Wouter Verheyen

Campus: Brussel
Adres: Warmoesberg 15, 1000 Brussel
Lokaal: E.4000
Telefoon: 0032(0) 2 300 22 19
E-mail: wouter.verheyen@odisee.be

CentrumCenter for Sustainable Entrepreneurship (CenSE)
Studiegebied: Bedrijfskunde

Projecten

Cargo-bundling: katalysator voor KMO-export

Gevangenisarbeid en logistiek

 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Verheyen, W. (2017). The carrier as transport architect: liability for bad choices? Transportrecht, 40 (5), 204-214.
Verheyen, W. (2017). Is CMR fit as the applicable regime for B2c e-commerce deliveries? European Journal of Commercial Contract Law, 9 (1), 31-40.
Polderman, C., Verheyen, W. (2017). CMR-rechtspraak en vervoerspraktijk: 2 verschillende werelden? Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge, 2017 (6), 575-585.
Verheyen, W. (2016). Stuck between consumer protection and carrier`s limited liability: the recourse gap in case of e-commerce. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu / Collected Papers of Zagreb Law Faculty, 2016 (2), 185-222.
Verheyen, W. (2016). National judges as gatekeepers to the CMR Convention. Uniform Law Review (Revue de droit uniforme), 21 (4), 441-456. doi: 10.1093/ulr/unw039
Verheyen, W., De Man, M. (2016). Als de webshop voor de deur levert: aansprakelijkheid voor schade bij “aflevering” op de oprit of bij de buren. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge, 2016, 535-545.
Verheyen, W. (2016). Vervoerrechtelijke aspecten van platooning. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge, 2016, 524-534.
Verheyen, W. (2016). Afbakening van het toepassingsgebied van vervoerverdragen -door de nationale wetgever: aanleiding tot parallelle procedures onder Brussel I(bis). Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2016, 49-57.
Verheyen, W., De Man, M. (2016). E-commerce en schade bij bezorging. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2016 (2), 579-671.
Verheyen, W. (2016). The transport Architect: new kids on the block?,. Europees Vervoerrecht, (3), 263-273.
Verheyen, W. (2015). EEX(bis) and CMR: the return of parallel proceedings? Europees Vervoerrecht, 50 (2), 145-170.
Verheyen, W. (2015). The passenger: more than just a traveller. Europees Vervoerrecht, 50 (2), 181-185.
Verheyen, W. (2015). Onbemande luchtvaartuigen. Vogelvrij of (nu al) gekooid? Nieuw Juridisch Weekblad, (322), 338-347.
Verheyen, W. (2015). Forum clauses in carriage contracts after the Brussels I (bis) Regulation: procedural (un)certainty? The Journal of International Maritime Law, 21 (1), 23-38.
Verheyen, W. (2015). Could (contractual incorporation of) DCFR be an answer to the lack of harmonization in the field of forwarding law? European Journal of Commercial Contract Law, 2015 (1), 82-89.
Verheyen, W., Dikker, B. (2015). 10 years of 261/2004: any excuses left? Europees Vervoerrecht, (6), 659-677.
Verheyen, W. (2014). Reisrecht: over de grens. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge, 2014 (9), 890-891.
Verheyen, W. (2014). De expressvervoerovereenkomst: (g)een sui generis-contract. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge, (9), 928-930.
Verheyen, W. (2013). The DPD-case: a case for a parcel-specific liability regime? Europees Vervoerrecht, (1), 3-12.
Verheyen, W. (2012). Contractuele toepasselijkheid CMR. Nieuw Juridisch Weekblad, (266), 513-514.
Verheyen, W. (2012). Fleximodal contracts and CMR: the Belgian approach. The Journal of International Maritime Law, 18 (5), 364-371.
Verheyen, W. (2012). Optioneel Vervoer: exit CMR? DAOR: Le Droit des Affaires / het Ondernemingsrecht, (101), 25-30.
Verheyen, W. (2010). La convention de Rotterdam: une révolution dans le droit maritime? DAOR: Le Droit des Affaires / het Ondernemingsrecht, (94), 107-118.
Journal articles (not peer reviewed)
Belien, J., Boute, R., Creemers, S., De Bruecker, P., Gijsbrechts, J., Padilla Tinoco, S.V., Verheyen, W. (2017). Collaborative shipping: logistics in the sharing economy. ORMS Today, 44 (2), 20-23. (URL) Open Access
Verheyen, W., Kolacz, M. (2017). Horizontale samenwerking in de logistiek. Weg en Wagen, 81, 16-21. (professional oriented)
Verheyen, W. (2016). Titel 8:2:2 de overeenkomt van gecombineerd goederenvervoer. Tijdschrift Vervoer en Recht, 2016 (6), 175-186.
Verheyen, W., Vanwijnsberghe, N. (2015). Smokkel & diefstal: de fiscus en het vervoercontract. Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, 2015 (3), 230-273. (professional oriented)
Verheyen, W. (2015). Starting B2c E-commerce in Europe: legal risks and challenges. Biz and Bytes, 1 (5), 1-16.
Verheyen, W. (2015). Bomen na Kerst en vijgen na Pasen: verlies of vertraging? Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, 2015 (1), 69-77. (professional oriented)
Verheyen, W., Dobra, A. (2015). Standard terms and CISG: CISG-Advisory Council opinion n° 13. Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, 2015 (1), 6-22. (professional oriented)
Verheyen, W. (2015). Webshops: stuck in the middle tussen consumentenbescherming en beperkte vervoerdersaansprakelijkheid. Weg en Wagen, 76, 8-12. (professional oriented)
Verheyen, W. (2014). Sont les excuses fait pour s’en servir? Weg en Wagen, 28 (74), 7-9. (professional oriented)
Verheyen, W. (2014). Brinky: stuiting onder CMR: nationaal recht of toch uniform? (noot onder HR 20 december 2013). Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, 2015 (0), 129-132. (professional oriented)
Verheyen, W. (2014). Vervoerder (meestal(?)) onbeperkt aansprakelijk bij teleroute-fraude (noot onder Hof ‘s Hertogenbosch 15 april 2014). Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, 2015 (0), 123-128. (professional oriented)
Verheyen, W. (2014). Freight integration: what is the way forward? Europees Vervoerrecht, (1), 31-42.
Verheyen, W. (2014). Tiense suiker: het klontje is definitief gevallen. Tijdschrift Vervoer en Recht, (2), 50-51.
Books (peer reviewed)
Verheyen, W. (2014). Contractuele aansprakelijkheid van vervoersintegratoren. (Recht en onderneming, 45). Brugge: Die Keure. ISBN: 9789048618538.
Edited books (peer reviewed)
Verheyen, W. (Eds.) (2017). CMR 60 years. Paris Publishers. ISBN: 9789462511484.
Verheyen, W., Smeele, F., Hoeks, M. (Eds.) (2015). Common Core, PECL and DCFR: could they change shipping and transport law? (Ius Commune Europaeum, 136). Antwerp: Intersentia. ISBN: 9781780683324.
Tilleman, B., Verheyen, W. (Eds.) (2011). Transportrecht: wat dekt de lading? (Jura Falconis Libri, 15). Antwerpen: Intersentia. ISBN: 978-94-0000-193-0.
Book chapters (peer reviewed)
De Bruecker, P., Verheyen, W. (2020). Chapter 9 - Automated SME cargo bundling as a tool to reduce transaction costs while limiting the platform's liability exposure. In: T. Vanelslander, C. Sys (Eds.), Maritime Supply Chains, (167-204). Elsevier. ISBN: 9780128184219. doi: 10.1016/C2018-0-03190-4
Naessens, L., Wanzeele, W., Verheyen, W. (2019). Werken in detentie. Een eindeloze werf of werken aan rechtvaardige en veilige toekomst. In: Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2019, Chapt. 11, (249-269). Acco Leuven. ISBN: 978-94-6379-701-6. Open Access
Verheyen, W. (2017). Forced sales and mortgages: disclosure duties for the assured? In: O. Fotinopoulou Basurko, J.M. Martín Osante (Eds.), New trends in maritime Law maritime liens arrest of ships mortgages and forced sale, (281-305). Thomas Reuters Aranzadi. ISBN: 9788491527732.
Verheyen, W. (2015). Harmonisation Instruments: the Way Forward for Forwarding Law? In: W. Verheyen, F. Smeele, M. Hoeks (Eds.), Common Core, PECL and DCFR: could they change shipping and transport law?, (111-128). (Ius Commune Europaeum, 136). Antwerp: Intersentia. ISBN: 9781780683324.
Verheyen, W. (2013). Wet 5 mei 1936 op de binnenbevrachting. In: J. Coppens, G. Gonsaeles, E. Somers, F. Stevens (Eds.), Vervoer, (22-57). (Larcier Wet en Duiding economisch recht, 4). Brussel: Larcier. ISBN: 978-2-8044-4649-9. (professional oriented)
Book chapters (not peer reviewed)
Verheyen, W. (2017). Scope of CMR: is the CMR fit for as the applicable regime for B2C e-commerce deliveries? In: W. Verheyen (Eds.), CMR 60 years. Time for retirement or future proof?, (123-140). Paris Publishers. ISBN: 9789462511484.
Verheyen, W. (2012). La responsabilité du transporteur optionnel en droit belge. In: L. Peru-Pïrotte (Eds.), Le droit de transport dans tous ses états, (171-197). Brussel: Larcier. ISBN: 9782804448950.
Verheyen, W., Haak, K. (2011). De omvang van de schadevergoeding onder de CMR in de Nederlandse en Belgische rechtspraak. In: B. Tilleman, W. Verheyen (Eds.), Transportrecht, wat dekt de lading?, (43-98). Antwerpen: Intersentia. ISBN: 978-94-000-0193-0.
Verheyen, W. (2011). Vergoedbare schade in het vervoerrecht. In: K. Bernauw, R. De Wit, W. Den Haerynck, B. Goemans, F. Stevens, E. Van Hooydonck (Eds.), Free on board, liber amicorum Marc Huybrechts, (737-760). Antwerpen: Intersentia. ISBN: 978-94-0000-181-7.
Verheyen, W. (2010). Recente ontwikkelingen in het vervoerrecht. In: Recht in beweging, (227-263). Antwerpen: Maklu. ISBN: 9789046603420.
Conference proceedings (peer reviewed)
Verheyen, W. (2017). Legal infrastructure for cooperation as a catalyst for platooning. In: M. Cools, S. Limbourg (Eds.), Proceedings of the BIVEC-GIBET transport Research days 2017, Towards an autonomous and interconnected transport futuure, (103-110). Presented at the Proceedings of the BIVEC-GIBET transport Research days 2017, Towards an autonomous and interconnected transport futuure, Liege, 18 May 2017-19 May 2017. ISBN: 978-9-4619753-3-1. Open Access
Verheyen, W. (2016). E-commerce deliveries 2.0: towards a sustainable e-commerce. In: Economic and Social Development 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, (653-661). Presented at the Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Split, 01 Sep 2016-02 Sep 2016. Split.
Verheyen, W. (2015). Legal hindrances to freight integration. In: T. Vanelslander (Eds.), Proceedings of The Port and the maritime sector: key developments and challenges, (Paper No. http://uahost.uantwerpen.be/sig2/wctrs/papers2015/verheyen.pdf). Presented at the The Port and the maritime sector: key developments and challenges, Antwerp, 11 May 2015-12 May 2015.
Conference proceedings (not peer reviewed)
Verheyen, W. (2016). Vervoerrechtelijke aspecten van platooning: nieuwe wagens, oude wetten? In: Syllabus SVA-Congres: vol. 6, (27-33). Presented at the SVA congres, Rotterdam, 17 Mar 2016-17 Mar 2016. (professional oriented)
Abstracts/Presentations/Posters
De Bruecker, P., Verheyen, W. (2017). Automated cargo bundling for SMEs. Presented at the ORBEL, Brussels, Belgium, 02 Feb 2017-03 Feb 2017.
De Bruecker, P., Verheyen, W. (2016). Automated cargo bundling for SMEs. Presented at the The Seventh Maritime Law & Policy International Postgraduate Research Conference 2016, City University London, 29 Jan 2016-04 Jan 2016.
Verheyen, W. (2015). L' interpretation de l'article 29 CMR en Belgique et aux Pays-Bas. In: TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX Comment faire "sauter" les plafonds de réparation ?. Presented at the TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX Comment faire "sauter" les plafonds de réparation ?, Paris, 06 Oct 2015-06 Oct 2015. (professional oriented)
Verheyen, W. (2015). Freight integrators: carriers, freight forwarders or commissionaires de transport. In: Current Issues in Freight Forwarding: Law and Logistics. Presented at the Current Issues in Freight Forwarding: Law and Logistics, Edinburgh, 03 Sep 2015-04 Sep 2015.
Verheyen, W. (2015). Innovatie in het vervoerrecht. Presented at the Confocus Rechtsdagen. (professional oriented)
Verheyen, W. (2015). Onbemande luchtvaartuigen: een juridisch kluwen? Presented at the Drones: wetgeving, laatste stand van zaken en het operationeel gebruik, Gent, 10 Mar 2015-10 Mar 2015. (professional oriented)
Verheyen, W. (2015). Innovatie in de CMR-rechtspraak. Presented at the Nederlandse Vervoerrechtadvocaten congres, innovatie in het vervoer(recht), Rotterdam, 04 Feb 2015-04 Feb 2015. (professional oriented)
Verheyen, W. (2014). EEX(bis) en CMR: terugkeer van de parallelle procedures? Presented at the CMR-Symposium, 21 Nov 2014-21 Nov 2014. (professional oriented) Open Access
Verheyen, W. (2014). Freight integration, Legal hindrances to more a efficient model of transportation. Presented at the European Sustainable Transport – Quo Vadis?, Helsinki, 18 Sep 2014-19 Sep 2014.
Verheyen, W. (2014). Could the DCFR be an answer to the lack of harmonization in the field of forwarding law? Presented at the European Colloquium of Maritime Law Research, Rotterdam, 11 Sep 2014-12 Sep 2014.
Verheyen, W. (2013). Freight integration: what is the way forward? Presented at the Transport law de lege ferenda, Leuven, 14 Nov 2013-15 Nov 2013. Open Access
Verheyen, W. (2013). When is the mode of transportation contractually agreed upon? Presented at the Annual Maritime Law and Policy Postgraduate Research Conference, London, 12 Apr 2013-12 Apr 2013.
Verheyen, W. (2012). Expressvervoer: botsing tussen recht en praktijk. In: ACCA conferentie: flexibilisering vs. overregulering. Presented at the ACCA conferentie: flexibilisering vs. overregulering, Leuven, 04 Jan 2012-04 Jan 2012.
Verheyen, W. (2012). Options in Contracts of Carriage and Contractual Liability. In: The maritime law and policy international postgraduate research conference 2012. Presented at the The maritime law and policy international postgraduate research conference 2012, London.
Verheyen, W. (2012). Modal options in Contracts of Carriage and Contractual Carrier Liability. In: International Research Seminar for PhD-Students in Maritime & Transport Law. Presented at the International Research Seminar for PhD-Students in Maritime & Transport Law, Ravenna, 18 Jun 2012-22 Jun 2012.
PhD Theses
Verheyen, W., Tilleman, B. (sup.), Verbeke, A.L. (cosup.) (2013). Contractuele aansprakelijkheid van vervoersintegratoren. 679Open Access
Other
Verheyen, W. (2016). Hof van Justitie breidt recht op schadevergoeding wegens vluchtvertraging uit naar werkgever. De Juristenkrant, 2016 (324), 4-4.
Verheyen, W. (2015). prijsvergelijkingswebsites onder vuur. De Juristenkrant, 302, 1-3.
Verheyen, W. (2014). Pakjestijd!? [Aansprakelijkheid bij de levering van online aangekochte pakjes]. De Juristenkrant, 2014 (300), 20-20.
Verheyen, W. (2014). Commercieel gebruik van drones: bedreig(en)de vogels? De Juristenkrant, 16 (289), 20-20.
Verheyen, W. (2013). Hof van Justitie breidt vergoedingen voor treinvertraging uit. De Juristenkrant, 15 (280), Art.No. 5, 5-5.
Verheyen, W. (2009). Rotterdam, Hoofdstad van het zeevervoersrecht. De Juristenkrant, (198), 5-5.