Studiedag 'Duurzaam ontwerpen van beton'

In het kader van het IWT TeTra-Project “Duurzaam ontwerpen van beton”: werd het praktisch ontwerp voor de schademechanismen chloride-indringing en carbonatie onderzocht. Volgens de belangrijkheidsgraad van de constructie wordt een praktische ontwerpmethodologie vooropgesteld die rekening houdt met het effect van voornoemde schademechanismen op de levensduur van de constructie. Laboratoriumproeven en proeven in situ werden uitgevoerd ter bepaling van specifieke duurzaamheidsparameters binnen de Belgische context. Samen met beschikbare data werden deze aangewend om een levensduurafschatting te maken van nieuw te ontwerpen betonconstructies. Hiertoe werden tabellen en grafieken opgesteld die toelaten een verantwoorde keuze te maken van de betonsamenstelling in een gegeven milieu. Verder werd tevens een procedure uitgewerkt voor de opvolging en beoordeling van bestaande constructies met betrekking tot resterende levensduur. Tenslotte werd eveneens een databank opgesteld met relevante experimentele gegevens die betrekking hebben op chloride-indringing en carbonatatie in relatie tot het mengselontwerp. Een Excel rekentool werd ontwikkeld die toelaat simulaties uit te voeren met betrekking tot de levensduur.  

 De doelstelling van deze studienamiddag is geïnteresseerden te laten kennismaken met:
- De belangrijkste eigenschappen van een duurzaam beton, rekening houdend met de materiaalvariaties.
- Proefmethodes die toelaten de duurzaamheid in te schatten van nieuwe en bestaande constructies.
- De voorgestelde richtwaarden voor duurzaamheidseigenschappen die ontwikkeld werden om op semiprobabilistische of probabilistische wijze vastgelegde referentiewaarden af te toetsen aan de hand van controleproefstukken en beschikbare data.
- De ontwikkelde software tools die aan de basis liggen van de ontwikkelde praktische voorstellen 

De studienamiddag gaat door op maandag 18 september 2017 van 14:00 tot 18:00 uur in de gebouwen van het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek, Technologiepark Zwijnaarde 904, 9052 Gent. Meer info over het programma vindt u hier.

 

 Inschrijven kan tot maandag 4 september door de inschrijvingsstrook in bijlage terug te sturen naar liesbet.dewinter@kuleuven.be.

I.s.m. KULeuven, UGent en WTCB