Wouter Meeus

MSc Biologie & Aquacultuur, Drs. Bio-ingenieurswetenschappen
Speerpunt: aquacultuur
Sleutelwoorden: Aqua-ERF, recirculatiesystemen, Lota lota (zoetwaterkabeljauw), larvale teelt, nutritie
En is ook: sportief voetballer

Campus: Waas
Adres: Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Telefoon: 03 776 43 48
E-mail: wouter.meeus@odisee.be
Centrum: SALTO
Studiegebied: Industriële Wetenschappen en Technologie - Biotechniek

Projecten

Lopend

 

 Aqua-ERF

 

Publicaties

Aantal : 43
other
Workshop "Duurzame Voeders voor Aquacultuur"
Meeus, Wouter
Workshop ikv Aquavlan2 project rond duurzame voeders voor Aquacultuur. Kwam aan bod: verwerking van pluimen tot ingrediënten voor voeders (Empro Europe), onderzoek bij forel naar potentieel van deze ingrediënten (Odisee) en productieproces tot afgewerkt eindvoer (Lambers Seghers Aqua)
other
Burbot larviculture: To enrich or not?
Adriaen, Jurgen ; Claeyé, Joachim ; Abeel, Thomas ; Meeus, wouter ; Arnouts, heidi
other
The effect of exogenous enzymes in the diet of common carp (c. Carpio) on growth performance and feed utilization
Meeus, Wouter ; Aerts, Stef ; Kuterna, Leni ; Vanderbeke, Erik ; Goddeeris, Bruno ; Bossier, Peter
other
Fishmeal replacement by feather meal and feather meal hydrolysate in rainbow trout (o. Mykiss)
Meeus, Wouter ; Alloo, Ceder ; Abeel, Thomas ; Adriaen, Jurgen ; Arnouts, Heidi ; Aerts, Stef
other
Burbot back in the Belgian kitchen?
Adriaen, Jurgen ; Abeel, Thomas ; Meeus, Wouter ; Arnouts, Heidi ; Ducarme, Christian ; Demaere, Hannelore ; Fraeye, Ilse
European Aquaculture Society
Book of abstracts AE 2017; 2017; pp. 10 - 11
article
Zoetwaterkabeljauw: Op weg naar de fijnproever
Adriaen, Jurgen ; Abeel, Thomas ; Meeus, Wouter
Nederlands Genootschap voor Aquacultuur (NGvA)
AQUAcultuur; 2017; Vol. 32; iss. 1; pp. 19 - 23
text_resource
Teelt van Europese rivierkreeft (Astacus astacus) in recirculatiesystemen - De invloed van licht op zoötechnische prestaties en gedrag
Abeel, Thomas ; Adriaen, Jurgen ; Meeus, Wouter ; Platteaux, Inge ; Durinck, Guy ; Audenaert, Jan ; Van de Perre, Laurens ; Roelant, Ella ; Vervaecke, Hilde ; Aerts, Stef
Odisee
Wereldwijd is er een toenemende interesse in de intensifiëring van “astacicultuur” - de teelt van rivier-kreeften. In onze contreien ontstond de laatste jaren interesse voor de intensieve teelt van Europese rivier-kreeft. Deze soort heeft een groot potentieel als lokaal aquacultuurproduct omwille van haar eenvoudige levenscyclus, hoge marktwaarde, lekkere smaak en het feit dat ze met laagwaardig voeder kan worden gekweekt. In Aqua-ERF onderzochten we in welke mate verschillende lichtomstandigheden in een intensief kweek-systeem de zoötechnische prestaties en het gedrag van deze dieren beïnvloeden. Het teelttechnisch on-derzoek gebeurde in een recirculatiesysteem, voorzien van computergestuurde TL-verlichting. Gedrags-observaties werden uitgevoerd met behulp van een aangepast plusdoolhof. Om ons toe te laten de verlich-ting accuraat af te stellen voor deze experimenten, werd een methode ontwikkeld om de lichtcondities onder water te meten. De rivierkreeften werden in een eerste experiment blootgesteld aan twee verlichtingssterktes (38 lux en 761 lux) en drie kleurtempteraturen (5500K, 3800K en 2600K).In een tweede experiment werden vijf foto-periodes uitgetest: uren licht:donker (L:D) 24:0, 8:16, 12:12, 16:8 en 0:24. Uit dit onderzoek bleek dat Euro-pese rivierkreeften het best groeien onder zwakke belichting (38 lux) en bij lange fotoperiodes (L:D 16:8 en 24:0). Onder deze omstandigheden vertonen ze ook de minste stressgerelateerde gedragingen. De kleur-temperatuur van wit licht (koud, neutraal of warm) heeft geen invloed op de groei of op het gedrag. De vervellingscyclus van Europese rivierkreeften wordt beïnvloed door de maanfasen. Daarbij doet het grootste aantal vervellingen zich voor rond nieuwe maan. In een derde experiment onderzochten we in welke mate we de vervelling kunnen sturen door de maancyclus te manipuleren. Het doel hiervan was te achterhalen of we de vervellingsfase meer konden synchroniseren. Daardoor zou het kannibalisme onder de rivierkreeften drastisch kunnen afnemen. Kannibalisme vindt immers hoofdzakelijk plaats tijdens het kwetsbare vervellingsstadium. In het experiment zagen we echter geen effect van de gesimuleerde maan-fasen op de vervellingssynchronisatie. Bijgevolg ziet het ernaar uit dat het manipuleren van de maancyclus niet kan worden gebruikt om de vervellingscyclus te synchroniseren. We kunnen concluderen dat vooral verlichtingssterkte en fotoperiode een belangrijke invloed hebben op de groei en het gedrag van rivierkreeften. Ons onderzoek toonde aan dat Europese rivierkreeften best presteren onder zwak licht en lange daglengte. Afgaand op de gedragsobservaties, blijken deze condities ook minder stressgeïnduceerd gedrag te veroorzaken. Deze resultaten geven een eerste indicatie van de vereiste lichtomstandigheden in de intensieve teelt van Europese rivierkreeft. Diepgaander onderzoek is echter aangewezen om de lichtomstandigheden verder te optimaliseren.
other
LotaBEL: Zoetwaterkabeljauw als consumptievis
Adriaen, Jurgen ; Abeel, Thomas ; Meeus, Wouter
article
Induction of gonadal maturation at different temperatures in burbot Lota lota
Schaefer, FJ ; Hermelink, B ; Husmann, P ; Meeus, W ; Adriaen, J ; Wuertz, S
Wiley
Journal of Fish Biology; 2016; Vol. 89; iss. 5; pp. 2268 - 2281
Array
text_resource
Optimalisatie van de teelt van Astacus astacus: Invloed van teeltparameters op smaak, vervelling en welzijn
Abeel, Thomas ; Adriaen, Jurgen ; Meeus, Wouter ; Platteaux, Inge ; Durinck, Guy ; Audenaert, Jan ; Van de Perre, Laurens ; Himpe, Walter ; Van Der Elst, Jacques ; Roelant, Ella ; Vervaecke, Hilde ; Aerts, Stef
other
The effect of different nspase levels in the diet of nile tilapia (o. niloticus) on growth performance, feed utilization, and selected parameters reflecting energy metabolism and gut integrity
Meeus, Wouter ; Abeel, Thomas ; Adriaen, Jurgen ; Roelant, Ella ; Aerts, Stef ; Kuterna, Leni ; Vanderbeke, Erik ; Bossier, Peter ; Goddeeris, Bruno
European Aquaculture Society
Book of Abstracts AE 2016; 2016; pp. 638 - 639
other
Incorporation of black soldier fly larvae (hermetia illucens) in the diet of omega perch (therapon barcoo)
Adriaen, Jurgen ; Jacob, Johan ; Depraetere, Stefan ; Abeel, Thomas ; Roelant, Ella ; Meeus, Wouter ; Van hoestenberghe, Stijn
Due to the high need and inclusion of fish oil and fish meal in diets of most cultivated fish in our Western world, much more kilogram of fish are used to produce these fish than they produce (Van Hoestenberghe et al. 2013). For many fish species in the wild, insects are a substantial part of their natural diet. Insects can be a new alternative for fish meal in aquaculture diets. Black Soldier Fly (Hermetia illucens) pre-pupae meal might be a suitable alternative for fish meal due to the amount of protein, fat and well balanced essential amino acid profile (Kroeckel et al 2012). The use of Black Soldier Fly in aquaculture nutrition could contribute significantly to the sustainability of fish farming by lowering pressure on natural fish stocks, as well as by converting organic side streams (from agriculture, fruit and vegetable processing facilities, retail,..) to nutritionally valuable feed ingredients. The Omega Perch (Therapon barcoo) is an aquaculture species new for Europe that performs well in recirculating aquaculture systems (RAS) and feeds on grow-out diets with very low or no dietary levels of fishmeal and fish oil. The present study was undertaken to compare production parameters of Omega Perch fed on diets with different mix ratio between Black Soldier Fly larvae and extruded feed pellets.
other
Methionine enrichment of artemia for application in burbot (lota lota) larviculture
Adriaen, Jurgen ; Abeel, Thomas ; Meeus, Wouter ; Roelant, Ella ; Aerts, Stef ; Nevejan, nancy ; Goddeeris, Bruno
Recurrent high losses in the larval rearing of burbot (Lota lota) makes the availability and quality of fingerlings difficult to predict, which seems to limit burbot's aquaculture potential. Protocols for intensive culture of burbot larvae have recently been developed. Besides light conditions, rearing density and weaning age, attention is paid to feed requirements. The transition from live food to dry feed (weaning) is a critical stage in the fingerling production where high mortality occurs, mostly from individuals not being able to absorb artificial feed (Cahu et al. 2001). A possible reason for weaning failure is the lack of knowledge regarding the function and efficiency of the digestive physiology in the early stages that hampers formulation of proper feeds and feeding regimes (Tillner et al. 2013). Palinska-Zarska et al. (2013) suggests that the weaning effectiveness is conditioned by the developmental advancement of the digestive tract. Natz et al (2009) concluded from their study that free methionine can stimulate gastro-intestinal activities. This study wants to evaluate the effect of free methionine supplementation on production and biological parameters of burbot larvae till after weaning.
other
Effect of illuminance and white light spectrum on growth performance in noble crayfish (Astacus astacus L.)
Abeel, Thomas ; Meeus, Wouter ; Adriaen, Jurgen ; Audenaert, Jan ; Roelant, Ella ; Aerts, Stef
There is an increasing interest for the intensive production of noble crayfish in Europe. Unfortunately, these decapods are highly cannibalistic, hindering the development of commercially viable intensive production (Abeel et al, 2014). In recent years, progress has been made regarding the optimization of noble crayfish culture in RAS. However, information on the illumination requirements for this species remains scarce. Light conditions such as illuminance and light spectrum are known to affect growth in crayfish (d’Agaro et al., 2008). In this study, we evaluated the effect of white light spectrum and illuminance of fluorescent lights on noble crayfish growth in RAS.
article
Op stage bij de zuiderburen
Adriaen, Jurgen ; Abeel, Thomas ; Meeus, Wouter
Nederlands Genootschap voor Aquacultuur (NGvA)
AQUAcultuur; 2016; Vol. 3; pp. 32 - 36
other
Aquaculture in Flanders
Meeus, Wouter
Research in Flanders
Research in flanders : Food; 2016
conference_proceeding
Evaluation of the influence of light conditions on crayfish welfare in intensive aquaculture
Abeel, Thomas ; Vervaecke, Hilde ; Roelant, Ella ; Platteaux, Inge ; Adriaen, Jurgen ; Durinck, Guy ; Meeus, Wouter ; Van de Perre, Laurens ; Aerts, Stef
Wageningen Academic Publishers; Wageningen, The Netherlands
Proceedings Eursafe: Food Futures. Ethics, Science & Culture pages; 2016; Vol. 13; pp. 244 - 250
During the last years, evidence has arisen for the ability of crustaceans to suffer from stress and noxious situations. This has led to an increasing public concern for crustacean welfare. Due to the interest in intensification of crayfish aquaculture, the question arises whether artificial culture conditions may impact these crustaceans’ welfare. We evaluated the effect of six light conditions on noble crayfish (Astacus astacus) behaviour in a recirculating aquaculture system. Crayfish were cultured under cool (5,500 K), neutral (3,800 K) or warm (2,600 K) white light, using bright (761 lux) and weak (38 lux) intensity. The crayfish’s dark-light preferences were evaluated by observing their behaviour in a plus maze. Animals kept under 38 lux spent 27.94±8.95% of their time in the light arms of the maze, while those kept under 761 lux only spent 20.06±9.98% in the light arms. Thus, crayfish from bright light showed a slight trend to avoid the light arms of the maze (P=0.098), an indication of anxious behaviour. The light spectrum had no influence. Following earlier preliminary signs of pain perception and neophobia in A. astacus these new observations invite to investigate further indications of a more intensive mental life in crustaceans. Human activities such as the catching, rearing, shipping and cooking of crustaceans may have a considerable impact on the welfare of these animals if these results are confirmed. We argue there are good ethical reasons to re-evaluate the omission of non-cephalopod invertebrates from European animal welfare legislation.
text_resource
Pootvisproductie van de zoetwaterkabeljauw (Lota lota)
Adriaen, Jurgen ; Meeus, Wouter ; Abeel, Thomas
Sinds 2010 onderzoekt Aqua-ERF de mogelijkheden van de commerciële kweek van de zoetwaterkabeljauw (ook wel kwabaal genoemd). Ook het optimaliseren van de pootvisproductie van deze soort werd een belangrijk onderzoekstopic. Met steun van het Europees Visserijfonds en de Vlaamse Overheid heeft Aqua-ERF zijn installaties kunnen uitbreiden en aanpassen voor de larvale kweek. De resultaten en ervaringen uit de afgelopen onderzoeken op het Aqua-ERF en informatie-uitwisseling met andere nationale en internationale onderzoekscentrums hebben geleid tot de opstelling van deze handleiding.
text_resource
Pootvisproductie van de omegabaars (Scortum barcoo)
Adriaen, Jurgen ; Meeus, Wouter ; Abeel, Thomas
De omegabaars, internationaal bekend onder de Engelse benaming “jade perch”, is van Australische oorsprong. In dat land wordt deze vis dan ook al jaren gekweekt voor consumptie. De laatste jaren kent de productie van deze vis ook op het Aziatische continent een gestage toename. Sinds 2015 wordt deze vis commercieel geproduceerd in België. De omegabaars wordt in ons land gekweekt in recirculatiesystemen, en is ook zeer geschikt voor aquaponics. Het onderzoek naar de larvale kweek van de omegabaars op het Aqua-ERF moest de internationale kennis via specifieke proefopzetten omzetten naar praktische richtlijnen voor de Vlaamse kweker.
conference_proceeding
Effect of the temperature regim and hormone treatment on puberty
Schaefer, Fabian J ; Meeus, Wouter ; Hermelink, B ; Wuertz, Sven
European Aquaculture Society
Aquaculture Europe 2015 Abstracts; 2015; pp. 717 - 718
conference_proceeding
The use of non starch polysaccharide degrading enzymes in Tilapia (O. Niloticus) nutrition: Determining dose-response
Meeus, Wouter ; Adriaen, Jurgen ; Abeel, Thomas ; Kuterna, Leni ; Vanderbeke, Erik ; Bossier, Peter ; Goddeeris, Bruno
European Aquaculture Society
Aquaculture Europe 15 Abstracts; 2015; pp. 153 - 153
other
Assessing the effect of different light conditions on crayfish welfare using a dark-light preference maze
Abeel, Thomas ; Platteaux, Inge ; Roelant, Ella ; Van de Perre, Laurens ; Meeus, Wouter ; Vervaecke, Hilde
Noble crayfish (Astacus astacus) are freshwater crustaceans of European streams, rivers and lakes that frequently hide in dark places and naturally explore new environments. In a study by Fossat et al. (2015) a paradigm was validated to assess stress by using a subaquatic dark-light plus maze placing red swamp crayfish (Procambarus clarkii) in a conflicting situation between its innate curiosity for novel environment and its aversion for light. The experimentally stressed animals showed less explorative behaviour and remained preferentially in the dark arms, a response similar to the anxiety-like behaviour observed in rodents. We used the preference test on noble crayfish that were housed in tanks in different light conditions in order to investigate the welfare consequences. 468 crayfish were housed in social groups of 26 individuals divided over 18 tanks in two different light intensities (weak light: 38 lux; bright light: 761 lux) with 3 different light spectrums (cold white (CCT ≈ 5500K), warm white (CCT ≈ 2600 K) and neutral (CCT ≈ 3800 K)) over a period of six months. The animals had access to shelter places to hide. At night they had fourteen hours of complete darkness. In the plus maze the measured values in the dark/light branches were 21 versus 550 lux. We found that the crayfish kept in low lux conditions spent 7.87% (SD=9.48, p value Mann-Whitney-U test = 0.098) more time in the light arms of the plus maze than those kept under high lux. The spectrum of the light had no effect (p-value Kruskal-Wallis test = 0.715) This suggests that there is a trend in crayfish to show less anxious behaviour when being housed under low light conditions during the day, even when given the possibility to seek cover. The light intensity could be a factor to consider to ameliorate crayfish welfare.
text_resource
Eindrapport PWO-project: Technische en economische evaluatie van de productie van Europese rivierkreeft (Astacus astacus) in recirculatiesystemen
Abeel, Thomas ; Adriaen, Jurgen ; Meeus, Wouter ; Himpe, Walter ; Roelant, Ella ; Sannen, Adinda ; Laevens, Hans ; Van Der Elst, Jacques ; Aerts, Stef
other
Early weaning of Burbot (Lota lota) in RAS
Adriaen, Jurgen ; Jarak, Matea ; Meeus, Wouter ; Abeel, Thomas ; Roelant, Ella ; Aerts, Stef
Burbot is a possible candidate to diversify freshwater aquaculture and its potential is being investigated in different countries. But the low weaning effectiveness and the long Artemia period during larviculture are a bottle-neck for establishing a stable commercial burbot culture. From an economic point of view it is very important to wean larvae at the earliest possible stage of culture because the cost of feeding with live food is very high (Baskerville-Bridges et al. 2000). A previous study at Aqua-ERF (Meeus et al 2011) already indicated that weaning of burbot larvae can be done by direct feeding with artificial larval feeds. This eliminates the extra labour and cost to produce Artemia during a co-fed weaning strategy. The Artemia cost would even be lower if early weaning could be achieved without compromising survival, but a study of Palinska-Zarska et al. (2013) indicates that the optimal digestive tract, allowing digestion of artificial feed, is bound to a certain larval size. The aim of this study is to find by histological analyses the larval size on which the digestive tract of burbot larvae is mature enough for direct weaning on artificial feed.
1 | 2 |

 

Deze publicaties kan u ook uitgebreid raadplegen via de website van Lirias