Sonja De Lange

Foto Sonja De Lange

Campus: Brussel
Adres: Warmoesberg 15, 1000 Brussel
Lokaal: E.3000
Telefoon: 02-210 13 93
E-mail: sonja.delange@odisee.be
Studiegebied: Onderwijs

Projecten

Word onder-media-wijzer Innovatiefonds lerarenopleiding 2012

Bibliography
Bibliography
Abstracts/Presentations/Posters
Smets, T., Bogaert, D., De Lange, S., Somers, T., Vonck, S. (2014). Word onder-media-wijzer. Presented at the VELOV-Conferentie, Mechelen, 26 Jan 2014-26 Jan 2014. (professional oriented)