R. (2020). Solidariteit: wie ze het meest nodig heeft, krijgt ze het minst. Sociaal.Net, Art.No. https://sociaal.net/opinie/wie-solidariteit-meest-nodig-heeft-krijgt-het-minst/. (professional oriented)
Bogaerts, N., Schrooten, M., Steyaert, C. (2019). De toekomst van sociaal werk ligt in de stad. Sociaal.Net. (professional oriented) Open Access
Van den Broeck, J., Schrooten, M., Claes, E., Naessens, L. (2019). Niet iedereen deelt in het succes van de stad. Sociaal.Net. (professional oriented) Open Access
Atmani, F., Schrooten, M., Brepoels, P., van Buggenhout, G. (2019). Sterkere netwerken voor thuisloze jongeren. Sociaal.Net. (professional oriented) Open Access
Schrooten, M., Debruyne, P., Thys, R. (2019). Meer waardering voor bijdrage van informele welzijnsaanbieders graag. socialevraagstukken.nl. Open Access
Walraevens, S., Schrooten, M. (contr.), Debruyne, P. (contr.) (2019). Schitteren in de schaduw. Tertio, (997), 6-6.
Bogaerts, N., Debruyne, P. (contr.), Dewulf, D. (contr.), Draelants, L. (contr.), Hacketal, I. (contr.), Jacobs, D. (contr.), Keymeulen, F. (contr.), Moonens, J. (contr.), Plovie, E. (contr.), Rahali, H. (contr.), Schrooten, M. (contr.), Uyttenhove, I. (contr.), Wouters, W. (contr.) (2019). Zelforganisatie is geen excuus voor terugtrekkende overheid. Sociaal.Net. (professional oriented) Open Access
Engbersen, R., Kremer, M., Blommaert, J. (contr.), Geldof, D. (contr.), Oosterlynck, S. (contr.), Schrooten, M. (contr.) (2019). Stedelijke ontdekkingsreizen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken / Tijdschrift voor de Sociale Sector, (1), 8-11. (professional oriented)
Schrooten, M. (2017). Mobiele migranten en hun zelforganisaties hebben behoefte aan andere welzijnshulp. www.socialevraagstukken.nl, Art.No. http://www.socialevraagstukken.nl/mobiele-migranten-en-hun-zelforganisaties-hebben-behoefte-aan-andere-welzijnshulp/. (professional oriented)
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2016). Leven over grenzen. Transmigratie als uitdaging voor het werkveld. Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk, 27 (1), 26-29. (professional oriented)
Belaen, K., Boujida, N., De Wit, N., Janquart, K., Reijnders, G., Tilley, L., Vandermeeren, C., Geudens, H., Sprangers, A., Schrooten, M. (2016). Werken met cliëntenfeedback: Een project voor Tonuso vzw. Brussels Welzijnsnieuws, 37 (212), 9-10.
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D., Lavent, M. (2015). Migranten zijn vaker transmigranten: Nieuwe uitdaging voor sociale professionals. Sociaal.Net, Art.No. 24-09-2015, 1-10. (professional oriented)
Schrooten, M., Van der Sypt, E., Thiers, E., De Decker, K. (2015). Mind-Spring: Psycho-educatie met ervaringsdeskundigen in migratie. Sociaal.Net, Art.No. http://sociaal.net/analyse-xl/mind-spring/. (professional oriented)
Schrooten, M., Loosveldt, G., Vranken, B., Van Puyenbroeck, J. (2014). Een experiment wonen-welzijn: Sociaal wonen op proef met ondersteuning. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 40 (3), 43-49. (professional oriented)
Schrooten, M., Lamote, F. (2013). Translokaliteit als nieuwe context voor sociaal werk. TerZake, (7), 30-33.
Schrooten, M., De Brouwer, S. (2012). Werken aan netwerken in de hulpverlening aan migranten. Met het ecogram als werkmodel. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 36 (323), 13-18.
De Brouwer, S., Schrooten, M. (2011). Sociale netwerken en de hulpverlening aan vluchtelingen. Zorg en Welzijn, 17 (12), 34-35.
Books (peer reviewed)
Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D., Lavent, M. (2016). Transmigration: Social work in a world of superdiversity. Leuven / Den Haag: Acco. ISBN: 978 94 6292 713 1. (professional oriented)
Books (not peer reviewed)
Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D., Lavent, M. (2015). Transmigratie. Hulpverlenen in een wereld van superdiversiteit. Leuven: Acco. ISBN: 9789462922716. (professional oriented)
Edited books (peer reviewed)
Schrooten, M., Thys, R., Debruyne, P. (Eds.) (2019). Sociaal schaduwwerk. Over informele spelers in het welzijnslandschap. Brussel: Politeia. ISBN: 978-2-509-03386-4. (professional oriented)
Book chapters (peer reviewed)
Schrooten, M. (2021). Denken over grenzen: Implicaties voor sociaal werk. In: P. Raeymaeckers, J. Gradener, S. Van Dam, S. Botman, K. Driessens, J. Boxstaens, M. Tirions (Eds.), Denken over sociaal werk, (113-126). Leuven / Den Haag: Acco. ISBN: 9789464143638.
Schrooten, M., Veldboer, L. (2021). Sociaal werk en de stad. In: P. Raeymaeckers, J. Gradener, S. Van Dam, S. Botman, K. Driessens, J. Boxstaens, M. Tirions (Eds.), Denken over sociaal werk, (325-337). Leuven / Den Haag: Acco. ISBN: 9789464143638.
Geldof, D., Schrooten, M., Withaeckx, S. (2020). Transmigration: the rise of flexible migration strategies as part of superdiversity. In: J. Phillimore, N. Sigona, K. Tonkiss (Eds.), Superdiversity, policy and governance in Europe: Multi-scalar perspectives, (100-121). Bristol: Policy Press. ISBN: 978-1-4473-5205-1.
Schrooten, M., Thys, R., Debruyne, P. (2019). Sociaal schaduwwerk in de spotlights. In: M. Schrooten, R. Thys, P. Debruyne (Eds.), Sociaal schaduwwerk. Over informele spelers in het welzijnslandschap, Chapt. 1, (11-28). Brussel: Politeia. ISBN: 978-2-509-03386-4. (professional oriented)
Schrooten, M., Trappers, A. (2019). Sociaalwerkpraktijken in religieuze organisaties. In: M. Schrooten, R. Thys, P. Debruyne (Eds.), Sociaal schaduwwerk. Over informele spelers in het welzijnslandschap, Chapt. 4, (95-105). Brussel: Politeia. ISBN: 978-2-509-03386-4. (professional oriented)
Schuermans, N., Schrooten, M., De Backer, M. (2019). Informele en formele sociaalwerkpraktijken als aankomstinfrastructuren voor nieuwkomers. In: M. Schrooten, R. Thys, P. Debruyne (Eds.), Sociaal schaduwwerk. Over informele spelers in het welzijnslandschap, Chapt. 6, (147-158). Brussel: Politeia. ISBN: 978-2-509-03386-4. (professional oriented)
Boccagni, P., Schrooten, M. (2019). Göç Çalışmalarında Katılımcı Gözlem: Genel Bir Bakış ve Yeni Beliren Bazı Meseleler. In: R. Zapata-Barrero, E. Yalaz (Eds.), Avrupa Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalar, (245-265). Istanbul: Göç Araştırmaları Derneği (GAR). ISBN: 978-605-80592-0-7. Open Access
Tirions, M., Schrooten, M., van Ewijk, H. (2019). Transnationaal sociaal werk: Perspectieven en uitdagingen. In: M. Tirions, P. Raeymaeckers, A. Cornille, S. Gibens, J. Boxstaens, Y. Postma (Eds.), # Sociaal werk, (115-143). Leuven: Acco. ISBN: 978-94-6379-243-1. (professional oriented)
Schrooten, M. (2019). Transmigratie en sociaal werk. In: M. Tirions, P. Raeymaeckers, A. Cornille, S. Gibens, J. Boxstaens, Y. Postma (Eds.), #Sociaal werk, (499-514). Leuven: Acco. ISBN: 978-94-6379-243-1. (professional oriented)
Boccagni, P., Schrooten, M. (2018). Participant observation in migration studies: An overview and some emerging issues. In: R. Zapata-Barrero, E. Yalaz (Eds.), Qualitative research in European migration studies, Chapt. 12, (209-225). (IMISCOE Research Series). Cham: Springer. ISBN: 978-3-319-76860-1. Open Access
Schrooten, M. (2016). Writing eFieldnotes: Some ethical considerations. In: R. Sanjek, S.W. Tratner (Eds.), eFieldnotes: The makings of anthropology in the digital world, (78-93). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN: 978-0-8122-4778-7.
Book chapters (not peer reviewed)
Van den Broeck, J., Schrooten, M. (2021). Samen Voor Morgen bouwt aan een stad voor iedereen: Interview met Ghizlane Zaid. In: Stemmen voor de stad: Perspectieven op stedelijk sociaal werk, (101-113). Brussel: Politeia. (professional oriented)
Schrooten, M., Claes, E. (2020). A constructive approach to radicalisation (Brussels, Belgium). In: P. Hendriks, R. Kloppenburg (Eds.), Social work and challenges of urban diversity, (32-37). Utrecht: Hogeschool Utrecht.
Claes, E., Schrooten, M. (2020). Reflection on the case studies. In: P. Hendriks, R. Kloppenburg (Eds.), Social work and challenges of urban diversity, (59-64). Utrecht: Hogeschool Utrecht.
Kloppenburg, R., Csoba, J., Schrooten, M., Claes, E. (2020). Social work education and urban diversity. In: P. Hendriks, R. Kloppenburg (Eds.), Social work and challenges of human diversity, (65-75). Utrecht: Hogeschool Utrecht.
Schrooten, M., Thys, R., Nolf, E. (2017). Zelforganisaties in het Brusselse lokaal sociaal beleid. In: P. Raeymaeckers, C. Noël, D. Boost, C. Vermeiren, J. Coene, S. Van Dam (Eds.), Tijd voor sociaal beleid: Armoedebestrijding op lokaal niveau. Armoede en sociale uitsluiting: Jaarboek 2017, (119-136). Leuven / Den Haag: Acco. ISBN: 978-94-6344-223-7. (professional oriented)
Schrooten, M. (2016). De rol van het internet voor migrantencontacten. In: C. Klaufus, P. van Lindert (Eds.), Latijns-Amerika: Een regio in beweging, (180-180). Volendam: LM Publishers. ISBN: 978-94-6022-418-8.
Abstracts/Presentations/Posters
Deleu, H., Schrooten, M., Thys, R. (2021). The role of civil society organisations in the support of people in hidden homelessness: the case of Brussels. Presented at the The role of civil society organisations in the support of people in hidden homelessness: the case of Brussels, Luxembourg, 07 Jul 2021-09 Jul 2021.
Schrooten, M. (2021). ‘Hellooooooooooooooo everyone!’: online encounters of Brazilians on the move. Presented at the 18th IMISCOE Annual Conference: Crossing borders, connecting cultures, Luxembourg, 07 Jul 2021-09 Jul 2021.
Schrooten, M., Kinos, S., Claes, E., McLaughlin, H., Hendriks, P., Csoba, J. (2021). Involving urban residents in an international blended learning course: Challenges and opportunities for social work education. Presented at the European Conference on Social Work Education: Innovation and Resilience: Preparedness of Social Work Education in Uncertain Times, Tallinn / Online, 15 Jun 2021-18 Jun 2021.
Claes, E., Schrooten, M. (2021). Blended Community Service Learning in complex urban settings: Global pandemic mirrors opportunities and threats. Presented at the International week of the Hellenic Mediterranean University: Social work education in a global pandemic: opportunities and threats, Crete, 23 May 2021-29 May 2021. (professional oriented)
Deleu, H., Schrooten, M., Thys, R. (2021). Findings from a mixed-methods research on the role of Brussels based civil society organisations in the support of (hidden) homeless people. Presented at the 10th European Conference for Social Work Research, Virtual conference, 05 May 2021-07 May 2021.
Deleu, H., Schrooten, M. (2021). Brussels based CSOs and the support for (hidden) homeless people. Presented at the International Social Work Education and Development Online Conference 2021, Online, 16 Mar 2021-18 Mar 2021. Open Access
Schrooten, M., Claes, E. (2021). Keynote: Blended community service-learning in transnationaal perspectief. Presented at the Service-learning en diversiteit in een grootstedelijke context, Online, 04 Mar 2021-04 Mar 2021. (URL)
Schrooten, M. (2021). De plek van informele spelers in een wijkenbeleid. Presented at the Online-stedentocht: Oproep voor een nieuw wijkenbeleid, Online. (professional oriented)
Schrooten, M. (2021). Vitale coalities tussen formele en informele sociaalwerkpraktijken ondersteunen. Presented at the Inleidend webinar voor de zoekconferentie 'Samen verder zoeken naar werkbare formele en informele Brusselse sociaalwerkpraktijken', Online. (professional oriented)
Schrooten, M., Van Acker, K. (2021). Crossing Borders. Presented at the Studievoormiddag Virtual Mobility, Online. (URL)
Schrooten, M., Van Riel, B., Babiker, E., Bouhaïta, B. (2020). Panel: Erkennen van de eigenheid van partners die betekenisvol zijn voor mensen met een migratie-achtergrond. Presented at the Netwerkdag: Mensen insluiten, armoede uitsluiten, Turnhout. (professional oriented)
Schrooten, M. (2020). Sociaal schaduwwerk: Solidariteit, engagement en de verhouding tot beleid. Presented at the Diverse Noen: Intern Lerend Netwerk van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Online, 17 Nov 2020-17 Nov 2020.
Schrooten, M. (2020). ​Sociaal Schaduwwerk: informele spelers in het welzijnslandschap. Invited by Internationaal Comité. Presented at the Tussen de Soep en de Feiten, Online. (URL)
Atmani, F., Schrooten, M. (2020). Netwerkversterking: theorie en praktijk. Presented at the Jonge nieuwkomers in Brussel, Anderlecht, 06 Mar 2020-06 Mar 2020. (professional oriented)
Schrooten, M. (2020). Making visible the invisible: Sofa surfing amongst young people in Europe. Presented at the Youth Care Platform & ENSA Working Groups Youth, Child & Family: Project Development Workshop, Brussels.
Welschen, S., Schrooten, M., Verhoef, M. (2019). Sociaal schaduwwerk en de rol van verbinders en voorportalen. Presented at the Thuis in de sociale basis in ontwikkelbuurten, Amsterdam, 12 Dec 2019-12 Dec 2019. (professional oriented)
Schrooten, M., Schillebeeckx, E. (2019). Kansenstructuur in aankomstwijken. Presented at the Sectordag Samenlevingsopbouw: Aandachtsgebieden versterken, Brussel, 06 Dec 2019-06 Dec 2019. (professional oriented)
Schrooten, M. (2019). Sociaal schaduwwerk. Presented at the Ledendag Minderhedenforum: Onze kracht, onze toekomst, Leuven. (professional oriented)
Vandendaele, K., Moors, L., Schrooten, M. (2019). Gelijkwaardige partnerschappen. Presented at the Ledendag Minderhedenforum: Onze kracht, onze toekomst, Leuven. (professional oriented)
Michels, B., Wetsi Mpoma, A., Witanga, M., Dibua, G., Debruyne, P., Schrooten, M. (2019). Sociaal schaduwwerk: Kunstproject rond koloniaal monument. Presented at the Trefdag Socius 2019, Mechelen. (professional oriented)
Ng Sauw, T., Debruyne, P., Schrooten, M. (2019). Sociaal schaduwwerk: Welcome in Mechelen. Presented at the Trefdag Socius 2019, Mechelen. (professional oriented)
Trappers, A., Schrooten, M. (2019). Sociaalwerkpraktijken in religieuze organisaties: Zo helpe u God? Presented at the Sociaal schaduwwerk, Antwerpen. (professional oriented)
Schrooten, M. (2019). Migratiedynamieken in de stad. Presented at the Interstedelijk overleg regio noord, Aalst. (professional oriented)
Schrooten, M. (2019). Transmigration and (in)formal arrival infrastructures. Presented at the Social work in urban areas (joint semester programme, hosted by Artevelde University of Applied Sciences ), Ghent. (professional oriented)
Schrooten, M. (2019). Key note: Social work on the move: Challenging and crossing borders and boundaries. Presented at the TISSA Plenum Conference: Challenging Social Work: Borders, Boundaries and Bridges, München, 19 Aug 2019-21 Aug 2019.
Schrooten, M. (2019). Brussels for newcomers: Exploring Brussels, its arrival neighbourhoods and arrival infrastructures. Presented at the Summer school: Refugee children and families in Europe: Social work and counselling, Brussels. (professional oriented)
Schrooten, M. (2019). Schaduwwerk. Presented at the Verbondenheid in superdiversiteit, Brussel, 20 Jun 2019-20 Jun 2019. (professional oriented)
Schrooten, M., Debruyne, P. (2019). Stilzitten??? Zeker niet. Een kijk op het schaduwwerk dat vele vrouwen met een migratieachtergrond doen. Presented at the Zoekconferentie Elk talent telt, Antwerpen, 27 May 2019-11 Jun 2019.
Kloppenburg, R., Claes, E., Hendriks, P., Schrooten, M. (2019). Social work and the challenges related to diversity in urban neighborhoods. Presented at the European Conference for Social Work Research 2019, Leuven, 10 Apr 2019-12 Apr 2019.
Schrooten, M. (2019). From transnational social work to border-crossing social work: Challenging existing frameworks. Presented at the European Conference for Social Work Research 2019, Leuven, 10 Apr 2019-12 Apr 2019.
Cassiers, T., Schrooten, M. (2019). De kracht van collectieve (zelf)organisatie rond zorg. Presented at the Eerstelijnsmeeting 2019 - de gezonde stad, Brussel, 21 Mar 2019-21 Mar 2019. (professional oriented)
Schrooten, M. (2019). Transmigratie: debat en uitdagingen voor sociale dienstverlening. Presented at the Actuele Veiligheidsproblemen: lezingenreeks uAntwerpen, Antwerpen, 14 Mar 2019-14 Mar 2019. Open Access
Schrooten, M. (2018). Understanding Welfare Trajectories: Bricolage among transmigrants in Brussels. Presented at the [Dis-]Organisation and [De-]Institutionalisation in Social Work and Social Pedagogy, Salzburg, 20 Sep 2018-21 Sep 2018.
Schrooten, M. (2018). Crossing borders, super diverse trajectories: the lived experiences of Brazilians on the move. Presented at the 1st Annual CESSMIR Conference: Needs and Care Practices for Refugees and Migrants, Ghent, 17 Sep 2018-19 Sep 2018.
Schrooten, M. (2018). Transnationality as a key topic for social work: Emerging practices in Belgium. Presented at the European Conference for Social Work Research, Edinburgh, 18 Apr 2018-20 Apr 2018.
Boccagni, P., Schrooten, M., Righard, E. (2018). Factoring the 'transnational' into social work education: promises, pitfalls, ways ahead. Presented at the European Conference for Social Work Research, Edinburgh, 18 Apr 2018-20 Apr 2018.
Schrooten, M., Naessens, L. (2018). Dialoogtafel: Laten we er geen doekjes omwinden. Presented at the Onderwijsdag Studiegebied gezondheidszorg Odisee, 01 Feb 2018-01 Feb 2018. (professional oriented)
Schrooten, M., Geldof, D. (2018). Transnational social work practice in a mobile world. Presented at the Bewegungen: Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Essen, 18 Mar 2018-21 Mar 2018.
Schrooten, M. (2018). Invisible welfare: An exploration of informal arrival infrastructures in Brussels. Presented at the IMASP Meeting: Social work with refugees: emerging prospects in education, research and practice, Neuchâtel, 05 Mar 2018-06 Mar 2018.
Schrooten, M. (2018). Migration is often transmigration: New challenges in social work. Presented at the International week Hogeschool Utrecht: Challenges of social work, Utrecht, 05 Mar 2018-09 Mar 2018. (professional oriented)
Schrooten, M. (2017). Zelforganisaties in het welzijnslandschap: Het perspectief van transmigranten. Presented at the Denkmoment: De samenwerking welzijnssector - zelforganisaties etnisch-culturele minderheden, Brussel, 18 Sep 2017-18 Sep 2017. (professional oriented)
Schrooten, M., Withaeckx, S. (2017). Informal welfare: Immigrant associations as arrival infrastructure for mobile people. Presented at the IMISCOE Annual Conference: Migration, Diversity and Cities, Rotterdam, 28 Jun 2017-30 Jun 2017.
Schrooten, M. (2017). Migration is often transmigration: New challenges to social work. Presented at the International week Hogeschool Utrecht: Challenges of social work, Utrecht, 06 Mar 2017-10 Mar 2017. (professional oriented)
Schrooten, M. (2017). Nieuwe media: een andere beleving en organisatie van de eigen migratie. Presented at the Bachelor Na Bachelor Intercultureel Management Cimic, Mechelen, 21 Feb 2017-21 Feb 2017. (professional oriented)
Schrooten, M. (2017). Ethical issues in online qualitative inquiry. Presented at the European Congress of Qualitative Inquiry, Leuven, 07 Feb 2017-10 Feb 2017.
Schrooten, M. (2017). De spanning tussen informele en formele zorg: transmigratie en hulpverlening in Vlaanderen. Presented at the Dealing with diversity in care: challenges for professionals and policies, Amsterdam, 18 Jan 2017-18 Jan 2017.
Schrooten, M. (2017). Migranten zijn vaker transmigranten: Nieuwe uitdagingen voor sociale professionals. Presented at the Onderwijsdag Odisee,Karel de Grote Hogeschool en Hogeschool Rotterdam: Socio- en interculturele diversiteit, Brussels, 13 Jan 2017-13 Jan 2017. (professional oriented)
Geldof, D., Schrooten, M. (2017). Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit. Presented at the Leeskring Instituut voor Social Work, Hogeschool Utrecht, 10 Jan 2017-10 Jan 2017. (professional oriented)
Geldof, D., Schrooten, M., Withaeckx, S. (2016). When migration becomes transmigration: New challenges to social professionals. Presented at the TiSSA Conference: Social Work as a Forum for Democracy, Ghent, 22 Aug 2016-24 Aug 2016.
Schrooten, M. (2016). Crossing borders, super diverse trajectories: the lived experiences of Brazilians on the move. Presented at the Research in the Humanities and Social Sciences day, Leuven, 25 May 2016-25 May 2016.
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2016). Thinking and acting globally and locally? Emerging transnational social work practices in Belgium. Presented at the IMISCOE Annual Conference, Prague, 30 Jun 2016-02 Jul 2016.
Schrooten, M. (2016). Transmigratie: Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit. Presented at the Wijkgezondheidscentrum De Central vzw, Leuven, 14 Apr 2016-14 Apr 2016. (professional oriented)
Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D. (2015). Transmigratie. De uitdaging van complexe migratiepatronen en tijdelijkheid voor hulpverlening. Presented at the Vierde middag van de superdiversiteit, KdG, Antwerpen, 08 Dec 2015-08 Dec 2015. (professional oriented)
Schrooten, M. (2015). Complexe migratiepatronen kleuren de leefwereld van transmigranten. Presented at the Werken met transmigranten: Uitdagingen en kansen voor werkveld en beleid, Brussel, 23 Jan 2015-23 Jan 2015. (professional oriented)
Schrooten, M., Van Puyenbroeck, J., Naessens, L. (2015). Proefwonen: Voorstelling van de resultaten van het onderzoeksproject en praktijkgids Proefwonen. Presented at the Proefwonen: Naar een betere begeleide toegang tot sociale huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, Brussel, 09 Jan 2015-09 Jan 2015. (professional oriented) Open Access
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2015). Social work with transmigrants. Emerging transnational social work practices. Presented at the IMISCOE Workshop: Return Migration, Circular Migration and Social Work – An Emerging Field of Practice, Malmö, 15 Oct 2015-16 Oct 2015.
Schrooten, M., Geldof, D. (2015). Steden in transitie en transmigratie. Presented at the Bon Academy, Brussels, 01 Jun 2015-01 Jun 2015. (professional oriented)
Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D. (2015). Transmigration as a methodological challenge to urban social work. Presented at the European Conference fo Social Work Research, Ljubljana, Slovenië, 22 Apr 2015-24 Apr 2015.
Lamote, F., Claes, E., Schrooten, M. (2015). Sociaal-innovatieve grootstedelijke methodieken. Presented at the International Week, Utrecht, 01 Mar 2015-06 Mar 2015. (professional oriented)
Meys, F., Schrooten, M. (2015). Cities in transition and transmigration. Presented at the ISS International Week: Professional Identity in Social Work and Arts Therapies, Nijmegen, 04 Feb 2015-06 Feb 2015. (professional oriented)
Schrooten, M., Vranken, B., Van Puyenbroeck, J., Naessens, L. (2015). Projectvoorstelling proefwonen. Presented at the Overlegtafel “wonen met ondersteuning”, Brugge, 30 Jan 2015-30 Jan 2015. (professional oriented)
Schrooten, M., Claes, E., Gulinck, N. (2015). Invisible welfare: An exploration of hidden arrival infrastructures in Brussels. Presented at the Urban Arrival Infrastructures, Brussels, 10 Dec 2015-11 Dec 2015.
Geldof, D., Withaeckx, S., Schrooten, M. (2014). Transmigrants in superdivers cities: A challenge for urban social policy. Presented at the Metropolis 2014. Migrations: Energy for the planet, feeding cultures, Milan, Italy, 03 Nov 2014-07 Nov 2014.
Meys, F., Schrooten, M. (2014). Brussel, netwerkstad in transitie. Presented at the Interne studiedag Brusselleer en Onderwijscentrum Brussel, Brussels, 07 Nov 2014-07 Nov 2014. (professional oriented)
Schrooten, M., Withaeckx, S. (2014). Stedelijk sociaal-agogisch werk met transmigranten. Presented at the Expertgroep cultuurgevoelige jeugdhulp, Brussel, 23 Jun 2014-23 Jun 2014. (professional oriented)
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2014). Transmigrancy as a challenge or an opportunity: The use of transnational social networks by newcomers in Belgium. Presented at the Making the most of migration, Brussels, 23 May 2014-23 May 2014.
Schrooten, M., Van Puyenbroeck, J. (2014). ”Proefwonen”: A pilot housing with support project for people with disabilities and /or mental health needs. Presented at the Integrated housing and services for people with support needs, Brussels, 06 May 2014-06 May 2014. (professional oriented)
Schrooten, M., Geldof, D., Withaeckx, S. (2014). Urban social work with transmigrants: The case of Brazilians in Belgium. Presented at the Seminário de Estudos sobre Migração Brasileira na Europa, Institute of Education, University of London, 04 Apr 2014-05 Apr 2014.
Geldof, D., Schrooten, M., Withaeckx, S. (2014). Transmigration as a methodological challenge to urban social work in super-divers cities. Presented at the Superdiversity: Theory, method and practice in an era of change, Birmingham, 23 Jun 2014-25 Jun 2014.
Schrooten, M., Chemin, Y. (2013). A secret that binds: Hopes and realities amongst Brazilian migrants in Belgium. Presented at the Latin America at a crossroads: Between globalisation and regionalisation, Dublin, 23 May 2013-24 May 2013.
Schrooten, M. (2013). Collecting data online: An exploration of ethical issues in e-research. Presented at the American Anthropological Association Annual Meeting, Chicago, 20 Nov 2013-24 Nov 2013.
Schrooten, M. (2012). Bridging borders: Brazilian migrants' online togetherness. Presented at the Social Work and Social Development: Action and Impact, Stockholm, 08 Jul 2012-12 Jul 2012.
Schrooten, M. (2012). Mediated networks: Brazilian migrants’ online togetherness. Presented at the Todos somos migrantes: Long-distance and local contacts of Latin American migrants, Centre for Latin American Research and Documentation, Amsterdam, 23 Mar 2012-23 Mar 2012.
Schrooten, M. (2012). Mediated togetherness: The use of new media among Brazilian migrants in Belgium. Presented at the Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa, Instituto Universitário de Lisboa, Lisbon, 04 Jun 2012-06 Jun 2012.
Zavataro, B., Schrooten, M. (2012). As associações no contexto da migração brasileira na Bélgica: entre solidariedade e competição. Presented at the Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa, Instituto Universitário de Lisboa, Lisbon, 04 Jun 2012-06 Jun 2012.
Luyckx, K., Schrooten, M. (2011). Psychodrama. Presented at the Social Action in Europe: Sustainable Social Development and Economic Challenges, Université Libre de Bruxelles, 10 Apr 2011-13 Apr 2011. (professional oriented)
Schrooten, M. (2011). Crossing borders: transnational practices of Brazilians in Belgium. Presented at the Contested mobility: People, commodities and policies across Latin America and the Caribbean, University Leiden, 13 Oct 2011-14 Oct 2011.
Schrooten, M. (2010). A translocal, transnational and diasporic ‘home’? Brazilian migrants in an era of globalization. Presented at the Migration and the Global City, Toronto, 29 Oct 2010-30 Oct 2010.
Schrooten, M. (2010). Shaping boundaries in a border city: The case of Palmas, Brazil. Presented at the Migration and intercultural identities in relation to border regions, Kortrijk: Katholieke Universiteit Leuven, 27 May 2010-29 May 2010.
Schrooten, M. (2010). Virtual migrant communities: 'Orkut' and the Brazilian case. Presented at the Beyond methodological nationalism: Identifying methodological problems and solutions within transnational migration research, Bielefeld: the Bielefeld Graduate School in History and Sociology, Bielefeld University, 29 Apr 2010-30 Apr 2010.
Schrooten, M. (2009). Identity politics in a Brazilian border city. Presented at the Diasporas, migration and identities: Crossing boundaries, new directions, Guildford: University of Surrey, 11 Jun 2009-12 Jun 2009.
Schrooten, M. (2008). The racial democracy myth in Palmas, Brazil. Presented at the Latin America: Internal political changes in an interdependent world, Katholieke Universiteit Leuven, 09 Dec 2008-09 Dec 2008.
Science Outreach
Thys, R., Schrooten, M., Deleu, H. (2021). Wat de onderbelichte kanten van dak- en thuisloosheid in Brussel ons leren. Knack.be. (URL)
Debackere, E., Bertrand, F. (contr.), Schrooten, M. (contr.), Steppe, W. (contr.), Van Vlierberghe, T. (contr.), Vinck, D. (contr.) (2020). Kunnen we alle Brusselaars een dak boven hun hoofd geven? Bruzz. (URL)
Debruyne, P., Hermans, K., Schrooten, M., Raeymaeckers, P., Van Robaeys, B., Naert, J. (2019). Lineaire besparingen in jeugdwerk en sociaal-cultureel werk zijn onverantwoord en onbegrijpelijk. (URL)
Schrooten, M. (2019). Borders, boundaries and transnational social work. Presented at the Minor International Social Work, NHL Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden, 07 Oct 2019. (professional oriented)
Cats, R., Decaluwé, C. (contr.), Mehdi, K. (contr.), Schrooten, M. (contr.), Verkinderen, L. (contr.) (2019). België maakt zich op voor meer illegalen. Het Financieele Dagblad, (194), 14-15.
Thys, R., Schrooten, M., Debruyne, P. (2019). Het wantrouwen in het etnisch-cultureel middenveld getuigt van onwetendheid. Knack.be. (URL) Open Access
Vanden Bussche, S., Schrooten, M. (contr.) (2019). 'Naastenliefde' vult gaten in het welzijnswerk op. Apache.be, Art.No. https://www.apache.be/2019/02/27/informele-spelers-vullen-gaten-in-het-welzijnswerk-op/. Open Access
Hendriks, P., Kloppenburg, R., Claes, E., Schrooten, M. (2018). Seminar: Social work and the challenges of diversity in urban neighbourhoods. Debrecen,
Szafranski, C., Emmers, E., Schrooten, M. (2018). Pleidooi voor een ‘zero waste of talent’ in ons hoger onderwijs. (URL) Open Access
Schrooten, M. (2018). Over transitmigranten en tjiftjafs. dewereldmorgen. Open Access
Schrooten, M. (2017). Studenten sociaal werk met een hoofddoek vinden moeilijker een stageplaats.
Nolf, E., Schrooten, M., Thys, R. (2017). Denkmoment: De samenwerking welzijnssector - zelforganisaties etnisch-culturele minderheden. Open Access
Desmet, E., Verstrepen, K., Smeyers, M., Van Acker, K., Antonissen, R., Schrooten, M., Roos, P. (2017). Panel: Vluchtelingenkinderen en staatloze kinderen. Presented at the De wisselwerking tussen Personen- en Familierecht en Onderwijsrecht, Hasselt, 14 Sep 2017.
Berends, J., Schrooten, M. (contr.), Crawford-Brown, C. (contr.) (2017). Internationale week: Dichtbij huis grenzeloos internationaliseren. Vakblad Sociaal Werk, (2), 18-19.
Schrooten, M. (2016). Mensbeelden en antropologie: Transmigratie. Presented at the Gastles Banaba Intercultureel management, Mechelen, 27 Sep 2016.
Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D., Lavent, M. (2015). Studiedag: Werken met transmigranten: Uitdagingen en kansen voor werkveld en beleid. Presented at the Werken met transmigranten: Uitdagingen en kansen voor werkveld en beleid, Brussel, 23 Oct 2015.
Van Puyenbroeck, J., Schrooten, M., Naessens, L. (2015). Studiedag: Proefwonen: Naar een betere begeleide toegang tot sociale huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. Presented at the Proefwonen: Naar een betere begeleide toegang tot sociale huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, 09 Oct 2015.
Schrooten, M., Van Puyenbroeck, J., Naessens, L., Vranken, B., Elsie, D.G. (2015). Onderzoeksproject Odisee wint award op ‘UN Zero Project Conference’ in Wenen. Editiepajot : Nieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Open Access
Naessens, L., Schrooten, M., Van Puyenbroeck, J. (2015). Proefwonen in Halle. Nieuwsbrief Mentalis, 2015 (3). Open Access
Deleu, H., Schrooten, M. (contr.), Withaeckx, S. (contr.), Geldof, D. (contr.), Lavent, M. (contr.) (2015). Transmigranten, een nieuwe doelgroep voor de Brusselse hulpverlening? Brussels Welzijnsnieuws, 36 (211), 14-17.
Anrys, S., Withaeckx, S. (contr.), Schrooten, M. (contr.), Geldof, D. (contr.), Lavent, M. (contr.) (2015). ‘Mensen zonder papieren putten veerkracht uit hun drang om te overleven’ : Je hoofd herprogrammeren in een nieuw land. MO* (Mondiaal Magazine), (118), 64-68.
Schrooten, M. (2011). Online gemeenschappen. Het verhaal van één taal, één stad en drie continenten : de Angolese, Braziliaanse en Portugese bevolking van Brussel., 86-88.
PhD Theses
Schrooten, M., Salazar, N.B. (sup.) (2016). Crossing borders: the lived experiences of Brazilians on the move. Open Access
Reports
Van Puyenbroeck, J., Schrooten, M., Naessens, L. (2015). Proefwonen: Naar een betere, begeleide toegang tot sociale huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. Open Access
Schrooten, M. (2010). Virtual migrant communities: 'Orkut' and the Brazilian case. COMCAD Arbeitspapiere - Working paper, (80), COMCAD. Open Access
Internet publications
Debruyne, P., Jacobs, D., Adam, I., Schrooten, M. (2020). Met het Minderhedenforum valt de laatste dominosteen. (URL) Open Access
Geerts, I., Pulinx, R., Schrooten, M., Emmers, E., Morreel, E. (2020). Wees niet langer kleurenblind in hoger onderwijs: 3 strategieën voor meer diversiteit in hoger onderwijs. (URL) Open Access
Olbrechts, F., Schrooten, M. (contr.), Robbe, J. (contr.), Viaene, K. (contr.), Hacketal, I. (contr.), Neven, C. (contr.) (2020). Middenveld creatief in de bres voor meest kwetsbaren. (URL)
Thys, R., Schrooten, M., Debruyne, P., Plovie, E. (2020). Geprangd tussen warme en koude solidariteit. (URL)
Thys, R., Schrooten, M., Debruyne, P., Plovie, E. (2020). Geprangd tussen warme en koude solidariteit. (URL) (professional oriented)
Debruyne, P., Hermans, K., Schrooten, M., Raeymaeckers, P., Van Robaeys, B., Naert, J. (2019). Allemaal SAM-en voor structureel sociaal werk. (URL)
Debruyne, P., Hermans, K., Schrooten, M., Raeymaeckers, P., Van Robaeys, B., Naert, J. (2019). Allemaal SAM-en voor structureel sociaal werk. (URL) (professional oriented)
Naessens, L., Slots, G., Schrooten, M., Van Acker, K., Adouane, R., Gulinck, N., Daenens, K., Hellinckx, L., Aelvoet, A., Dewaele, B., Maes, S. (2017). Laten we er geen doekjes om winden. Sociaal werk struikelt over de hoofddoek. (URL) (professional oriented) Open Access
Book Reviews
Van Damme, J., de Leeuw, L., Schrooten, M., Raeymaeckers, P. (2020). Voedselhulp in naam van God. Sociaal.Net. (URL)
Schrooten, M. (2020). Giving to God. Islamic charity in revolutionary times (Book review). Social Anthropology, 28 (1), 202-204.
Schrooten, M., Van den Broeck, J. (2018). Social Work and the City. Urban Themes in 21st-Century Social Work. Journal of Social Intervention : Theory and Practice, 27 (7), 7-11. Open Access
Schrooten, M., Claeys, J. (2018). Book review: Migration and the search for home: mapping domestic space in migrants’ everyday lives. European Journal of Social Work, 21 (5), 791-792. doi: 10.1080/13691457.2018.1464542
Other
Schrooten, M., Thys, R., Debruyne, P., Raeymaeckers, P. (2019). Studiedag: Sociaal schaduwwerk.
Schrooten, M., Thys, R., Debruyne, P. (2019). Boekvoorstelling 'Sociaal schaduwwerk'.