Optimalisatie van de teelt van Astacus astacus: invloed van teeltparameters op smaak, vervelling en welzijn (ASTAgood)

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Guy Durinck Laboratorium voor Lichttechnologie, faculteit IIW, KU Leuven, Stefan d'Hulster, Katja Wydhooge
Looptijd: 
september 2013 - september 2016

Financiering: PWO

Contactpersoon: Thomas Abeel

Binnen het eerste PWO-project dat zich richtte op de teelt van de Europese rivierkreeft (Astacus astacus) in recirculatie-aquacultuursystemen (RAS) zijn een hele reeks kweekparameters onderzocht, met de nadruk op de juveniele fase van de kweek. Vanuit de observaties uit de experimenten, de ervaringen tijdens de eerste jaren van het eerste PWO-project, en het overleg in de Stuurgroep stellen zich nieuwe vragen.

Een belangrijke tussentijdse conclusie in het eerste PWO-project was dat het succes van de Europese rivierkreeft op de (niche)markt in belangrijke mate bepaald zal worden door de smaak van het product. Daarom wordt deze piste verder uitgewerkt in het voorliggende continueringsproject, gebruik makende van rivierkreeften van consumptiegrootte. We denken hierbij aan de invloed van voeder, groeisnelheid (temperatuur) en stress op smaakontwikkeling. We zullen op die manier kunnen identificeren in welke mate via die parameters de smaak kan beïnvloed worden.

De kennis van de kweek van Europese rivierkreeft van consumptiegrootte is beperkt, voornamelijk door de langere looptijd van de experimenten. We willen in dit project ook de volledige productiecyclus monitoren, om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de economische aspecten van de volledige teelt; hiervoor wordt met een ondernemer samengewerkt. Het eerste project loopt nog, dus de rendabiliteitsstudie is daarin nog niet afgewerkt.

Tijdens de experimenten van het eerste PWO-project bleek ook dat de vervelling (en dus de groei) van de verschillende individuen zeer asynchroon kan verlopen. Dit heeft nadelen voor zowel de zoötechnische prestaties als het welzijn (kannibalisme, mortaliteit, beschadigingen). Onderzoek naar het effect van licht en andere kweekparameters op de vervellingssynchronie en de evaluatie van stress tijdens de teelt, beoogt simultaan zowel een economische als ethische optimalisering van de teelt.

Ethologie en welzijn is één van de basisspeerpunten van de onderzoekskern Agro&Bio en dit thema zal in het voorliggende project expliciet gemaakt worden. We willen dat  het “volledige verhaal klopt” gezien het belang hiervan duidelijk bleek uit het economische luik van het eerste PWO. In dat verhaal zijn de technische zowel als de “zachte” (welzijns)aspecten belangrijk. Deze component wordt verweven in de verschillende werkpakketten.

Gebruik makende van het kreeftenkweeksysteem van het Aqua-ERF kunnen verschillende parameters tegelijk of parallel onderzocht worden. Hiervoor kan het systeem opgedeeld worden in verschillende parallelle, onafhankelijke systemen. Door de aankoop van kreeften van verschillende grootten kunnen we ook vroeg in het project al experimenten uitvoeren met kreeften van consumptiegrootte.

Publicaties die voortvloeiden uit het project:

 Eindrapport: klink hier