ENERGIEMANAGEMENTSYSTEMEN EN BELASTINGSPROFIELBEWAKING IN BEDRIJVEN (EBB)

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Linkworx - KULeuven - Volvo Car Corporation Dept. AE/ECG - Universiteit Gent
Looptijd: 
September 2013 - Februari 2015

I.s.m. KU Leuven, Koen Stul, Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT), Campus Gent

Energiebesparingen vormen een meer dan actueel thema om economische-, ecologische- en duurzaamheidsredenen. Europese richtlijnen concretiseren de daling van het energieverbruik (1,5 % per jaar vanaf 2014).
De efficiëntie verhogen en/of de energievraag terugdringen, zijn noodzakelijk doch worden slechts gerealiseerd door eerst de energievraag per gebouw of per bedrijfsactiviteit in functie van de tijd in kaart te brengen.
Dit praktijkgericht onderzoek bouwt voort op REG (rationeel energiegebruik), gerealiseerd pilootproject Technologiecampus. De PWO-aanvraag is vraag-gestuurd toegepast onderzoek en slaat een brug tussen meerdere opleidingen en de bedrijfswereld.
Energieregistratie – software & hardware – laat toe de energiegegevens van bedrijven in functie van de tijd automatisch te registreren, noodzakelijk om de energiebalans op te stellen. Om aan de vraag van bedrijven naar ondersteuning te beantwoorden, wordt een breed inzetbaar, generaliseerbaar kader gecreëerd dat met één softwarepakket de data afkomstig van diverse energiemeettoestellen kan capteren om derwijze een databank aan te maken. Bedrijfsspecifieke eisen worden in rekening gebracht in de ontwerpfase van het energieregistratiesysteem. Uit de verzamelde data moet de noodzakelijke informatie – verbruik per eenheid, sluimerverbruik, onverwacht energieverbruik, enz. - afgeleid worden.
Actief energiebeleid bestaat uit het vergelijken van het concrete energieprofiel met een eerder opgesteld referentieprofiel. Deze strategieën zijn onvoldoende beschikbaar voor de bedrijfswereld. Anderzijds moet het besparingspotentieel gedefinieerd worden uitgaande van de metingen en dit versus de return on investment.
Deze PWO-aanvraag richt zich naar bedrijven enerzijds en de technologiecampus ; naar de PO- en AO-studenten van meerdere opleidingen (ET, FM, Energie, OPT) anderzijds. De maatschappelijke bewustwording en het creëren van een draagvlak voor de energieproblematiek onder de studenten, de toekomstige werknemers van de 21ste eeuw, is de derde pijler. We willen een voortrekkersrol op vlak van duurzaam energiebeleid vervullen.
Dat de middelen voor toegepast wetenschappelijk onderzoek maximaal benut moeten worden, is verzekerd door het samenwerken van de opleidingen PO Energietechnologie en de AO Energie. Het samenwerken resulteert in het ontwikkelen van onderwijskundig materiaal (proefopstelling), het verwerken van de kennis in diverse cursussen om de opgebouwde kennis te borgen, het gebruiken van een gemeenschappelijke onderzoeksruimte, het organiseren van lezingen/studiedagen voor het werkveld, oud-studenten en studenten van diverse opleidingen, het zetelen in de REG-commissie, het ondersteunen van de technische dienst, het inzetten van praktisch opgeleide PO-studenten gedurende een stage en van theoretisch ondersteunende AO-masterstudenten. Het is meer dan een aanzet om in de toekomst de dwarsverbanden te intensifiëren tussen de PO en de AO-opleidingen.

Projectwebsite: http://www.ebb-project.be/

Eindrapport: klik hier.

EBB op de KMO-kennisbeurs