Samira Oizaz

Campus: Schaarbeek
E-mail: Samira.Oizaz@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Samira heeft een master in de Pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting: orthopedagogiek). Voor haar masterproef deed ze een verkennend-empirisch onderzoek naar de combinatie tussen islamitische en westerse pedagogiek bij moslimhulpverleners. Ze heeft ook een bachelor in Maatschappelijk werk en in Gezinswetenschappen, en ze deed de specifieke lerarenopleiding aan de KULeuven. Voor haar bachelorproef voor Gezinswetenschappen omschreef ze een gezinswetenschappelijke visie op relatieondersteuning bij moslims. Ze is als onderzoekster aangesteld voor het project Gezinsondersteuning aan moslimgezinnen door zelforganisaties.

 

Bibliography
Bibliography
Abstracts/Presentations/Posters
Lecoyer, K., Morreel, E., Oizaz, S., Taspinar, B. (2019). Racisme-ervaringen van ouders en kinderen: een uitdaging voor gezinsondersteuning. Presented at the Studiedag: “Mama, ik wil niet meer bruin zijn”. Racisme: over wonden en veerkracht, Odisee Campus Schaarbeek, 19 Mar 2019-19 Mar 2019. (professional oriented)